znalezione oferty (416 z 416) strona

Rodzaj instytucji Sortuj rosnąco wg tego kryterium Nazwa instytucji Sortuj rosnąco wg tego kryterium stanowisko Sortuj rosnąco wg tego kryterium województwo Sortuj rosnąco wg tego kryterium miasto Sortuj malejąco wg tego kryteriumWyniki są aktualnie posortowane rosnąco wg tego kryterium dziedzina Sortuj rosnąco wg tego kryterium data wygaśnięcia oferty Sortuj rosnąco wg tego kryterium data publikacji Sortuj rosnąco wg tego kryterium
uczelnia Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina asystent podlaskie Białystok sztuki muzyczne 2020-10-23 00:00:00 2020-09-23 00:00:00
uczelnia Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku asystent podlaskie Białystok językoznawtswo 2020-10-23 00:00:00 2020-09-23 00:00:00
uczelnia Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku adiunkt podlaskie Białystok literaturoznawstwo 2020-10-23 00:00:00 2020-09-23 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca podlaskie Białystok Finanse i Rachunkowość 2020-11-30 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca podlaskie Białystok Finanse i Rachunkowość 2020-11-30 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny w Białymstoku asystent dolnośląskie Białystok nauki medyczne 2020-10-30 00:00:00 2020-09-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet w Białymstoku asystent podlaskie Białystok Dziedzina nauk humanistycznycznych / kulturoznawstwo / nauki o kulturze i religii 2020-10-02 00:00:00 2020-09-02 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca podlaskie Białystok Bibliotekoznawstwo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca podlaskie Białystok Prawo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet w Białymstoku Profesor uczelni podlaskie Białystok Matematyka 2020-10-31 00:00:00 2020-07-23 00:00:00
uczelnia Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Asystent badawczo-dydaktyczny śląskie Bielsko-Biała inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 2020-10-19 00:00:00 2020-09-17 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy asystent kujawsko-pomorskie Bydgoszcz nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne 2020-10-27 00:00:00 2020-09-28 00:00:00
uczelnia WRiB UTP w Bydgoszczy adiunkt kujawsko-pomorskie Bydgoszcz rolnictwo i ogrodnictwo 2020-10-27 00:00:00 2020-09-29 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca kujawsko-pomorskie Bydgoszcz Finanse i Rachunkowość 2020-11-30 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
uczelnia Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy profesor nadzwyczajny kujawsko-pomorskie Bydgoszcz sztuki muzyczne 2021-08-20 00:00:00 2020-07-20 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca kujawsko-pomorskie Bydgoszcz Bibliotekoznawstwo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca kujawsko-pomorskie Bydgoszcz Prawo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy asystent kujawsko-pomorskie Bydgoszcz, Piła, Inowrocław Psychologia 2020-10-04 00:00:00 2020-09-17 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Asystent badawczo-dydaktyczny śląskie Częstochowa nauki humanistyczne 2020-10-08 00:00:00 2020-09-08 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych adiunkt śląskie Częstochowa Nauki społeczne w zakresie psychologii 2020-10-05 00:00:00 2020-09-01 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych asystent śląskie Częstochowa pedagogika 2020-10-05 00:00:00 2020-09-02 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych asystent śląskie Częstochowa nauki o bezpieczeństwie 2020-10-05 00:00:00 2020-09-01 00:00:00
uczelnia Politechnika Gdańska Profesor uczelni pomorskie Gdańsk Pedagogika 2020-10-21 00:00:00 2020-09-22 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku adiunkt pomorskie Gdańsk nauki o kulturze fizycznej 2020-10-23 00:00:00 2020-09-22 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku asystent pomorskie Gdańsk nauki o kulturze fizycznej 2020-10-23 00:00:00 2020-09-22 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku asystent pomorskie Gdańsk nauki o kulturze fizycznej 2020-10-23 00:00:00 2020-09-22 00:00:00
uczelnia Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny adiunkt pomorskie Gdańsk nauki inżynieryjno-techniczne, nauki ścisłe i przyrodniczne 2020-10-08 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny adiunkt pomorskie Gdańsk nauki inżynieryjno-techniczne, nauki ścisłe i przyrodniczne 2020-10-08 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny adiunkt pomorskie Gdańsk nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-10-08 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Gdański Uniwersytet Medyczny asystent pomorskie Gdańsk medycyna 2020-10-09 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Politechnika Gdańska adiunkt pomorskie Gdańsk Informatyka techniczna i telekomunikacja 2021-07-16 00:00:00 2020-06-16 00:00:00
uczelnia Politechnika Gdańska adiunkt pomorskie Gdańsk Elektronika (Inzynieria mikrofalowa) 2021-01-31 00:00:00 2020-08-19 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Gdański Wydział Chemii asystent pomorskie Gdańsk Chemia 2020-10-25 00:00:00 2020-09-25 00:00:00
uczelnia Gdański Uniwersytet Medyczny asystent pomorskie Gdańsk medycyna 2020-10-10 00:00:00 2020-09-10 00:00:00
uczelnia Politechnika Gdańska asystent pomorskie Gdańsk inżynieria lądowa i transport 2020-10-28 00:00:00 2020-09-28 00:00:00
uczelnia Politechnika Gdańska asystent pomorskie Gdańsk inżynieria lądowa i transport 2020-10-12 00:00:00 2020-09-11 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca pomorskie Gdańsk Finanse i Rachunkowość 2020-11-30 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
uczelnia Politechnika Gdańska Profesor uczelni pomorskie Gdańsk Nauki społeczne 2020-10-29 00:00:00 2020-09-30 00:00:00
uczelnia Politechnika Gdańska profesor nadzwyczajny pomorskie Gdańsk Social sciences 2020-10-29 00:00:00 2020-09-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Gdański Instytutu Handlu Zagranicznego adiunkt pomorskie Gdańsk ekonomia 2020-10-14 00:00:00 2020-09-14 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Gdański Wydział Biologii asystent pomorskie Gdańsk nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-10-30 00:00:00 2020-09-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Gdański Wydział Biologii asystent pomorskie Gdańsk nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-10-30 00:00:00 2020-09-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Gdański Wydział Biologii asystent pomorskie Gdańsk nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-10-30 00:00:00 2020-09-30 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca pomorskie Gdańsk Bibliotekoznawstwo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Gdański WPiA asystent pomorskie Gdańsk nauki społeczne 2020-10-16 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca pomorskie Gdańsk Prawo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Gdański Uniwersytet Medyczny asystent pomorskie Gdańsk nauka o zdrowiu 2020-10-02 00:00:00 2020-09-02 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku asystent pomorskie Gdańsk nauki o kulturze fizycznej 2020-10-05 00:00:00 2020-09-04 00:00:00
