Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-12-03 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Krakowska
Jednostka organizacyjna
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
matematyka
liczba etatów
2
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
do negocjacji
Link do strony www
https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3229&catid=26&lang=pl&Itemid=101
słowa kluczowe
data publikacji
2019-12-03 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-01-10 00:00:00
opis
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Katedrze Matematyki Stosowanej (2 stanowiska) Wymiar etatu: pełny Liczba dostępnych stanowisk: 2 Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesięcy 1. Niezbędne wymagania: stopień naukowy doktora nauk matematycznych; doświadczenie lub przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotów matematycznych, w tym zajęć wykorzystujących programy komputerowe; wskazanie, że Politechnika Krakowską będzie podstawowym miejscem pracy. 2. Dodatkowe wymagania: Wskazane są: doświadczenie naukowo-badawcze, dydaktyczne lub praktyczne w zakresie analityki danych i statystyki lub matematyki z informatyką lub w zakresie zastosowań matematyki w finansach, ekonomii i ubezpieczeniach; umiejętność prowadzenia zajęć w języku angielskim; znajomość programów: Excel w stopniu zaawansowanym, R lub Python. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: prowadzenie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych lub laboratorium komputerowego; udział w seminariach dydaktycznych i naukowych; praca organizacyjna na rzecz Katedry Matematyki Stosowanej; udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu. 4. Wymagane dokumenty: szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia i zainteresowań naukowych); kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie; podanie; autoreferat; opis dorobku naukowego udokumentowany wykazem publikacji; zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub zobowiązanie do jego odbycia; dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, a w przypadku obcokrajowców dokument potwierdzający znajomość języka polskiego. Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na: analizie złożonej dokumentacji; przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych; wysłuchaniu wygłoszonego referatu związanego z dydaktyką. Wymagane dokumenty należy składać w: Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków, budynek Wydziału Architektury (parter), tel. 12 628 31 58 w godz. 7.30-14.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko Adiunkta Dydaktycznego lub należy przesłać w formie skanów na adres e-mail: kpol@pk.edu.pl. Dokumenty należy złożyć w terminie do 10.01.2020 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 22.01.2020 r. Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW. Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w dniach 22.01-22.02.2020 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików