znalezione oferty (372 z 372) strona

Rodzaj instytucji Sortuj rosnąco wg tego kryterium Nazwa instytucji Sortuj rosnąco wg tego kryterium stanowisko Sortuj rosnąco wg tego kryterium województwo Sortuj rosnąco wg tego kryterium miasto Sortuj rosnąco wg tego kryterium dziedzina Sortuj rosnąco wg tego kryterium data wygaśnięcia oferty Sortuj malejąco wg tego kryteriumWyniki są aktualnie posortowane rosnąco wg tego kryterium data publikacji Sortuj rosnąco wg tego kryterium
uczelnia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II asystent lubelskie Lublin nauki biologiczne, nauki chemiczne lub pokrewne 2020-04-09 00:00:00 2020-03-09 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi adiunkt łódzkie Łódź sztuki filmowe i teatralne 2020-04-09 00:00:00 2020-03-10 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński - Wydział Polonistyki wykładowca małopolskie Kraków nauki o komunikacji społecznej i mediach 2020-04-09 00:00:00 2020-03-10 00:00:00
uczelnia dziekanat farmaceutyczny Asystent badawczo-dydaktyczny lubelskie Lublin Nauki Farmaceutyczne 2020-04-09 00:00:00 2020-03-10 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wykładowca śląskie Katowice informatyka 2020-04-09 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach adiunkt śląskie Katowice ekonomia 2020-04-09 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wykładowca śląskie Katowice ekonomia 2020-04-09 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wykładowca śląskie Katowice ekonomia 2020-04-09 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Politechnika Gdańska Profesor uczelni pomorskie Gdańsk nauki społeczne 2020-04-09 00:00:00 2020-03-03 00:00:00
uczelnia Politechnika Gdańska profesor nadzwyczajny pomorskie Gdańsk social sciences 2020-04-09 00:00:00 2020-03-03 00:00:00
uczelnia Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu adiunkt wielkopolskie Poznań nauki humanistyczne 2020-04-09 00:00:00 2020-03-04 00:00:00
uczelnia Gdański Uniwersytet Medyczny asystent pomorskie Gdańsk nauki medyczne 2020-04-10 00:00:00 2020-03-06 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warszawski Post-doc mazowieckie Warszawa chemia 2020-04-10 00:00:00 2020-03-09 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warszawski adiunkt mazowieckie Warszawa nauki humanistyczne 2020-04-10 00:00:00 2020-03-09 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii adiunkt mazowieckie Warszawa nauki biologiczne 2020-04-10 00:00:00 2020-03-09 00:00:00
uczelnia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Asystent badawczo-dydaktyczny mazowieckie Warszawa nauki techniczne inżynieria mechaniczna 2020-04-10 00:00:00 2020-03-10 00:00:00
uczelnia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego adiunkt mazowieckie Warszawa nauki techniczne inżynieria mechaniczna 2020-04-10 00:00:00 2020-03-10 00:00:00
uczelnia Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego Lektor pomorskie Sopot języki obce 2020-04-10 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie asystent warmińsko-mazurskie Olsztyn nauki medyczne 2020-04-10 00:00:00 2020-03-13 00:00:00
uczelnia Wydział Lekarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Stypendysta warmińsko-mazurskie Olsztyn nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-04-10 00:00:00 2020-03-20 00:00:00
uczelnia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Asystent badawczo-dydaktyczny mazowieckie Warszawa inżynieryjno-techniczne 2020-04-11 00:00:00 2020-03-10 00:00:00
uczelnia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Asystent badawczo-dydaktyczny mazowieckie Warszawa inżynieryjno-techniczne 2020-04-11 00:00:00 2020-03-10 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum adiunkt małopolskie Kraków nauki medyczne 2020-04-11 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Politechnika Warszawska asystent mazowieckie Warszawa Elektronika 2020-04-11 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Politechnika Warszawska asystent mazowieckie Warszawa Elektronika 2020-04-11 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Politechnika Łódzka adiunkt łódzkie Łódź architektura i urbanistyka 2020-04-11 00:00:00 2020-03-13 00:00:00
uczelnia Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie asystent warmińsko-mazurskie Olsztyn nauki o zdrowiu 2020-04-12 00:00:00 2020-03-13 00:00:00
uczelnia Politechnika Warszawska asystent mazowieckie Warszawa inżynieria mechaniczna 2020-04-12 00:00:00 2020-03-13 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii adiunkt mazowieckie Warszawa nauki biologiczne 2020-04-13 00:00:00 2020-03-09 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Wrocławski asystent dolnośląskie Wrocław nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-04-13 00:00:00 2020-03-10 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Wrocławski adiunkt dolnośląskie Wrocław ścisłe i przyrodnicze 2020-04-13 00:00:00 2020-03-11 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Łódzki doktorant łódzkie Łódź Biologia 2020-04-13 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu asystent dolnośląskie Wrocław Nauki rolnicze 2020-04-13 00:00:00 2020-03-13 00:00:00
uczelnia Akademia Wojsk Lądowych im.Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Profesor uczelni dolnośląskie Wrocław nauki o zarządzaniu 2020-04-14 00:00:00 2020-03-10 00:00:00
uczelnia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie asystent mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-04-14 00:00:00 2020-03-10 00:00:00
uczelnia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie asystent mazowieckie Warszawa nauki społeczne/nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-04-14 00:00:00 2020-03-10 00:00:00
uczelnia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie adiunkt mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-04-14 00:00:00 2020-03-10 00:00:00
uczelnia Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny Profesor uczelni dolnośląskie Wrocław Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 2020-04-14 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny adiunkt pomorskie Gdańsk nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-04-14 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Łódzki asystent łódzkie Łódź nauki humanistyczne 2020-04-14 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej adiunkt lubelskie Lublin ścisłych i przyrodniczych, chemicznych lub medycznych 2020-04-14 00:00:00 2020-04-02 00:00:00
uczelnia Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego asystent mazowieckie Warszawa, ul. Cegłowska 80 nauki medyczne 2020-04-14 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Centrum Nowych Technologii UW adiunkt mazowieckie Warszawa Nauki biologiczne: biologia molekularna/ biochemia/ biologia nowotworów 2020-04-15 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Wojskowa Akademia Techniczna adiunkt mazowieckie Warszawa Nauki inżynieryjno techniczne 2020-04-15 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków MECHANICAL ENGINEERING 2020-04-15 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków INŻYNIERIA MECHANICZNA 2020-04-15 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizyczengo im. B.Czecha w Krakowie profesor nadzwyczajny małopolskie Kraków nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-04-15 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizyczengo im. B.Czecha w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków nauki biologiczne 2020-04-15 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny asystent mazowieckie Warszawa medycyna 2020-04-15 00:00:00 2020-03-13 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny adiunkt mazowieckie Warszawa medycyna 2020-04-15 00:00:00 2020-03-13 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny asystent mazowieckie Warszawa medycyna 2020-04-15 00:00:00 2020-03-13 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny asystent mazowieckie Warszawa medycyna 2020-04-15 00:00:00 2020-03-13 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny asystent mazowieckie Warszawa medycyna 2020-04-15 00:00:00 2020-03-13 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny asystent mazowieckie Warszawa medycyna 2020-04-15 00:00:00 2020-03-13 00:00:00
uczelnia Centrum Nowych Technologii UW starszy asystent mazowieckie Warszawa Nauki biologiczne (biologia komórek macierzystych, rozwoju i regeneracji tkanek) 2020-04-15 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Łódzki adiunkt łódzkie Łódź nauki humanistyczne 2020-04-15 00:00:00 2020-03-13 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Łódzki asystent łódzkie Łódź nauki humanistyczne 2020-04-15 00:00:00 2020-03-13 00:00:00
uczelnia Centrum Nowych Technologii UW Stypendysta mazowieckie Warszawa Chemia 2020-04-15 00:00:00 2020-03-13 00:00:00
uczelnia Centrum Nowych Technologii UW Stypendysta mazowieckie Warszawa Nauki chemiczne 2020-04-15 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Politechnika Warszawska adiunkt mazowieckie Warszawa Inżynieria Mechaniczna 2020-04-15 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi adiunkt łódzkie Łódź nauki społeczne - pedagogika 2020-04-15 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi adiunkt łódzkie Łódź nauki społeczne - adiunkt 2020-04-15 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi adiunkt łódzkie Łódź nauki społeczne - psychologia 2020-04-15 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi adiunkt śląskie Rybnik nauki społeczne - pedagogika 2020-04-15 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi asystent łódzkie Łódź nauki medyczne - fizjoterapia 2020-04-15 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi adiunkt łódzkie Łódź nauki medyczne 2020-04-15 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi asystent łódzkie Łódź nauki medyczne 2020-04-15 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi asystent łódzkie Łódź nauki biologiczne - mikrobiologia 2020-04-15 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi adiunkt łódzkie Łódź nauki biologiczne 2020-04-15 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi asystent łódzkie Łódź nauki biologiczne 2020-04-15 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi adiunkt łódzkie Łódź nauki chemiczne 2020-04-15 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi asystent łódzkie Łódź nauki medyczne - dietetyka 2020-04-15 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi adiunkt łódzkie Łódź nauki farmaceutyczne 2020-04-15 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi asystent łódzkie Łódź nauki medyczne 2020-04-15 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi adiunkt łódzkie Łódź nauki medyczne - dietetyka 2020-04-15 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi adiunkt łódzkie Łódź nauki rolnicze - technologia żywności i żywienia 2020-04-15 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi asystent łódzkie Łódź nauki rolnicze - technologia żywności i żywienia 2020-04-15 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński adiunkt małopolskie Kraków nauki humanistyczne 2020-04-15 00:00:00 2020-03-19 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński adiunkt małopolskie Kraków nauki humanistyczne 2020-04-15 00:00:00 2020-03-19 00:00:00
uczelnia Politechnika Gdańska adiunkt pomorskie Gdańsk Automatyka, elektronika, elektrotechnika 2020-04-16 00:00:00 2020-03-10 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Szczeciński adiunkt zachodniopomorskie Szczecin nauki humanistyczne 2020-04-16 00:00:00 2020-03-11 00:00:00
uczelnia Wydział Historyczny UW Profesor uczelni mazowieckie Warszawa archeologia 2020-04-16 00:00:00 2020-03-11 00:00:00