uczelnia Politechnika Gdańska asystent pomorskie Gdańsk inżynieria lądowa i transport 2020-10-03 00:00:00 2020-09-04 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Gdański adiunkt pomorskie Gdańsk literaturoznawstwo 2020-10-02 00:00:00 2020-09-04 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Morski w Gdyni asystent pomorskie Gdynia Nauki o ziemi i środowisku 2020-10-21 00:00:00 2020-09-21 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Morski w Gdyni asystent pomorskie Gdynia Inżynieria Lądowa i Transport 2020-10-22 00:00:00 2020-09-22 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Morski w Gdyni Asystent badawczo-dydaktyczny pomorskie Gdynia Matematyka / Informatyka 2020-10-23 00:00:00 2020-09-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Gdański adiunkt pomorskie Gdynia nauki o Ziemi i środowisku 2020-10-15 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Gdański asystent śląskie Gdynia nauki o Ziemi i środowisku 2020-10-15 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Politechnika Śląska asystent śląskie Gliwice Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 2020-10-26 00:00:00 2020-09-25 00:00:00
uczelnia Politechnika Śląska adiunkt śląskie Gliwice nauki techniczne; nauki inżynieryjno-techniczne 2020-10-07 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia ZWKF w Gorzowie Wlkp., AWF w Poznaniu asystent lubuskie Gorzów Wielkopolski nauki o kulturze fizycznej 2020-10-18 00:00:00 2020-09-18 00:00:00
uczelnia Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim profesor lubuskie Gorzów Wielkopolski informatyka techniczna i telekomunikacja 2020-10-05 00:00:00 2020-09-20 00:00:00
uczelnia Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Profesor wizytujący lubuskie Gorzów Wielkopolski nauki chemiczne 2020-10-05 00:00:00 2020-09-21 00:00:00
uczelnia Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim adiunkt lubuskie Gorzów Wielkopolski nauki medyczne, nauki o zdrowiu 2020-10-05 00:00:00 2020-09-21 00:00:00
uczelnia Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim profesor lubuskie Gorzów Wielkopolski nauki medyczne, nauki o zdrowiu 2020-10-05 00:00:00 2020-09-21 00:00:00
uczelnia Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim profesor lubuskie Gorzów Wielkopolski filozofia 2020-10-12 00:00:00 2020-09-28 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca lubuskie Gorzów Wielkopolski Finanse i Rachunkowość 2020-11-30 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca lubuskie Gorzów Wielkopolski Finanse i Rachunkowość 2020-11-30 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
uczelnia Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze asystent dolnośląskie Jelenia Góra nauki o zdrowiu 2020-10-08 00:00:00 2020-09-08 00:00:00
uczelnia Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze adiunkt dolnośląskie Jelenia Góra informatyka techniczna i telekomunikacja 2020-10-30 00:00:00 2020-09-28 00:00:00
uczelnia Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze adiunkt dolnośląskie Jelenia Góra medycyna 2020-10-30 00:00:00 2020-09-28 00:00:00
uczelnia PWSZ Kalisz starszy wykładowca wielkopolskie Kalisz nauki prawne, prawo medyczne 2020-10-20 00:00:00 2020-09-08 00:00:00
uczelnia PWSZ Kalisz Profesor uczelni wielkopolskie Kalisz technologia żywności i żywienie człowieka 2020-10-20 00:00:00 2020-09-08 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor śląskie Katowice pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Dyrektor śląskie Katowice pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa head of the department śląskie Katowice pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa kierownik śląskie Katowice pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor zwyczajny śląskie Katowice pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor nadzwyczajny śląskie Katowice pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Profesor uczelni śląskie Katowice pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa inne śląskie Katowice pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-10 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca śląskie Katowice Finanse i Rachunkowość 2020-11-30 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach profesor śląskie Katowice nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-27 00:00:00 2020-09-28 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach profesor śląskie Katowice nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-27 00:00:00 2020-09-28 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Profesor uczelni śląskie Katowice nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-27 00:00:00 2020-09-28 00:00:00
uczelnia Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Asystent badawczo-dydaktyczny śląskie Katowice nauk medycznych 2020-10-14 00:00:00 2020-09-15 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Śląski w Katowicach Lektor śląskie Katowice nie dotyczy | pracownik dydaktyczny 2020-10-01 00:00:00 2020-09-01 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca śląskie Katowice Bibliotekoznawstwo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca śląskie Katowice Prawo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Profesor uczelni świętokrzyskie Kielce nauki o kulturze fizycznej 2020-10-09 00:00:00 2020-09-08 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach asystent świętokrzyskie Kielce nauki społeczne 2020-10-23 00:00:00 2020-09-23 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca świętokrzyskie Kielce Finanse i Rachunkowość 2020-11-30 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Profesor uczelni świętokrzyskie Kielce nauki o zarządzaniu i jakości 2020-10-16 00:00:00 2020-09-15 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach adiunkt świętokrzyskie Kielce nauki o zarządzaniu i jakości 2020-10-16 00:00:00 2020-09-15 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca świętokrzyskie Kielce Bibliotekoznawstwo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca świętokrzyskie Kielce Prawo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach adiunkt świętokrzyskie Kielce nauki społeczne 2020-10-15 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie instruktor wielkopolskie Konin medyczne i nauki o zdrowiu 2020-10-08 00:00:00 2020-09-08 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Lektor wielkopolskie Konin Dziedzina nauk humanistycznych 2020-10-07 00:00:00 2020-09-08 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie adiunkt wielkopolskie Konin Dziedzina nauk społecznych 2020-10-10 00:00:00 2020-09-11 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński doktorant małopolskie Kraków Biologia 2020-10-04 00:00:00 2020-09-04 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie asystent małopolskie Kraków nauki techniczne 2020-10-30 00:00:00 2020-09-18 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków dziedzina nauk społecznych 2021-01-15 00:00:00 2020-08-03 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie asystent małopolskie Kraków dziedzina nauk społecznych 2021-01-15 00:00:00 2020-08-03 00:00:00
