znalezione oferty (149 z 861) strona

Rodzaj instytucji Sortuj rosnąco wg tego kryterium Nazwa instytucji Sortuj rosnąco wg tego kryterium stanowisko Sortuj rosnąco wg tego kryterium województwo Sortuj rosnąco wg tego kryterium miasto Sortuj rosnąco wg tego kryterium dziedzina Sortuj rosnąco wg tego kryterium data wygaśnięcia oferty Sortuj malejąco wg tego kryteriumWyniki są aktualnie posortowane rosnąco wg tego kryterium data publikacji Sortuj rosnąco wg tego kryterium
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków FIZYKA 2019-06-27 00:00:00 2019-05-28 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków PHYSICS 2019-06-27 00:00:00 2019-05-28 00:00:00
uczelnia Politechnika Krakowska Wydział Architektury asystent małopolskie Kraków nauki techniczne 2019-06-27 00:00:00 2019-06-13 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie kraków Inżynieria Materiałowa 2019-06-27 00:00:00 2019-05-16 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie kraków Materials science 2019-06-27 00:00:00 2019-05-16 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie kraków inżynieria mechaniczna 2019-06-28 00:00:00 2019-05-13 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent profesora małopolskie kraków mechanical engineering 2019-06-28 00:00:00 2019-05-13 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Inżynieria lądowa i transport 2019-06-28 00:00:00 2019-05-28 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Civil engineering and transport 2019-06-28 00:00:00 2019-05-28 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków nauki techniczne 2019-06-28 00:00:00 2019-06-06 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków technical sciences 2019-06-28 00:00:00 2019-06-06 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków inżynieria mechaniczna 2019-06-28 00:00:00 2019-05-10 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków AGH University of Science and Technology 2019-06-28 00:00:00 2019-05-10 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków inżynieria materiałowa 2019-06-30 00:00:00 2019-03-26 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Materials Science 2019-06-30 00:00:00 2019-03-26 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków inżynieria materiałowa 2019-06-30 00:00:00 2019-03-26 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Materials Science 2019-06-30 00:00:00 2019-03-26 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków Inżynieria materiałowa 2019-06-30 00:00:00 2019-03-26 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków Materials science 2019-06-30 00:00:00 2019-03-26 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizyczengo im. B.Czecha w Krakowie asystent małopolskie Kraków nauki o kulturze fizycznej 2019-06-30 00:00:00 2019-05-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków nauki społeczne 2019-06-30 00:00:00 2019-05-31 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie profesor nadzwyczajny małopolskie Kraków inżynieria materiałowa 2019-07-01 00:00:00 2019-04-02 00:00:00
uczelnia Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie asystent małopolskie Kraków Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki 2019-07-01 00:00:00 2019-06-11 00:00:00
uczelnia Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie asystent małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-07-01 00:00:00 2019-06-11 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków material science 2019-07-01 00:00:00 2019-06-07 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków inżynieria materiałowa 2019-07-01 00:00:00 2019-06-07 00:00:00
uczelnia Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet rolniczy w Krakowie wykładowca małopolskie Kraków technologia żywności i żywienia 2019-07-01 00:00:00 2019-05-30 00:00:00
uczelnia Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet rolniczy w Krakowie asystent małopolskie Kraków Technologia żywności i żywienia 2019-07-01 00:00:00 2019-05-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum starszy wykładowca małopolskie Kraków nauki medyczne 2019-07-01 00:00:00 2019-05-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum asystent małopolskie Kraków nauki medyczne 2019-07-01 00:00:00 2019-05-31 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum asystent małopolskie Kraków nauki medyczne 2019-07-01 00:00:00 2019-05-31 00:00:00
uczelnia Wydział Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Post-doc małopolskie Kraków Nauki społeczne/ geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 2019-07-02 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie asystent małopolskie Kraków nauki rolnicze 2019-07-03 00:00:00 2019-06-07 00:00:00