uczelnia Wydział Historyczny UW Profesor uczelni mazowieckie Warszawa archeologia 2020-04-16 00:00:00 2020-03-11 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków informatyka techniczna i telekomunikacji 2020-04-16 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt łódzkie Kraków technical information and telecommunications 2020-04-16 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków informatyka techniczna i telekomunikacji 2020-04-16 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków technical information and telecommunications 2020-04-16 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Lektor małopolskie Kraków filologia angielska 2020-04-16 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie lecturer małopolskie Kraków English Philology 2020-04-16 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Profesor uczelni mazowieckie Radom Nauki medyczne 2020-04-16 00:00:00 2020-03-13 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Profesor uczelni mazowieckie Radom Nauki medyczne 2020-04-16 00:00:00 2020-03-13 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Profesor uczelni mazowieckie Radom Nauki medyczne 2020-04-16 00:00:00 2020-03-13 00:00:00
uczelnia Politechnika Świętokrzyska asystent świętokrzyskie Kielce nauki techniczne 2020-04-16 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu kierownik dolnośląskie Wrocław nauki medyczne 2020-04-16 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu adiunkt wielkopolskie Poznań Biologia 2020-04-17 00:00:00 2020-03-09 00:00:00
uczelnia Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu adiunkt wielkopolskie Poznań Biologia 2020-04-17 00:00:00 2020-03-09 00:00:00
uczelnia Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski asystent opolskie Opole nauki społeczne 2020-04-17 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adiunkt mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2020-04-17 00:00:00 2020-02-26 00:00:00
uczelnia SGGW profesor mazowieckie Warszawa Nauk Społecznych 2020-04-17 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii adiunkt mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-04-17 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej adiunkt lubelskie Lublin ścisłych i przyrodniczych, chemicznych lub inżynierii materiałowej 2020-04-17 00:00:00 2020-04-02 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Rzeszowski asystent podkarpackie Rzeszów nauki medyczne 2020-04-17 00:00:00 2020-03-18 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu asystent dolnośląskie Wrocław Nauki rolnicze 2020-04-18 00:00:00 2020-03-18 00:00:00
uczelnia Politechnika Łódzka adiunkt łódzkie Łódź nauki chemiczne 2020-04-18 00:00:00 2020-03-20 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Profesor uczelni pomorskie Gdańsk nauki o kulturze fizycznej 2020-04-19 00:00:00 2020-03-17 00:00:00
uczelnia Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adiunkt mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2020-04-20 00:00:00 2020-02-19 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Nauki Humanistyczne 2020-04-20 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu kierownik wielkopolskie Poznań sztuka 2020-04-20 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Mikołaja Kopernika adiunkt kujawsko-pomorskie Toruń dziedzina nauk rolniczych - weterynaria 2020-04-20 00:00:00 2020-03-18 00:00:00
uczelnia Instytut Geografii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Profesor uczelni kujawsko-pomorskie Bydgoszcz dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 2020-04-20 00:00:00 2020-03-19 00:00:00
uczelnia Instytut Geografii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Profesor uczelni kujawsko-pomorskie Bydgoszcz dziedzina nauk społecznych 2020-04-20 00:00:00 2020-03-19 00:00:00
uczelnia Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi asystent łódzkie Łódź sztuka 2020-04-21 00:00:00 2020-03-14 00:00:00
uczelnia Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" wykładowca dolnośląskie Wrocław Nauki inżynieryjno-techniczne 2020-04-21 00:00:00 2020-04-07 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu asystent dolnośląskie Wrocław Nauki rolnicze 2020-04-23 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-04-23 00:00:00 2020-03-18 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-04-23 00:00:00 2020-03-18 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-04-23 00:00:00 2020-03-18 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-04-23 00:00:00 2020-03-18 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-04-23 00:00:00 2020-03-18 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-04-23 00:00:00 2020-03-18 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-04-23 00:00:00 2020-03-18 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-04-23 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu asystent dolnośląskie Wrocław Nauki rolnicze 2020-04-23 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki społeczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Asystent badawczo-dydaktyczny śląskie Częstochowa sztuka 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej asystent podlaskie Białystok nauki inżynieryjno-techniczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej adiunkt podlaskie Białystok nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu adiunkt mazowieckie Radom Nauki medyczne lub nauki o zdrowiu 2020-04-24 00:00:00 2020-03-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Profesor uczelni mazowieckie Radom Nauki medyczne lub nauki o zdrowiu 2020-04-24 00:00:00 2020-03-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wykładowca mazowieckie Radom Pielęgniarstwo 2020-04-24 00:00:00 2020-03-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu adiunkt mazowieckie Radom Nauki medyczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu adiunkt mazowieckie Radom Nauki medyczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu adiunkt mazowieckie Radom Nauki medyczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Profesor uczelni mazowieckie Radom Nauki medyczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Profesor uczelni mazowieckie Radom Nauki medyczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Profesor uczelni mazowieckie Radom Nauki medyczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Profesor uczelni mazowieckie Radom Nauki medyczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Profesor uczelni mazowieckie Radom Nauki medyczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Profesor uczelni mazowieckie Radom Nauki medyczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Mikołaja Kopernika asystent kujawsko-pomorskie Toruń dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki fizyczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Mikołaja Kopernika asystent kujawsko-pomorskie Toruń dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki fizyczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-24 00:00:00