uczelnia Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki asystent małopolskie Kraków nauki inżynieryjno-techniczne 2020-10-28 00:00:00 2020-09-18 00:00:00
uczelnia Politechnika Krakowska Wydział Architektury asystent małopolskie Kraków inżynieryjno-techniczne 2020-10-12 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Politechnika Krakowska Wydział Architektury asystent małopolskie Kraków engineering and technology 2020-10-12 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński - Małopolskie Centrum Bioetchnologii asystent małopolskie Kraków genomika mikrobów; bioinformatyka 2021-06-28 00:00:00 2020-05-27 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum asystent małopolskie Kraków nauki biologiczne, farmaceutyczne, medyczne 2020-10-22 00:00:00 2020-09-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum asystent małopolskie Kraków nauki farmaceutyczne, medyczne 2020-10-22 00:00:00 2020-09-23 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 2020-10-26 00:00:00 2020-09-24 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków Engineering and technology, environmental engineering, mining and energy 2020-10-26 00:00:00 2020-09-24 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Profesor uczelni małopolskie Kraków Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika 2020-10-26 00:00:00 2020-09-24 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie profesor zwyczajny małopolskie Kraków Automation, Electronic and Electrical engineering 2020-10-26 00:00:00 2020-09-24 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków inżynieria materiałowa 2020-10-22 00:00:00 2020-09-11 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent małopolskie Kraków Materials Engineering 2020-10-22 00:00:00 2020-09-11 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków nauki społeczne 2020-10-15 00:00:00 2020-09-11 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Rolniczy w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków technologia żywności 2020-10-23 00:00:00 2020-09-29 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca małopolskie Kraków Finanse i Rachunkowość 2020-11-30 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie asystent małopolskie Kraków Nauki Społeczne 2020-10-15 00:00:00 2020-09-14 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Profesor uczelni małopolskie Kraków nauki chemiczne, nauki fizyczne, inżynieria materiałowa 2020-10-05 00:00:00 2020-08-31 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie asystent małopolskie Kraków Nauki Społeczne 2020-10-15 00:00:00 2020-09-14 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Profesor uczelni małopolskie Kraków Nauki Społeczne 2020-10-15 00:00:00 2020-09-14 00:00:00
uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie profesor zwyczajny małopolskie Kraków Faculty of Energy and Fuels 2020-10-05 00:00:00 2020-08-31 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum asystent małopolskie Kraków nauki medyczne 2020-10-30 00:00:00 2020-09-30 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca małopolskie Kraków Bibliotekoznawstwo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński adiunkt małopolskie Kraków Nauki Biologiczne 2020-10-17 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca małopolskie Kraków Prawo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński adiunkt małopolskie Kraków nauki społeczne 2020-10-02 00:00:00 2020-09-03 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński adiunkt małopolskie Kraków nauki humanistyczne 2020-10-01 00:00:00 2020-09-03 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum asystent małopolskie Kraków nauki humanistyczne 2020-10-16 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum asystent małopolskie Kraków Zdrowie publiczne, socjologia 2020-10-16 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie adiunkt małopolskie Kraków dziedzina nauk społecznych lub dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 2020-12-15 00:00:00 2020-09-17 00:00:00
uczelnia Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie wykładowca podkarpackie Krosno nauki humanistyczne 2020-10-18 00:00:00 2020-09-18 00:00:00
uczelnia Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie Lektor podkarpackie Krosno nauki humanistyczne 2020-10-20 00:00:00 2020-09-21 00:00:00
uczelnia Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie Lektor podkarpackie Krosno nauki humanistyczne 2020-10-07 00:00:00 2020-09-08 00:00:00
uczelnia Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie wykładowca podkarpackie Krosno nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-10-07 00:00:00 2020-09-08 00:00:00
uczelnia Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie wykładowca podkarpackie Krosno nauki społeczne 2020-10-07 00:00:00 2020-09-08 00:00:00
uczelnia Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie instruktor podkarpackie Krosno nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-10-07 00:00:00 2020-09-08 00:00:00
uczelnia Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie instruktor podkarpackie Krosno nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-10-08 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie asystent podkarpackie Krosno nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-10-09 00:00:00 2020-09-10 00:00:00
uczelnia Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie Lektor podkarpackie Krosno nauki humanistyczne 2020-10-29 00:00:00 2020-09-30 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy asystent dolnośląskie Legnica nauki rolnicze 2020-10-08 00:00:00 2020-09-08 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy instruktor dolnośląskie Legnica nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-10-08 00:00:00 2020-09-08 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy instruktor dolnośląskie Legnica nauki o kulturze fizycznej 2020-10-23 00:00:00 2020-09-23 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy instruktor dolnośląskie Legnica nauki inżynieryjno-techniczne 2020-10-28 00:00:00 2020-09-28 00:00:00
uczelnia Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie asystent lubelskie Lublin nauki rolnicze 2020-10-08 00:00:00 2020-09-07 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie adiunkt lubelskie Lublin nauk biologicznych 2020-10-21 00:00:00 2020-09-21 00:00:00
uczelnia Instytut Neofilologii UMCS adiunkt lubelskie Lublin nauki humanistyczne, językoznawstwo 2020-10-22 00:00:00 2020-09-22 00:00:00
uczelnia Instytut Nauk Chemicznych, UMCS adiunkt lubelskie Lublin ścisłe i przyrodnicze 2020-10-19 00:00:00 2020-09-22 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie asystent lubelskie Lublin Ronictwo i Ogrodnictwo 2020-10-08 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny w Lublinie Młodszy asystent lubelskie Lublin nauki medyczne 2020-10-22 00:00:00 2020-09-23 00:00:00
uczelnia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II adiunkt lubelskie Lublin nauki medyczne, nauki o zdrowiu 2020-10-26 00:00:00 2020-09-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej profesor nadzwyczajny lubelskie Lublin nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina - nauki fizyczne 2020-10-25 00:00:00 2020-09-25 00:00:00