uczelnia Dziekanat Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków inżynieryjno-techniczne, dyscyplina informatyka 2019-07-03 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Nauki Humanistyczne 2019-07-03 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Nauki Społeczne 2019-07-03 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Nauki Społeczne 2019-07-03 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie asystent małopolskie Kraków : sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-07-03 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie asystent małopolskie Krakow Fine Arts and Antiques Restoration 2019-07-03 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie asystent małopolskie Krakow Fine Arts and Antiques Restoration 2019-07-03 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie asystent małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-07-03 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie asystent małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-07-03 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum asystent małopolskie Kraków nauki fizyczne 2019-07-03 00:00:00 2019-06-04 00:00:00
uczelnia Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie asystent małopolskie Krakow Fine Arts and Antiques Restoration 2019-07-03 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie asystent małopolskie Krakow Fine Arts and Antiques Restoration 2019-07-03 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie asystent małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-07-03 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie asystent małopolskie Krakow Fine Arts and Antiques Restoration 2019-07-03 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński - Wydział Polonistyki adiunkt małopolskie Kraków nauki humanistyczne - językoznawstwo 2019-07-03 00:00:00 2019-06-05 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński - Wydział Polonistyki asystent małopolskie Kraków nauki humanistyczne - literaturoznawstwo 2019-07-03 00:00:00 2019-06-05 00:00:00
uczelnia Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie asystent małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-07-04 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie asystent małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-07-04 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie asystent małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-07-04 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie asystent małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-07-04 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie asystent małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-07-04 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-07-04 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie asystent małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-07-04 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie asystent małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-07-04 00:00:00 2019-06-03 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków technologia chemiczna 2019-07-05 00:00:00 2019-06-06 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent profesora małopolskie Kraków Chemical Technology 2019-07-05 00:00:00 2019-06-06 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński adiunkt małopolskie Kraków nauki społeczne 2019-07-05 00:00:00 2019-06-07 00:00:00
uczelnia Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Środowiska asystent małopolskie Kraków nauki inżynieryjno-techniczne 2019-07-05 00:00:00 2019-06-10 00:00:00
uczelnia Politechnika Krakowska asystent małopolskie Kraków nauki techniczne 2019-07-05 00:00:00 2019-06-05 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński asystent małopolskie Kraków Bioinformatyka 2019-07-07 00:00:00 2019-06-07 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Inżynieria mechaniczna 2019-07-08 00:00:00 2019-06-06 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Mechanical engineering 2019-07-08 00:00:00 2019-06-06 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków Inżynieria mechaniczna 2019-07-08 00:00:00 2019-06-07 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków AGH University of Science and Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Department of Machine Design and Exploitation 2019-07-08 00:00:00 2019-06-07 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Inżynieria mechaniczna 2019-07-08 00:00:00 2019-06-13 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Mechanical Engineering 2019-07-08 00:00:00 2019-06-13 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński adiunkt małopolskie Kraków matematyka 2019-07-09 00:00:00 2019-06-14 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński adiunkt małopolskie Kraków matematyka 2019-07-09 00:00:00 2019-06-14 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizyczengo im. B.Czecha w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków nauki o kulturze fizycznej 2019-07-10 00:00:00 2019-06-05 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Energy 2019-07-10 00:00:00 2019-06-06 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Energetyka 2019-07-10 00:00:00 2019-06-06 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński adiunkt małopolskie Kraków nauki społeczne 2019-07-10 00:00:00 2019-06-13 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków ENERGY 2019-07-10 00:00:00 2019-06-13 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków ENERGETYKA 2019-07-10 00:00:00 2019-06-13 00:00:00