uczelnia ZUT w Szczecinie Wydział Informatyki asystent zachodniopomorskie Szczecin nauki inżynieryjno-techniczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-26 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie adiunkt śląskie Częstochowa nauki społeczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie adiunkt śląskie Częstochowa nauki społeczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie adiunkt śląskie Częstochowa nauki społeczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie Profesor uczelni śląskie Częstochowa nauki społeczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki społeczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie adiunkt śląskie Częstochowa nauki społeczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie adiunkt śląskie Częstochowa nauki społeczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki społeczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie adiunkt śląskie Częstochowa nauki społeczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie adiunkt śląskie Częstochowa nauki społeczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie Profesor uczelni śląskie Częstochowa nauki społeczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki społeczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki społeczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie adiunkt śląskie Częstochowa nauki społeczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie adiunkt śląskie Częstochowa nauki społeczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki społeczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie adiunkt śląskie Częstochowa nauki społeczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki społeczne 2020-04-24 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Centrum Nowych Technologii UW starszy asystent mazowieckie Warszawa Nauki chemiczne 2020-04-25 00:00:00 2020-03-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie profesor nadzwyczajny śląskie Częstochowa nauki humanistyczne 2020-04-25 00:00:00 2020-03-25 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Gdański Wydział Chemii asystent pomorskie Gdańsk chemia 2020-04-26 00:00:00 2020-03-27 00:00:00
uczelnia Politechnika Lubelska adiunkt lubelskie Lublin geoscience 2020-04-27 00:00:00 2020-03-25 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Łódzki wykładowca łódzkie Łódź nauki humanistyczne 2020-04-27 00:00:00 2020-03-26 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie asystent warmińsko-mazurskie Olsztyn dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 2020-04-27 00:00:00 2020-03-26 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-04-27 00:00:00 2020-03-26 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum adiunkt małopolskie Kraków nauki o zdrowiu 2020-04-27 00:00:00 2020-03-27 00:00:00
uczelnia Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego Lektor pomorskie Sopot języki obce 2020-04-27 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie asystent mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-04-27 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie asystent mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-04-27 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Śląski w Katowicach adiunkt śląskie Katowice nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-04-29 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu starszy wykładowca podkarpackie Jarosław filologia angielska 2020-04-30 00:00:00 2020-03-24 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Profesor uczelni podkarpackie Jarosław filologia angielska 2020-04-30 00:00:00 2020-03-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie adiunkt mazowieckie Warszawa inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 2020-04-30 00:00:00 2020-02-27 00:00:00
uczelnia Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytet Wrocławski Post-doc dolnośląskie Wrocław dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 2020-04-30 00:00:00 2020-03-26 00:00:00
uczelnia SWPS profesor pomorskie Sopot Psychologia 2020-04-30 00:00:00 2020-03-10 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie asystent małopolskie Kraków Nauki Ścisłe i Przyrodnicze 2020-04-30 00:00:00 2020-03-26 00:00:00
uczelnia AKADEMIA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA W ŁODZI adiunkt łódzkie Łódź nauki o zarządzaniu 2020-04-30 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny kierownik mazowieckie Warszawa medycyna 2020-04-30 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny Dyrektor mazowieckie Warszawa medycyna 2020-04-30 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny kierownik mazowieckie Warszawa medycyna 2020-04-30 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny kierownik mazowieckie Warszawa medycyna 2020-04-30 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia AKADEMIA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA W ŁODZI Lektor łódzkie Łódź lingwistyka 2020-04-30 00:00:00 2020-02-27 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji asystent małopolskie Kraków Inżynieria lądowa i transport, architektura krajobrazu 2020-04-30 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Centrum Nowych Technologii UW Stypendysta mazowieckie Warszawa biofizyka 2020-04-30 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warszawski Post-doc mazowieckie Warszawa chemia 2020-04-30 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki spoleczne 2020-04-30 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii adiunkt mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-04-30 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii adiunkt mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-04-30 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii adiunkt mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-04-30 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adiunkt mazowieckie warszawa Nauki fizyczne 2020-04-30 00:00:00 2020-01-31 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Zielonogórski asystent lubuskie Zielona Góra pychologia 2020-04-30 00:00:00 2020-03-31 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Asystent adiunkt dolnośląskie Wrocław Informatyka 2020-04-30 00:00:00 2020-01-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Zielonogórski adiunkt lubuskie Zielona Góra psychologia 2020-04-30 00:00:00 2020-03-31 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Profesor uczelni małopolskie Kraków Nauki Społeczne 2020-04-30 00:00:00 2020-03-31 00:00:00