uczelnia Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie asystent lubelskie Lublin nauki rolnicze 2020-10-14 00:00:00 2020-09-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca lubelskie Lublin Finanse i Rachunkowość 2020-11-30 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
uczelnia Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie asystent lubelskie Lublin nauki rolnicze 2020-10-14 00:00:00 2020-09-14 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie asystent lubelskie Lublin nauki inżynieryjno-techniczne 2020-10-15 00:00:00 2020-09-14 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca lubelskie Lublin Bibliotekoznawstwo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca lubelskie Lublin Prawo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie wykładowca lubelskie Lublin Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 2020-10-31 00:00:00 2020-09-03 00:00:00
uczelnia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II asystent lubelskie Lublin nauki humanistyczne: literaturoznawstwo 2020-10-05 00:00:00 2020-09-04 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny w Łodzi adiunkt łódzkie Łódź nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-10-06 00:00:00 2020-09-07 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny w Łodzi adiunkt łódzkie Łódź medycyna 2020-10-23 00:00:00 2020-09-24 00:00:00
uczelnia Politechnika Łódzka adiunkt łódzkie Łódź chemia, fizyka 2020-10-23 00:00:00 2020-09-24 00:00:00
uczelnia Politechnika Łódzka adiunkt łódzkie Łódź chemia 2020-10-23 00:00:00 2020-09-24 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor nadzwyczajny łódzkie Łódź pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor zwyczajny dolnośląskie Łódź pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa kierownik łódzkie Łódź pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa head of the department łódzkie Łódź pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Dyrektor łódzkie Łódź pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor łódzkie Łódź pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Profesor uczelni łódzkie Łódź pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa inne łódzkie Łódź pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-10 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi adiunkt łódzkie Łódź nauki o sztuce 2020-11-03 00:00:00 2020-09-28 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny w Łodzi asystent łódzkie Łódź medycyna 2020-10-13 00:00:00 2020-09-11 00:00:00
uczelnia Politechnika Łódzka adiunkt łódzkie Łódź Inżynieria mechaniczna 2020-10-28 00:00:00 2020-09-29 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny w Łodzi asystent łódzkie Łódź nauk o zdrowiu 2020-10-01 00:00:00 2020-08-31 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca łódzkie Łódź Finanse i Rachunkowość 2020-11-30 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Łódzki adiunkt łódzkie Łódź informatyka lub matematyka 2020-10-05 00:00:00 2020-09-01 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca łódzkie Łódź Bibliotekoznawstwo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca łódzkie Łódź Prawo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Politechnika Łódzka adiunkt łódzkie Łódź Inżynieria Lądowa i Transport 2020-10-16 00:00:00 2020-09-17 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu wykładowca małopolskie Nowy Sącz nauki społeczne 2020-10-05 00:00:00 2020-09-04 00:00:00
uczelnia Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu asystent małopolskie Nowy Targ ekonomia i finanse 2020-10-29 00:00:00 2020-09-29 00:00:00
uczelnia Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu asystent małopolskie Nowy Targ ekonomia i finanse 2020-10-29 00:00:00 2020-09-29 00:00:00
uczelnia Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu adiunkt małopolskie Nowy Targ ekonomia i finanse 2020-10-29 00:00:00 2020-09-29 00:00:00
uczelnia Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Profesor uczelni małopolskie Nowy Targ ekonomia i finanse 2020-10-29 00:00:00 2020-09-29 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie asystent warmińsko-mazurskie Olsztyn nauki rolnicze dyscyplina - weterynaria 2020-10-15 00:00:00 2020-09-07 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie asystent warmińsko-mazurskie Olsztyn nauki inżynieryjno-techniczne 2020-10-19 00:00:00 2020-09-22 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie asystent warmińsko-mazurskie Olsztyn nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-24 00:00:00 2020-09-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski asystent warmińsko-mazurskie Olsztyn społeczne 2020-10-16 00:00:00 2020-09-10 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca warmińsko-mazurskie Olsztyn Finanse i Rachunkowość 2020-11-30 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie asystent warmińsko-mazurskie Olsztyn językoznawstwo 2020-10-29 00:00:00 2020-09-30 00:00:00
uczelnia Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie asystent warmińsko-mazurskie Olsztyn dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-14 00:00:00 2020-09-14 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie profesor nadzwyczajny warmińsko-mazurskie Olsztyn filozofia 2020-10-15 00:00:00 2020-09-15 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie asystent warmińsko-mazurskie Olsztyn inżynieria mechaniczna 2020-10-16 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca warmińsko-mazurskie Olsztyn Bibliotekoznawstwo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie asystent warmińsko-mazurskie Olsztyn dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 2020-10-19 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca warmińsko-mazurskie Olsztyn Prawo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor nadzwyczajny opolskie Opole pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor zwyczajny opolskie Opole pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa kierownik opolskie Opole pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa head of the department opolskie Opole pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Dyrektor opolskie Opole pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Dyrektor opolskie Opole pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor opolskie Opole pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Profesor uczelni opolskie Opole pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa inne opolskie Opole pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-10 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca opolskie Opole Finanse i Rachunkowość 2020-11-30 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Opolski - Instytut Nauk Medycznych adiunkt opolskie Opole nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-07 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Opolski - Instytut Nauk Medycznych adiunkt opolskie Opole nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-07 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Opolski - Instytut