Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Choose a voivodeship:

Map of voivodeships
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Enter at least one criterion.

Add an advert

You can add your own ad on jobs at the college.

sign up

senior pedagogue 2020-06-17 00:00:00

Type of
college
Name of Institution
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Organizational unit
Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
position
senior pedagogue
field of science
dziedzina sztuki
number of posts
1
voivodeship
dolnośląskie
city
Wrocław
interval salary
Link to website
http://bip.amuz.wroc.pl/27/53/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich.html
keywords
publication date
2020-06-17 00:00:00
expiry date
2020-09-30 00:00:00
description
DZIEKAN Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu o g ł a s z a K O N K U R S na stanowisko starszego wykładowcy (w zakresie akompaniamentu liturgicznego, improwizacji i gry na organach) na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: - spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), - ukończyły studia wyższe na kierunku instrumentalistyka w specjalności gra na organach i posiadają tytuł zawodowy magistra sztuki, - wykazują się osiągnięciami w pracy artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej, - posiadają co najmniej 3-letnim staż pracy w szkolnictwie wyższym w charakterze nauczyciela akademickiego prowadzącego działalność dydaktyczną, - deklarują, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów: - zgłoszenie udziału w konkursie, - życiorys, - kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje, - informacja o osiągnięciach w działalności artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej, - dokumenty potwierdzające doświadczenia pracy w szkolnictwie wyższym w charakterze nauczyciela akademickiego prowadzącego działalność dydaktyczną, - pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy, - pisemne oświadczenie, iż spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). Oferty należy przesłać do dnia 31 lipca 2020 r. do Działu Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław lub na adres kadry@amkl.edu.pl. Decyduje data wpływu zgłoszenia. Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy na tematy zawodowe i artystyczne w dniu 9 września 2020 r. Rozmowa może być przeprowadzona w trybie online. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9 września 2020 r. Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
attachments
QR code

You can download this ad on your phone using the following QR code .

Download free software to view files