uczelnia Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed adiunkt pomorskie Gdańsk nauki biologiczne 2020-04-30 00:00:00 2020-03-31 00:00:00
uczelnia Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adiunkt mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2020-04-30 00:00:00 2020-01-31 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny kierownik mazowieckie Warszawa medycyna 2020-04-30 00:00:00 2020-03-31 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Łódzki adiunkt łódzkie Łódź nauki prawne 2020-04-30 00:00:00 2020-03-31 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny kierownik mazowieckie Warszawa medycyna 2020-04-30 00:00:00 2020-03-31 00:00:00
uczelnia Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adiunkt mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2020-04-30 00:00:00 2020-01-31 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny kierownik mazowieckie Warszawa medycyna 2020-04-30 00:00:00 2020-03-31 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny kierownik mazowieckie Warszawa medycyna 2020-04-30 00:00:00 2020-03-31 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny kierownik mazowieckie Warszawa medycyna 2020-04-30 00:00:00 2020-03-31 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny kierownik mazowieckie Warszawa medycyna 2020-04-30 00:00:00 2020-03-31 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie adiunkt mazowieckie Warszawa nauki o kulturze fizycznej 2020-04-30 00:00:00 2020-04-02 00:00:00
uczelnia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II asystent lubelskie Lublin psychologia 2020-04-30 00:00:00 2020-03-03 00:00:00
uczelnia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II asystent lubelskie Lublin socjologia (nauki socjologiczne) 2020-04-30 00:00:00 2020-03-17 00:00:00
uczelnia Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Post-doc śląskie Sosnowiec Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-04-30 00:00:00 2020-04-06 00:00:00
uczelnia SWPS Stypendysta dolnośląskie Wrocław Psychologia 2020-04-30 00:00:00 2020-02-17 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Profesor uczelni świętokrzyskie Kielce nauki humanistyczne 2020-05-01 00:00:00 2020-03-27 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach adiunkt świętokrzyskie Kielce Nauki humanistyczne/ językoznawstwo (językoznawstwo angielskie) 2020-05-01 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach adiunkt świętokrzyskie Kielce Nauki humanistyczne/ językoznawstwo (językoznawstwo polskie) 2020-05-01 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach asystent świętokrzyskie Kielce Nauki humanistyczne/ językoznawstwo (językoznawstwo angielskie) 2020-05-01 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach asystent świętokrzyskie Kielce Nauki humanistyczne/ językoznawstwo (językoznawstwo polskie) 2020-05-01 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach asystent świętokrzyskie Kielce Nauki humanistyczne/językoznawstwo (językoznawstwo polskie) 2020-05-01 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Profesor uczelni świętokrzyskie Kielce Nauki humanistyczne/językoznawstwo (językoznawstwo germańskie) 2020-05-01 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Politechnika Warszawska Profesor uczelni mazowieckie Warszawa Informatyka techniczna i telekomunikacja 2020-05-02 00:00:00 2020-04-02 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie adiunkt śląskie Częstochowa nauki humanistyczne 2020-05-03 00:00:00 2020-04-03 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki humanistyczne 2020-05-03 00:00:00 2020-04-03 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warszawski asystent mazowieckie Warszawa chemia 2020-05-03 00:00:00 2020-04-03 00:00:00
uczelnia Centrum Nowych Technologii UW doktorant mazowieckie Warszawa Bioorganic Chemistry 2020-05-04 00:00:00 2020-02-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny w Łodzi asystent łódzkie Łódź medycyna 2020-05-04 00:00:00 2020-03-31 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny w Łodzi adiunkt łódzkie Łódź medycyna 2020-05-04 00:00:00 2020-03-31 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny w Łodzi asystent łódzkie Łódź medycyna 2020-05-04 00:00:00 2020-03-31 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny w Łodzi Profesor uczelni łódzkie Łódź medycyna 2020-05-04 00:00:00 2020-03-31 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu adiunkt mazowieckie Radom Nauki medyczne 2020-05-04 00:00:00 2020-04-01 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego adiunkt mazowieckie Warszawa Nauki o Kulturze i Religii 2020-05-04 00:00:00 2020-04-01 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego adiunkt mazowieckie Warszawa Nauki o kulturze i religii 2020-05-04 00:00:00 2020-04-02 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Wrocławski starszy wykładowca dolnośląskie Wrocław nauki społeczne 2020-05-04 00:00:00 2020-04-02 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu kierownik dolnośląskie Wrocław nauki medyczne 2020-05-04 00:00:00 2020-04-03 00:00:00