Nauk Medycznych adiunkt opolskie Opole nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-07 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Opolski - Instytut Nauk Medycznych adiunkt opolskie Opole nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-07 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Opolski - Instytut Nauk Medycznych adiunkt opolskie Opole nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-07 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Opolski - Instytut Nauk Medycznych adiunkt opolskie Opole nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-07 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Opolski - Instytut Nauk Medycznych adiunkt opolskie Opole nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-07 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Opolski - Instytut Nauk Medycznych adiunkt opolskie Opole nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-07 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Opolski - Instytut Nauk Medycznych asystent opolskie Opole nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-07 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Opolski - Instytut Nauk Medycznych asystent opolskie Opole nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-07 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Opolski - Instytut Nauk Medycznych asystent opolskie Opole nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-07 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Opolski - Instytut Nauk Medycznych asystent opolskie Opole nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-07 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Opolski - Instytut Nauk Medycznych asystent opolskie Opole nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-07 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Opolski - Instytut Nauk Medycznych asystent opolskie Opole nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-07 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca opolskie Opole Bibliotekoznawstwo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Opolski - Instytut Nauk Medycznych asystent opolskie Opole nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-07 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Opolski - Instytut Nauk Medycznych asystent opolskie Opole nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-07 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Opolski - Instytut Nauk Medycznych profesor opolskie Opole nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-10-07 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca opolskie Opole Prawo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego kierownik mazowieckie Otwock, ul. Konarskiego 13 nauki medyczne 2020-10-10 00:00:00 2020-09-11 00:00:00
uczelnia Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile adiunkt wielkopolskie Piła Ekonomia 2021-01-15 00:00:00 2020-09-21 00:00:00
uczelnia Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile adiunkt wielkopolskie Piła Ekonomia 2020-10-25 00:00:00 2020-09-21 00:00:00
uczelnia Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile profesor zwyczajny wielkopolskie Piła Ekonomia 2021-01-15 00:00:00 2020-09-21 00:00:00
uczelnia Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile Profesor uczelni wielkopolskie Piła Ekonomia 2021-01-15 00:00:00 2020-09-21 00:00:00
uczelnia Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile profesor zwyczajny wielkopolskie Piła Filologia angielska 2021-06-30 00:00:00 2019-12-06 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Profesor uczelni świętokrzyskie Piotrków Trybunalski nauki społeczne 2020-10-20 00:00:00 2020-09-21 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach adiunkt dolnośląskie Piotrków Trybunalski nauki o zarządzaniu i jakości 2020-10-16 00:00:00 2020-09-15 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Profesor uczelni świętokrzyskie Piotrków Trybunalski językoznawstwo 2020-10-15 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach adiunkt świętokrzyskie Piotrków Trybunalski językoznawstwo 2020-10-15 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach asystent świętokrzyskie Piotrków Trybunalski językoznawstwo 2020-10-15 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu adiunkt wielkopolskie Poznań Chemia 2020-10-09 00:00:00 2020-09-07 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Profesor uczelni wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-10-19 00:00:00 2020-09-18 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Profesor uczelni wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-10-19 00:00:00 2020-09-18 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Profesor uczelni wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-10-19 00:00:00 2020-09-18 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu asystent wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-10-19 00:00:00 2020-09-18 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu asystent wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-10-19 00:00:00 2020-09-18 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizycznego im.Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu asystent wielkopolskie Poznań fizjoterapia, pulmonologia, dietetyka 2020-10-13 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu adiunkt wielkopolskie Poznań nauki ścisle i przyrodnicze; dyscyplina - nauki biologiczne 2020-10-30 00:00:00 2020-09-23 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizycznego im.Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu adiunkt wielkopolskie Poznań nauki o kulturze fizycznej 2020-10-15 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Politechnika Poznańska asystent wielkopolskie Poznań inżynieryjno- techniczna 2020-10-23 00:00:00 2020-04-20 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor nadzwyczajny wielkopolskie Poznań pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor zwyczajny dolnośląskie Poznań pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa kierownik wielkopolskie Poznań pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa head of the department wielkopolskie Poznań pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor wielkopolskie Poznań pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Profesor uczelni wielkopolskie Poznań pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa inne wielkopolskie Poznań pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-10 00:00:00
uczelnia Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Post-doc wielkopolskie Poznań nauki społeczne/psychologia 2021-06-30 00:00:00 2020-09-11 00:00:00
uczelnia Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu doktorant wielkopolskie Poznań nauki społeczne/psychologia 2021-09-30 00:00:00 2020-09-11 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu asystent wielkopolskie Poznań Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2020-10-12 00:00:00 2020-09-11 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu instruktor wielkopolskie Poznań inne 2020-10-27 00:00:00 2020-09-29 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca wielkopolskie Poznań Finanse i Rachunkowość 2020-11-30 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu asystent wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-10-27 00:00:00 2020-09-29 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Lektor wielkopolskie Poznań język rosyjski 2020-10-13 00:00:00 2020-09-14 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu asystent wielkopolskie Poznań lector 2020-10-13 00:00:00 2020-09-14 00:00:00