uczelnia Akademia Muzyczna w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków sztuki muzyczne 2019-07-10 00:00:00 2019-06-10 00:00:00
uczelnia Akademia Muzyczna w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków sztuki muzyczne 2019-07-10 00:00:00 2019-06-10 00:00:00
uczelnia Akademia Muzyczna w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków sztuki muzyczne 2019-07-10 00:00:00 2019-06-10 00:00:00
uczelnia Akademia Muzyczna w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków sztuki muzyczne 2019-07-10 00:00:00 2019-06-10 00:00:00
uczelnia Akademia Muzyczna w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków sztuki muzyczne 2019-07-10 00:00:00 2019-06-10 00:00:00
uczelnia Akademia Muzyczna w Krakowie inne małopolskie Kraków sztuki muzyczne 2019-07-10 00:00:00 2019-06-10 00:00:00
uczelnia Akademia Muzyczna w Krakowie inne małopolskie Kraków sztuki muzyczne 2019-07-10 00:00:00 2019-06-10 00:00:00
uczelnia Akademia Muzyczna w Krakowie asystent małopolskie Kraków sztuki muzyczne 2019-07-10 00:00:00 2019-06-10 00:00:00
uczelnia Akademia Muzyczna w Krakowie asystent małopolskie Kraków sztuki muzyczne 2019-07-10 00:00:00 2019-06-10 00:00:00
uczelnia Akademia Muzyczna w Krakowie asystent małopolskie Kraków sztuki muzyczne 2019-07-10 00:00:00 2019-06-10 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi adiunkt małopolskie Kraków dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: nauki biologiczne 2019-07-11 00:00:00 2019-06-13 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi adiunkt małopolskie Kraków nauki przyrodnicze, biologia, antropologia fizyczna, antropologia medyczna 2019-07-11 00:00:00 2019-06-13 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie asystent małopolskie Kraków Nauki Ścisłych i Przyrodniczych 2019-07-12 00:00:00 2019-06-12 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizyczengo im. B.Czecha w Krakowie asystent małopolskie Kraków nauki o kulturze fizycznej 2019-07-12 00:00:00 2019-06-07 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński - Wydział Polonistyki adiunkt małopolskie Kraków nauki humanistyczne - literaturoznawstwo 2019-07-12 00:00:00 2019-06-14 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków inżynieria biomedyczna 2019-07-15 00:00:00 2019-06-18 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków AGH Univeristy of Science and Technology 2019-07-15 00:00:00 2019-06-18 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków BUDOWNICTWO 2019-07-15 00:00:00 2019-06-25 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków CIVIL ENGINEERING 2019-07-15 00:00:00 2019-06-25 00:00:00
uczelnia Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Jagielloński adiunkt małopolskie Kraków astronomia 2019-07-15 00:00:00 2019-06-14 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie asystent małopolskie Kraków dziedzina nauk ekonomicznych 2019-07-16 00:00:00 2019-06-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński asystent małopolskie Kraków nauki biologiczne 2019-07-16 00:00:00 2019-06-17 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński adiunkt małopolskie Kraków nauk ścisłych i przyrodniczych 2019-07-16 00:00:00 2019-06-17 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński adiunkt małopolskie Kraków nauk ścisłych i przyrodniczych 2019-07-16 00:00:00 2019-06-17 00:00:00
uczelnia Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET), UJ adiunkt małopolskie Kraków farmakologia doświadczalna 2019-07-17 00:00:00 2019-06-18 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii asystent małopolskie Kraków chemia 2019-07-18 00:00:00 2019-06-19 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji asystent małopolskie Krakow Inżynieria Środowiska, Grórnictwo i Energetyka 2019-07-24 00:00:00 2019-05-22 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie starszy wykładowca małopolskie Kraków informatyka 2019-07-24 00:00:00 2019-06-25 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie senior lecturer małopolskie Kraków computer science 2019-07-24 00:00:00 2019-06-25 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie starszy wykładowca małopolskie Kraków informatyka 2019-07-24 00:00:00 2019-06-25 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie senior lecturer małopolskie Kraków computer science 2019-07-24 00:00:00 2019-06-25 00:00:00
uczelnia Wydział Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego adiunkt małopolskie Kraków Nauki o Ziemi/ geografia/ hydrologia 2019-07-24 00:00:00 2019-06-25 00:00:00
uczelnia Wydział Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego asystent małopolskie Kraków Nauki o Ziemi/ geologia/ geologia Karpat, kartografia geologiczna, sedymentologia 2019-07-24 00:00:00 2019-06-25 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński Post-doc małopolskie Kraków informatyka 2019-07-25 00:00:00 2019-06-26 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Profesor uczelni małopolskie Tarnów nauki ścisłe i przyrodnicze 2019-07-29 00:00:00 2019-06-26 00:00:00