uczelnia Akademia Wojsk Lądowych im.Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu wykładowca dolnośląskie Wrocław nauki o zarządzaniu 2020-05-04 00:00:00 2020-04-03 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu kierownik dolnośląskie Wrocław farmaceutyczne 2020-05-04 00:00:00 2020-04-08 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu kierownik dolnośląskie Wrocław farmaceutyczne 2020-05-04 00:00:00 2020-04-08 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu kierownik dolnośląskie Wrocław farmaceutyczne 2020-05-04 00:00:00 2020-04-08 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Nauki Humanistyczne 2020-05-05 00:00:00 2020-03-02 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny kierownik mazowieckie Warszawa medycyna 2020-05-05 00:00:00 2020-04-03 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny kierownik mazowieckie Warszawa medycyna 2020-05-05 00:00:00 2020-04-03 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny kierownik mazowieckie Warszawa medycyna 2020-05-05 00:00:00 2020-04-03 00:00:00
uczelnia Wydział Historyczny UW adiunkt mazowieckie Warszawa etnologia, antropologia kulturowa 2020-05-05 00:00:00 2020-04-03 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski adiunkt mazowieckie Warszawa społeczne 2020-05-06 00:00:00 2020-04-02 00:00:00
uczelnia Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski adiunkt mazowieckie Warszawa społeczne 2020-05-06 00:00:00 2020-04-02 00:00:00
uczelnia Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski adiunkt mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-05-06 00:00:00 2020-04-02 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny w Łodzi asystent łódzkie Łódź medycyna 2020-05-06 00:00:00 2020-04-03 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny w Łodzi asystent łódzkie Łódź medycyna 2020-05-06 00:00:00 2020-04-03 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie Profesor uczelni mazowieckie Warszawa pedagogika, psychologia i socjologia 2020-05-06 00:00:00 2020-04-06 00:00:00
uczelnia Politechnika Krakowska asystent małopolskie Kraków inżynieria lądowa i transport 2020-05-07 00:00:00 2020-03-27 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny kierownik mazowieckie Warszawa medycyna 2020-05-07 00:00:00 2020-04-07 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny kierownik mazowieckie Warszawa medycyna 2020-05-07 00:00:00 2020-04-07 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny kierownik mazowieckie Warszawa medycyna 2020-05-07 00:00:00 2020-04-07 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny Asystent badawczo-dydaktyczny mazowieckie Warszawa medycyna 2020-05-07 00:00:00 2020-04-07 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński adiunkt małopolskie Kraków Nauki Biologiczne 2020-05-07 00:00:00 2020-04-07 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wykładowca śląskie Katowice ekonomia 2020-05-07 00:00:00 2020-04-09 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wykładowca śląskie Katowice zarządzanie 2020-05-07 00:00:00 2020-04-09 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach adiunkt śląskie Katowice zarządzanie 2020-05-07 00:00:00 2020-04-09 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Wrocławski adiunkt dolnośląskie Wrocław nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-05-08 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Zakład Biofizyki Komórki WBBiB UJ Post-doc małopolskie Kraków Nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-05-08 00:00:00 2020-03-15 00:00:00
uczelnia Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego adiunkt mazowieckie Warszawa, ul. Roentgena 5 nauki medyczne 2020-05-08 00:00:00 2020-04-08 00:00:00
uczelnia Wydział Chemii Uniwersytet w Białymstoku adiunkt podlaskie Białystok ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina chemia 2020-05-08 00:00:00 2020-04-08 00:00:00
uczelnia Wydział Chemii Uniwersytet w Białymstoku adiunkt podlaskie Białystok ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina chemia 2020-05-08 00:00:00 2020-04-08 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Lektor śląskie Częstochowa nauki humanistyczne 2020-05-09 00:00:00 2020-04-09 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki humanistyczne 2020-05-09 00:00:00 2020-04-09 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Lektor śląskie Częstochowa nauki humanistyczne 2020-05-09 00:00:00 2020-04-09 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warszawski Post-doc mazowieckie Warszawa chemia 2020-05-10 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warszawski adiunkt mazowieckie Warszawa chemia 2020-05-10 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Centrum Nowych Technologii UW asystent mazowieckie Warszawa Nauki chemiczne 2020-05-10 00:00:00 2020-04-08 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny profesor śląskie Częstochowa Nauki społeczne 2020-05-11 00:00:00 2020-03-24 00:00:00
uczelnia Akademia Wojsk Lądowych im.Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Profesor uczelni dolnośląskie Wrocław nauki o zarządzaniu 2020-05-11 00:00:00 2020-04-02 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Gdański Wydział Biologii asystent pomorskie Gdańsk nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-05-11 00:00:00 2020-04-09 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Gdański Wydział Biologii asystent pomorskie Gdańsk nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-05-11 00:00:00 2020-04-09 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny adiunkt mazowieckie Warszawa medycyna 2020-05-11 00:00:00 2020-04-09 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu kierownik wielkopolskie Poznań nauki farmaceutyczne 2020-05-11 00:00:00 2020-04-09 00:00:00