uczelnia Politechnika Poznańska asystent wielkopolskie Poznań nauki inżynieryjno-techniczne 2020-10-01 00:00:00 2020-09-01 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca wielkopolskie Poznań Bibliotekoznawstwo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu adiunkt wielkopolskie Poznań nauki biologiczne 2020-10-30 00:00:00 2020-07-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu asystent wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-10-01 00:00:00 2020-09-03 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu asystent wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-10-01 00:00:00 2020-09-03 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu asystent wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-10-01 00:00:00 2020-09-03 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu asystent wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-10-01 00:00:00 2020-09-03 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu asystent wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-10-01 00:00:00 2020-09-03 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca wielkopolskie Poznań Prawo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Profesor uczelni wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-10-01 00:00:00 2020-09-03 00:00:00
uczelnia Politechnika Poznańska asystent wielkopolskie Poznań inzynieryjno-techniczne 2021-08-24 00:00:00 2020-07-29 00:00:00
uczelnia Politechnika Poznańska asystent wielkopolskie Poznań nauki inżynieryjno-techniczne 2021-08-31 00:00:00 2020-07-31 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu asystent podkarpackie Przemyśl nauki medyczne, nauki o zdrowiu 2020-11-02 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu instruktor śląskie Racibórz nauki społeczne 2020-10-01 00:00:00 2020-09-02 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu asystent mazowieckie Radom Sztuka 2020-10-10 00:00:00 2020-09-10 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu asystent mazowieckie Radom Nauki prawne 2020-10-15 00:00:00 2020-09-15 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Profesor uczelni mazowieckie Radom nauki biologiczne 2020-10-16 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Profesor uczelni mazowieckie Radom Nauki o zdrowiu 2020-10-16 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Profesor uczelni mazowieckie Radom nauki medyczne 2020-10-16 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Profesor uczelni mazowieckie Radom nauki medyczne 2020-10-16 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Politechnika Rzeszowska asystent podkarpackie Rzeszów nauki o zdrowiu 2021-05-27 00:00:00 2020-04-27 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Rzeszowski kierownik podkarpackie Rzeszów nauki medyczne 2020-10-19 00:00:00 2020-09-22 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Rzeszowski kierownik podkarpackie Rzeszów nauki medyczne 2020-10-09 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca podkarpackie Rzeszów Finanse i Rachunkowość 2020-11-30 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Rzeszowski asystent podkarpackie Rzeszów nauki społeczne 2020-10-28 00:00:00 2020-09-29 00:00:00
uczelnia Politechnika Rzeszowska asystent podkarpackie Rzeszów nauki o bezpieczeństwie 2021-08-22 00:00:00 2020-07-22 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Rzeszowski asystent podkarpackie Rzeszów nauki medyczne 2020-10-14 00:00:00 2020-09-14 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Rzeszowski asystent podkarpackie Rzeszów nauki medyczne 2020-10-14 00:00:00 2020-09-15 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Rzeszowski asystent podkarpackie Rzeszów nauki medyczne 2020-10-14 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca podkarpackie Rzeszów Bibliotekoznawstwo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca dolnośląskie Rzeszów Prawo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Politechnika Rzeszowska asystent podkarpackie Rzeszów nauki społeczne 2020-10-05 00:00:00 2020-09-04 00:00:00
uczelnia Akademia Pomorska w Słupsku asystent pomorskie Słupsk nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-10-28 00:00:00 2020-09-28 00:00:00
uczelnia Politechnika Rzeszowska adiunkt podkarpackie Stalowa Wola nauki inżynieryjno-techniczne 2020-10-19 00:00:00 2020-09-18 00:00:00
uczelnia Politechnika Rzeszowska adiunkt podkarpackie Stalowa Wola nauki inżynieryjno-techniczne 2020-10-19 00:00:00 2020-09-18 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Szczeciński asystent zachodniopomorskie Szczecin nauki prawne 2020-10-02 00:00:00 2020-09-04 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Szczeciński adiunkt zachodniopomorskie Szczecin nauki prawne 2020-10-02 00:00:00 2020-09-02 00:00:00
uczelnia Akademia Sztuki w Szczecinie adiunkt zachodniopomorskie Szczecin sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2020-10-03 00:00:00 2020-09-04 00:00:00
uczelnia Akademia Sztuki w Szczecinie asystent zachodniopomorskie Szczecin sztuki plastyczne i koserwacja dzieł sztuki 2020-10-03 00:00:00 2020-09-04 00:00:00
uczelnia Akademia Sztuki w Szczecinie asystent zachodniopomorskie Szczecin sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2020-10-03 00:00:00 2020-09-04 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Szczeciński asystent zachodniopomorskie Szczecin nauki społeczne (nauki o zarządzaniu i jakości) 2020-10-01 00:00:00 2020-09-02 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Szczeciński asystent zachodniopomorskie Szczecin nauki społeczne 2020-10-29 00:00:00 2020-09-28 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca zachodniopomorskie Szczecin Finanse i Rachunkowość 2020-11-30 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Szczeciński asystent zachodniopomorskie Szczecin nauki społeczne 2020-10-12 00:00:00 2020-09-11 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Szczeciński Profesor uczelni zachodniopomorskie Szczecin nauki społeczne 2020-10-16 00:00:00 2020-09-15 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca zachodniopomorskie Szczecin Bibliotekoznawstwo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Szczeciński Profesor uczelni zachodniopomorskie Szczecin nauki społeczne (nauki o zarządzaniu i jakości) 2020-10-01 00:00:00 2020-09-02 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca zachodniopomorskie Szczecin Prawo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie wykładowca małopolskie Tarnów nauki inżynieryjno-techniczne 2020-10-23 00:00:00 2020-09-22 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie adiunkt małopolskie Tarnów nauki o zdrowiu 2020-10-29 00:00:00 2020-09-29 