uczelnia Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie asystent małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-07-31 00:00:00 2019-06-25 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizyczengo im. B.Czecha w Krakowie asystent małopolskie Kraków nauki o kulturze fizycznej 2019-07-31 00:00:00 2019-06-26 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizyczengo im. B.Czecha w Krakowie asystent małopolskie Kraków nauki o kulturze fizycznej 2019-07-31 00:00:00 2019-06-26 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizyczengo im. B.Czecha w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków nauki medyczne 2019-07-31 00:00:00 2019-06-26 00:00:00
uczelnia Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie asystent małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-08-01 00:00:00 2019-06-12 00:00:00
uczelnia Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie profesor nadzwyczajny małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-08-01 00:00:00 2019-06-26 00:00:00
uczelnia Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie asystent małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-08-01 00:00:00 2019-06-26 00:00:00
uczelnia Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie profesor nadzwyczajny małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-08-01 00:00:00 2019-06-26 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie starszy wykładowca małopolskie Tarnów sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-08-02 00:00:00 2019-06-26 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Informatyka 2019-08-09 00:00:00 2019-06-26 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Computer Science 2019-08-09 00:00:00 2019-06-26 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Informatyka 2019-08-09 00:00:00 2019-06-26 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Computer Science 2019-08-09 00:00:00 2019-06-26 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie asystent małopolskie Kraków dziedzina nauk ekonomicznych 2019-09-05 00:00:00 2019-06-24 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Materials science 2019-09-05 00:00:00 2019-06-07 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Inżynieria Materiałowa 2019-09-05 00:00:00 2019-06-07 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów 2019-09-05 00:00:00 2019-06-07 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent profesora małopolskie Kraków Materials science 2019-09-05 00:00:00 2019-06-07 00:00:00
uczelnia Politechnika Krakowska asystent małopolskie Kraków Informatyka 2019-09-06 00:00:00 2019-06-06 00:00:00
uczelnia Politechnika Krakowska asystent małopolskie Kraków Informatyka 2019-09-06 00:00:00 2019-06-06 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie asystent małopolskie Kraków dziedzina nauk ekonomicznych 2019-09-10 00:00:00 2019-06-13 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Nauki humanistyczne 2019-09-15 00:00:00 2019-05-06 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków inżynieria materiałowa 2019-09-16 00:00:00 2019-04-08 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków material science 2019-09-16 00:00:00 2019-04-08 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków inżynieria materiałowa 2019-09-16 00:00:00 2019-04-08 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków material science 2019-09-16 00:00:00 2019-04-08 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie asystent małopolskie Tarnów nauki inżynieryjno-techniczne 2019-09-20 00:00:00 2019-06-26 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii adiunkt małopolskie Kraków chemia 2019-09-30 00:00:00 2019-06-11 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków Wydział Metali Nieżelaznych, AGH 2019-09-30 00:00:00 2019-06-13 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent profesora małopolskie Kraków metallurgy or material science 2019-09-30 00:00:00 2019-06-13 00:00:00
uczelnia Politechnika Krakowska asystent małopolskie Kraków informatyka, elektronika, automatyka, elektrotechnika 2019-10-12 00:00:00 2018-09-24 00:00:00
uczelnia Politechnika Krakowska adiunkt małopolskie Kraków fizyka 2019-10-12 00:00:00 2018-09-24 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie profesor nadzwyczajny małopolskie kraków elektronika 2019-10-20 00:00:00 2019-05-13 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie profesor nadzwyczajny małopolskie kraków Electronics 2019-10-20 00:00:00 2019-05-13 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie profesor nadzwyczajny małopolskie kraków Inżynieria Biomedyczna 2019-10-20 00:00:00 2019-05-16 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie profesor nadzwyczajny małopolskie kraków Biomedical Engineering 2019-10-20 00:00:00 2019-05-16 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum profesor zwyczajny małopolskie Kraków nauki o zdrowiu 2019-12-31 00:00:00 2018-12-12 00:00:00