uczelnia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie asystent mazowieckie Warszawa budownictwo lub architektura 2020-05-13 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia SGGW w Warszawie Instytut Biologii asystent profesora mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-05-14 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Śląski w Katowicach adiunkt śląskie Katowice dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 2020-05-15 00:00:00 2020-03-16 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Nauki Ścisłe i Przyrodnicze 2020-05-15 00:00:00 2020-04-02 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Nauki Ścisłe i Przyrodnicze 2020-05-15 00:00:00 2020-04-02 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Nauki Ścisłe i Przyrodnicze 2020-05-15 00:00:00 2020-04-02 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Nauki Ścisłe i Przyrodnicze 2020-05-15 00:00:00 2020-04-02 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Wrocławski adiunkt dolnośląskie Wrocław nauki medyczne 2020-05-15 00:00:00 2020-04-07 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Mikołaja Kopernika Profesor uczelni kujawsko-pomorskie Toruń dziedzina nauk społecznych - geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 2020-05-15 00:00:00 2020-04-07 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Mikołaja Kopernika adiunkt kujawsko-pomorskie Toruń dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki o Ziemi i środowisku 2020-05-15 00:00:00 2020-04-07 00:00:00
uczelnia SWPS adiunkt wielkopolskie Poznań społeczne (psychologia lub pokrewne) 2020-05-15 00:00:00 2020-04-09 00:00:00
uczelnia SWPS adiunkt wielkopolskie Poznań społeczne (psychologia lub pokrewne) 2020-05-15 00:00:00 2020-04-09 00:00:00
uczelnia Centrum Nowych Technologii UW Stypendysta mazowieckie Warszawa Theoretical quantum optics and quantum information science 2020-05-15 00:00:00 2020-04-09 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Opolski Instytut Psychologii Profesor uczelni opolskie Opole psychologia 2020-05-15 00:00:00 2020-04-09 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny w Łodzi asystent łódzkie Łódź nauk o zdrowiu 2020-05-19 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny w Łodzi instruktor łódzkie Łódź nauk o zdrowiu 2020-05-19 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Nadnotecki Instytut UAM w Pile wykładowca wielkopolskie Piła Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 2020-05-22 00:00:00 2020-02-25 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach adiunkt łódzkie Piotrków Trybunalski nauki społeczne 2020-05-22 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach adiunkt świętokrzyskie Kielce nauki społeczne 2020-05-22 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Profesor uczelni świętokrzyskie Kielce nauki społeczne 2020-05-22 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny w Łodzi asystent łódzkie Łódź nauk o zdrowiu 2020-05-25 00:00:00 2020-03-23 00:00:00
uczelnia Politechnika Koszalińska adiunkt zachodniopomorskie KOSZALIN nauki humanistyczne 2020-05-27 00:00:00 2020-03-09 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Profesor uczelni śląskie Częstochowa nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-05-29 00:00:00 2020-03-25 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa inżynieryjno-techniczne 2020-05-29 00:00:00 2020-03-31 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki inżynieryjno-techniczne 2020-05-29 00:00:00 2020-03-31 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie adiunkt śląskie Częstochowa nauki inżynieryjno-techniczne 2020-05-29 00:00:00 2020-03-31 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu adiunkt warmińsko-mazurskie Elbląg ekonomia/ekonomia i finanse 2020-05-29 00:00:00 2020-04-03 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu adiunkt warmińsko-mazurskie Elbląg nauki prawne 2020-05-29 00:00:00 2020-04-03 00:00:00
uczelnia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II asystent lubelskie Lublin nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki biologiczne 2020-05-29 00:00:00 2020-03-20 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie adiunkt śląskie Częstochowa nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-05-29 00:00:00 2020-03-20 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie adiunkt śląskie Częstochowa nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-05-29 00:00:00 2020-03-20 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie asystent śląskie Częstochowa nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-05-29 00:00:00 2020-03-20 00:00:00
uczelnia Instytut Matematyczny Uniwersytet Wrocławski adiunkt dolnośląskie Wrocław matematyka 2020-05-30 00:00:00 2020-04-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie adiunkt asystent podkarpackie Rzeszów psychologia 2020-05-31 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie inne podkarpackie Rzeszów nauki medyczne, informatyka techniczna i telekomunikacja, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o komunikacji społecznej i mediach 2020-05-31 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie adiunkt asystent podkarpackie Rzeszów informatyka, matematyka, fizyka, elektronika, elektrotechnika 2020-05-31 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
uczelnia Centrum Nowych Technologii UW adiunkt mazowieckie Warszawa Nauki chemiczne (chemia bioorganiczna) 2020-06-01 00:00:00 2020-03-27 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Morski w Gdyni adiunkt pomorskie Gdynia nauki o zarządzaniu i jakości 2020-06-10 00:00:00 2020-02-05 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Morski w Gdyni profesor nadzwyczajny pomorskie Gdynia nauki o zarządzaniu i jakości 2020-06-10 00:00:00 2020-02-05 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca pomorskie Gdańsk Nauka o sporcie 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca lubuskie Gorzów Wielkopolski Nauka o sporcie 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca śląskie Katowice Nauka o sporcie 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca świętokrzyskie Kielce Nauka o sporcie 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca kujawsko-pomorskie Bydgoszcz Nauka o sporcie 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca podlaskie Białystok Nauka o sporcie 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca lubuskie Zielona Góra Dietetyka 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca mazowieckie Warszawa Dietetyka 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca kujawsko-pomorskie Toruń Dietetyka 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca zachodniopomorskie