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie wykładowca małopolskie Tarnów nauki o kulturze fizycznej lub nauki o zdrowiu 2020-10-15 00:00:00 2020-09-14 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie wykładowca małopolskie Tarnów nauki o kulturze fizycznej lub nauki o zdrowiu 2020-10-15 00:00:00 2020-09-14 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Mikołaja Kopernika adiunkt kujawsko-pomorskie Toruń dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki fizyczne 2020-10-05 00:00:00 2020-08-27 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Mikołaja Kopernika adiunkt kujawsko-pomorskie Toruń dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki biologiczne 2020-10-30 00:00:00 2020-09-29 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca kujawsko-pomorskie Toruń Bibliotekoznawstwo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Mikołaja Kopernika asystent kujawsko-pomorskie Toruń dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki o Ziemi i środowisku 2020-10-04 00:00:00 2020-09-02 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Mikołaja Kopernika asystent kujawsko-pomorskie Toruń dziedzina nauk humanistycznych - archeologia 2020-10-18 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca kujawsko-pomorskie Toruń Prawo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu asystent dolnośląskie Wałbrzych nauki ścisłe i przyrodnicze/chemia 2020-10-21 00:00:00 2020-09-18 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu asystent dolnośląskie Wałbrzych nauk ścisłych i przyrodzniczych/informatyka 2020-10-12 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu starszy wykładowca dolnośląskie Wałbrzych nauki o zarządzaniu i jakości 2020-10-12 00:00:00 2020-09-10 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu asystent dolnośląskie Wałbrzych nauki społeczne/logistyka 2020-10-16 00:00:00 2020-09-15 00:00:00
uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu asystent dolnośląskie Wałbrzych BHP 2020-10-19 00:00:00 2020-09-17 00:00:00
uczelnia Politechnika Warszawska adiunkt mazowieckie Warszawa automatyka, elektronika i elektrotechnika 2020-10-18 00:00:00 2020-09-18 00:00:00
uczelnia SGGW w Warszawie Instytut Biologii adiunkt mazowieckie Warszawa nauki biologiczne 2020-10-04 00:00:00 2020-06-30 00:00:00
uczelnia SGGW w Warszawie Instytut Biologii asystent mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-10-22 00:00:00 2020-08-04 00:00:00
uczelnia Centrum Nowych Technologii UW Stypendysta mazowieckie Warszawa Chemical sciences/ physical sciences 2020-11-15 00:00:00 2020-09-17 00:00:00
uczelnia Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adiunkt mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2020-10-15 00:00:00 2020-07-15 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny asystent mazowieckie Warszawa medycyna 2020-10-23 00:00:00 2020-09-23 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny asystent mazowieckie Warszawa medycyna 2020-10-23 00:00:00 2020-09-23 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny adiunkt mazowieckie Warszawa medycyna 2020-10-23 00:00:00 2020-09-23 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny profesor mazowieckie Warszawa medycyna 2020-10-23 00:00:00 2020-09-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina adiunkt mazowieckie Warszawa sztuki muzyczne 2020-10-10 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny asystent mazowieckie Warszawa medycyna 2020-10-23 00:00:00 2020-09-23 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny asystent mazowieckie Warszawa medycyna 2020-10-23 00:00:00 2020-09-23 00:00:00
uczelnia SWPS adiunkt mazowieckie Warszawa Zarządzanie 2021-05-28 00:00:00 2020-04-29 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie adiunkt dolnośląskie Warszawa zakresu historii penitencjarystyki i dyscyplin pokrewnych 2021-09-05 00:00:00 2020-08-05 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie asystent mazowieckie Warszawa medioznawstwo, komunikacja społeczna, pedagogika, dziennikarstwa, psychologia, socjologia, filozofia 2021-09-05 00:00:00 2020-08-05 00:00:00
uczelnia Centrum Nowych Technologii UW adiunkt mazowieckie Warszawa Nauki chemiczne 2020-10-24 00:00:00 2020-09-24 00:00:00
uczelnia Centrum Nowych Technologii UW adiunkt mazowieckie Warszawa Nauki biologiczne: Biologia molekularna/Biochemia/Biologia nowotworów 2020-11-15 00:00:00 2020-09-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina asystent mazowieckie Warszawa sztuki muzyczne 2020-10-28 00:00:00 2020-09-25 00:00:00
uczelnia Warszawski Uniwersytet Medyczny adiunkt mazowieckie Warszawa medycyna 2020-10-26 00:00:00 2020-09-25 00:00:00
uczelnia SGGW w Warszawie Instytut Biologii adiunkt mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-10-22 00:00:00 2020-08-05 00:00:00
uczelnia Politechnika Warszawska adiunkt mazowieckie Warszawa Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika 2020-10-10 00:00:00 2020-09-10 00:00:00
uczelnia Politechnika Warszawska adiunkt mazowieckie Warszawa Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika 2020-10-10 00:00:00 2020-09-10 00:00:00
uczelnia Centrum Nowych Technologii UW Stypendysta mazowieckie Warszawa Nauki chemiczne 2020-10-20 00:00:00 2020-09-25 00:00:00
uczelnia Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski asystent mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-10-29 00:00:00 2020-09-25 00:00:00
uczelnia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie asystent mazowieckie Warszawa Nauki rolnicze 2020-11-06 00:00:00 2020-09-25 00:00:00
uczelnia Politechnika Warszawska asystent mazowieckie Warszawa Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika 2020-10-10 00:00:00 2020-09-10 00:00:00
uczelnia Politechnika Warszawska asystent mazowieckie Warszawa Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika 2020-10-10 00:00:00 2020-09-10 00:00:00
uczelnia Politechnika Warszawska asystent mazowieckie Warszawa Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika 2020-10-10 00:00:00 2020-09-10 00:00:00
uczelnia SGGW w Warszawie Instytut Biologii adiunkt mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-10-10 00:00:00 2020-07-01 00:00:00
uczelnia Wojskowa Akademia Techniczna adiunkt mazowieckie Warszawa elektronika i telekomunikacja 2021-02-15 00:00:00 2020-01-17 00:00:00
uczelnia Centrum Nowych Technologii UW adiunkt mazowieckie Warszawa Chemia/Fizyka/Bioinformatyka 2020-10-31 00:00:00 2020-09-29 00:00:00
uczelnia Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adiunkt mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2020-11-04 00:00:00 2020-09-11 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca mazowieckie Warszawa Finanse i Rachunkowość 2020-11-30 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
uczelnia SGGW asystent mazowieckie Warszawa nauki rolnicze 2020-10-04 00:00:00 2020-08-21 00:00:00
uczelnia Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski adiunkt mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-10-04 00:00:00 2020-09-14 00:00:00
uczelnia Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski asystent mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-10-04 00:00:00 2020-08-12 00:00:00