Szczecin Dietetyka 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca podkarpackie Rzeszów Dietetyka 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca podlaskie Białystok Dietetyka 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca kujawsko-pomorskie Bydgoszcz Dietetyka 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca pomorskie Gdańsk Dietetyka 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca lubuskie Gorzów Wielkopolski Dietetyka 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca śląskie Katowice Dietetyka 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca małopolskie Kielce Dietetyka 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca lubelskie Lublin Dietetyka 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca łódzkie Łódź Dietetyka 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca warmińsko-mazurskie Olsztyn Dietetyka 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca wielkopolskie Poznań Dietetyka 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca opolskie Opole Dietetyka 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca dolnośląskie Wrocław Dietetyka 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca lubelskie Lublin Nauka o sporcie 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca dolnośląskie Łódź Nauka o sporcie 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca warmińsko-mazurskie Olsztyn Nauka o sporcie 2020-06-14 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Politechnika Gdańska asystent pomorskie Gdańsk Nauki ścisłe i przyrodnicze. Nauki Inżynieryjno-techniczne 2020-06-15 00:00:00 2020-01-31 00:00:00
uczelnia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie asystent mazowieckie Warszawa nauki społeczne/nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-06-15 00:00:00 2020-04-03 00:00:00
uczelnia Centrum Nowych Technologii UW adiunkt mazowieckie Warsaw Quantum technologies, optical physics, quantum optics, quantum photonics, physics 2020-06-30 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Centrum Nowych Technologii UW inne mazowieckie Warszawa Quantum technologies, optical physics, quantum optics, quantum photonics, physics 2020-06-30 00:00:00 2020-03-30 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor dolnośląskie Katowice Pedagogika/Psychologia 2020-06-30 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor łódzkie Łódź Pedagogika/Psychologia 2020-06-30 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor podlaskie Białystok Pedagogika/Psychologia 2020-06-30 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor pomorskie Gdańsk Pedagogika/Psychologia 2020-06-30 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor małopolskie Kraków Pedagogika/Psychologia 2020-06-30 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor lubelskie Lublin Pedagogika/Psychologia 2020-06-30 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor wielkopolskie Poznań Pedagogika/Psychologia 2020-06-30 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor podkarpackie Rzeszów Pedagogika/Psychologia 2020-06-30 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor dolnośląskie Wrocław Pedagogika/Psychologia 2020-06-30 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor mazowieckie Warszawa Pedagogika/Psychologia 2020-06-30 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor lubuskie Zielona Góra Pedagogika/Psychologia 2020-06-30 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile adiunkt wielkopolskie Piła Transport 2020-06-30 00:00:00 2020-01-24 00:00:00
uczelnia Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile adiunkt wielkopolskie Piła Elektrotechnika 2020-06-30 00:00:00 2020-01-24 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor opolskie Opole Pedagogika/Psychologia 2020-06-30 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor zachodniopomorskie Szczecin Pedagogika/Psychologia 2020-06-30 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor opolskie Opole Pedagogika/Psychologia 2020-06-30 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor opolskie Opole Pedagogika/Psychologia 2020-06-30 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor opolskie Opole Pedagogika/Psychologia 2020-06-30 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor świętokrzyskie Kielce Pedagogika/Psychologia 2020-06-30 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor dolnośląskie Kielce Pedagogika/Psychologia 2020-06-30 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor warmińsko-mazurskie Olsztyn Pedagogika/Psychologia 2020-06-30 00:00:00 2020-02-14 00:00:00
uczelnia Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki Akademia Morska w Szczecinie asystent zachodniopomorskie Szczecin automatyka, elektronika i elektrotechnika 2020-07-03 00:00:00 2020-03-03 00:00:00
uczelnia Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki Akademia Morska w Szczecinie asystent zachodniopomorskie Szczecin automatyka, elektronika i elektrotechnika 2020-07-03 00:00:00 2020-03-03 00:00:00
uczelnia Instytut Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego asystent pomorskie Gdansk informatyka 2020-07-09 00:00:00 2018-06-12 00:00:00
uczelnia Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny adiunkt dolnośląskie Wrocław Inżynieria Środowiska, Górnictwo. Energetyka 2020-08-05 00:00:00 2019-07-05 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Morski w Gdyni asystent pomorskie Gdynia nauki społeczne 2020-08-31 00:00:00 2020-01-10 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Wrocławski adiunkt dolnośląskie Wrocław nauki biologiczne lub chemiczne 2021-02-14 00:00:00 2020-01-28 00:00:00
uczelnia Wojskowa Akademia Techniczna adiunkt mazowieckie Warszawa elektronika i telekomunikacja 2021-02-15 00:00:00 2020-01-17 00:00:00
uczelnia Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile profesor zwyczajny wielkopolskie Piła Filologia angielska 2021-06-30 00:00:00 2019-12-06 00:00:00
uczelnia Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu instruktor opolskie Opole nauki medyczne, nauki o zdrowiu 2022-06-14 00:00:00 2018-06-06 00:00:00