uczelnia Akademia Sztuki Wojennej adiunkt dolnośląskie Warszawa nauki społeczne 2020-10-30 00:00:00 2020-09-30 00:00:00
uczelnia Akademia Sztuki Wojennej adiunkt mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-10-30 00:00:00 2020-09-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina wykładowca mazowieckie Warszawa sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne 2020-10-15 00:00:00 2020-09-14 00:00:00
uczelnia Centrum Nowych Technologii UW adiunkt mazowieckie Warszawa Nauki chemiczne 2020-10-15 00:00:00 2020-09-15 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii adiunkt mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-10-31 00:00:00 2020-09-01 00:00:00
uczelnia Politechnika Warszawska asystent mazowieckie Warszawa matematyka 2020-10-16 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca mazowieckie Warszawa Bibliotekoznawstwo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie Profesor uczelni mazowieckie Warszawa bezpieczeństwo publiczne 2020-10-19 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Wojskowa Akademia Techniczna adiunkt mazowieckie Warszawa inżynieria lądowa i transport 2020-10-16 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca mazowieckie Warszawa Prawo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Centrum Nowych Technologii UW Stypendysta mazowieckie Warszawa Nauki chemiczne (chemia bioorganiczna) 2020-10-09 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Grupa Uczelni Vistula Lektor mazowieckie Warszawa językoznawstwo 2020-10-10 00:00:00 2020-09-17 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu kierownik dolnośląskie Wrocław nauki medyczne 2020-10-05 00:00:00 2020-09-04 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu kierownik dolnośląskie Wrocław nauki medyczne 2020-10-05 00:00:00 2020-09-04 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny profesor nadzwyczajny dolnośląskie Wrocław nauki humanistyczne 2020-10-05 00:00:00 2020-09-04 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu asystent dolnośląskie Wrocław nauki medyczne 2020-10-07 00:00:00 2020-09-07 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu asystent dolnośląskie Wrocław nauki medyczne 2020-10-07 00:00:00 2020-09-07 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu asystent dolnośląskie Wrocław nauki medyczne 2020-10-07 00:00:00 2020-09-07 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu asystent dolnośląskie Wrocław nauki medyczne 2020-10-07 00:00:00 2020-09-07 00:00:00
uczelnia WNoZ Umed Wroc kierownik dolnośląskie Wrocław medycyna 2020-10-21 00:00:00 2020-09-21 00:00:00
uczelnia Akademia Wojsk Lądowych adiunkt dolnośląskie Wrocław społeczne 2020-10-09 00:00:00 2020-09-08 00:00:00
uczelnia Politechnika Wrocławska adiunkt dolnośląskie Wrocław nauki inżynieryjno-techniczne 2020-10-23 00:00:00 2020-09-22 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Wrocławski adiunkt dolnośląskie Wrocław nauki biologiczne lub chemiczne 2021-02-14 00:00:00 2020-01-28 00:00:00
uczelnia Politechnika Wrocławska adiunkt dolnośląskie Wrocław nauki inżynieryjno-techniczne 2020-10-23 00:00:00 2020-09-22 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor dolnośląskie Wrocław pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor nadzwyczajny dolnośląskie Wrocław pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa profesor zwyczajny dolnośląskie Wrocław pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa head of the department dolnośląskie Wrocław pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Dyrektor dolnośląskie Wrocław pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Profesor uczelni dolnośląskie Wrocław pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-09 00:00:00
uczelnia Politechnika Wrocławska asystent dolnośląskie WROCŁAW Automatyka, elektronika i elektrotechnika 2020-10-25 00:00:00 2020-09-23 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu asystent dolnośląskie Wrocław nauki medyczne 2020-10-26 00:00:00 2020-09-24 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu asystent dolnośląskie Wrocław Nauki Rolnicze 2020-10-25 00:00:00 2020-09-25 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu asystent dolnośląskie Wrocław Nauki Rolnicze 2020-10-25 00:00:00 2020-09-25 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa inne dolnośląskie Wrocław pedagogika 2020-10-31 00:00:00 2020-09-10 00:00:00
uczelnia Politechnika Wrocławska adiunkt dolnośląskie Wrocław Dziedzina nauk ścisłych i przyrodnicznych 2020-10-31 00:00:00 2020-09-29 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca dolnośląskie Wrocław Finanse i Rachunkowość 2020-11-30 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu asystent dolnośląskie Wrocław Nauki społeczne 2020-10-07 00:00:00 2020-09-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu adiunkt dolnośląskie Wrocław Nauki społeczne 2020-10-07 00:00:00 2020-09-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu profesor dolnośląskie Wrocław Nauki społeczne 2020-10-07 00:00:00 2020-09-30 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Wrocławski adiunkt dolnośląskie Wrocław nauki humanistyczne 2020-10-10 00:00:00 2020-09-10 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu asystent dolnośląskie Wrocław nauki medyczne 2021-10-15 00:00:00 2020-09-15 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca dolnośląskie Wrocław Bibliotekoznawstwo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu asystent dolnośląskie Wrocław nauki o kulturze fizycznej 2020-10-15 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Wrocławski asystent dolnośląskie Wrocław dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 2020-10-19 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca dolnośląskie Wrocław Prawo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Akademia Wojsk Lądowych im.Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu starszy wykładowca dolnośląskie Wrocław nauki prawne 2020-10-19 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Akademia Wojsk Lądowych im.Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu adiunkt dolnośląskie Wrocław ekonomia i finanse 2020-10-16 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu adiunkt dolnośląskie Wrocław Nauki Rolnicze 2020-10-16 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Politechnika Wrocławska Profesor uczelni dolnośląskie Wrocław nauki społeczne, nauki o zarażdzaniu i jakości 2020-10-16 00:00:00 2020-09-16 00:00:00
uczelnia Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Asystent badawczo-dydaktyczny śląskie Zabrze nauk medycznych 2020-10-14 00:00:00 2020-09-15 00:00:00
uczelnia Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach asystent śląskie Zabrze nauk medycznych 2020-10-14 00:00:00 2020-09-15 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca lubuskie Zielona Góra Finanse i Rachunkowość 2020-11-30 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca lubuskie Zielona Góra Bibliotekoznawstwo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wykładowca lubuskie Zielona Góra Prawo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00