searching results (406 of 406) page

Type of Sort ascending with this criterion Name of Institution Sort ascending with this criterion position Sort ascending with this criterion voivodeship Sort ascending with this criterion city Sort ascending with this criterion advertisement area Sort ascending with this criterion expiry date Sort descending with this criterionThe results are currently sorted ascending with this criterion publication date Sort ascending with this criterion
college Akademia Wojsk Lądowych pedagogue dolnośląskie Wrocław nauki społeczne 2019-03-21 00:00:00 2019-02-11 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków Inżynieria Środowiska 2019-03-21 00:00:00 2019-02-13 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków Environmental engineering 2019-03-21 00:00:00 2019-02-13 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny assistant mazowieckie Warszawa medycyna 2019-03-21 00:00:00 2019-03-08 00:00:00
college Politechnika Warszawska adjunct mazowieckie Warszawa Inżynieria Chemiczna 2019-03-21 00:00:00 2019-02-19 00:00:00
college Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej adjunct śląskie Bielsko-Biała literaturoznawstwo 2019-03-21 00:00:00 2019-02-19 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adjunct małopolskie Kraków Energetyka lub Technologia Chemiczna 2019-03-21 00:00:00 2019-02-21 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adjunct małopolskie Kraków Energetics or Chemical Technology 2019-03-21 00:00:00 2019-02-21 00:00:00
college ZWKF w Gorzowie Wlkp., AWF w Poznaniu pedagogue lubuskie Gorzów Wielkopolski nauki o kulturze fizycznej 2019-03-22 00:00:00 2019-02-11 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków ELEKTRONIKA 2019-03-22 00:00:00 2019-02-28 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków AGH University of Science and Technology 2019-03-22 00:00:00 2019-02-28 00:00:00
college Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych other dolnośląskie Wrocław nauki społeczne, socjologia 2019-03-22 00:00:00 2019-03-04 00:00:00
institute Wydział Neofilologii UAM Instytut Językoznawstwa pedagogue wielkopolskie Poznań językoznawstwo 2019-03-22 00:00:00 2019-03-06 00:00:00
college Politechnika Rzeszowska adjunct podkarpackie Rzeszów Nauki o kulturze fizycznej 2019-03-22 00:00:00 2019-02-20 00:00:00
college Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt assistant małopolskie Kraków zootechnika 2019-03-22 00:00:00 2019-02-21 00:00:00
college PWSZ Kalisz associate professor wielkopolskie Kalisz położnictwo 2019-03-22 00:00:00 2019-02-07 00:00:00
college Politechnika Wrocławska associate professor dolnośląskie Wrocław nauki ścisłe i przyrodnicze 2019-03-22 00:00:00 2019-02-21 00:00:00
college PWSZ Kalisz assistant wielkopolskie Kalisz elektroradiologia 2019-03-22 00:00:00 2019-02-07 00:00:00
college Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa nauki prawne 2019-03-22 00:00:00 2019-02-22 00:00:00
college UKSW assistant mazowieckie Warszawa pedagogika 2019-03-22 00:00:00 2019-02-25 00:00:00
college Gdański Uniwersytet Medyczny assistant pomorskie Gdańsk nauki humanistyczne 2019-03-25 00:00:00 2019-02-27 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski associate professor mazowieckie Warszawa geologia 2019-03-25 00:00:00 2019-02-12 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie assistant mazowieckie Warszawa nauki rolnicze (dyscyplina nauki leśne) 2019-03-25 00:00:00 2019-01-09 00:00:00
college Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie adjunct małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-03-25 00:00:00 2019-01-23 00:00:00
college Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie assistant małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-03-25 00:00:00 2019-01-23 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu manager dolnośląskie Wrocław nauki farmaceutyczne 2019-03-25 00:00:00 2019-03-08 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu manager dolnośląskie Wrocław nauki farmaceutyczne 2019-03-25 00:00:00 2019-03-08 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu manager dolnośląskie Wrocław nauki farmaceutyczne 2019-03-25 00:00:00 2019-03-08 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu manager dolnośląskie Wrocław nauki farmaceutyczne 2019-03-25 00:00:00 2019-03-08 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu manager dolnośląskie Wrocław nauki farmaceutyczne 2019-03-25 00:00:00 2019-03-08 00:00:00
college SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny assistant dolnośląskie Sejny psychologia 2019-03-25 00:00:00 2019-03-09 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński adjunct zachodniopomorskie Szczecin nauki biologiczne lub nauki medyczne 2019-03-25 00:00:00 2019-02-20 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński-Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej assistant małopolskie Kraków nauki ekonomiczne 2019-03-25 00:00:00 2019-02-21 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński-Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej adjunct małopolskie Kraków nauki prawne 2019-03-25 00:00:00 2019-02-21 00:00:00
college Centrum Nowych Technologii UW Stypendysta mazowieckie Warszawa Physics 2019-03-25 00:00:00 2019-02-22 00:00:00
college SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Senior Researcher / Researcher dolnośląskie Wrocław Psychologia 2019-03-25 00:00:00 2019-02-25 00:00:00
college Gdański Uniwersytet Medyczny adjunct pomorskie GDAŃSK NAUKI MEDYCZNE LUB NAUKI O ZDROWIU 2019-03-25 00:00:00 2019-02-25 00:00:00
college Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie adjunct małopolskie Kraków nauki rolnicze 2019-03-26 00:00:00 2019-02-26 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum assistant małopolskie Kraków nauki farmaceutyczne 2019-03-26 00:00:00 2019-02-27 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Lublinie assistant lubelskie Lublin nauki medyczne 2019-03-26 00:00:00 2019-03-05 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Lublinie pedagogue lubelskie Lublin nauki medyczne 2019-03-26 00:00:00 2019-03-05 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Lublinie manager lubelskie Lublin nauki medyczne 2019-03-26 00:00:00 2019-03-05 00:00:00
college Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie assistant warmińsko-mazurskie Olsztyn inżynieria rolnicza, informatyka, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn 2019-03-27 00:00:00 2019-02-26 00:00:00
college Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" pedagogue dolnośląskie Wrocław Informatyka 2019-03-27 00:00:00 2019-02-27 00:00:00
college Centrum NanoBioMedyczne UAM adjunct wielkopolskie Poznań inżynieria materiałowa/nanotechnologia 2019-03-27 00:00:00 2019-02-26 00:00:00
college Centrum NanoBioMedyczne UAM adjunct wielkopolskie Poznań inżynieria materiałowa/nanotechnologia 2019-03-27 00:00:00 2019-02-26 00:00:00
college Centrum NanoBioMedyczne UAM adjunct wielkopolskie Poznań inżynieria materiałowa/nanotechnologia 2019-03-27 00:00:00 2019-02-26 00:00:00
college Centrum NanoBioMedyczne UAM adjunct wielkopolskie Poznań inżynieria materiałowa/nanotechnologia 2019-03-27 00:00:00 2019-02-26 00:00:00
college Centrum NanoBioMedyczne UAM adjunct wielkopolskie Poznań inżynieria materiałowa/nanotechnologia 2019-03-27 00:00:00 2019-02-26 00:00:00
college Centrum NanoBioMedyczne UAM adjunct wielkopolskie Poznań inżynieria materiałowa/nanotechnologia 2019-03-27 00:00:00 2019-02-26 00:00:00
college Centrum NanoBioMedyczne UAM adjunct wielkopolskie Poznań inżynieria materiałowa/nanotechnologia 2019-03-27 00:00:00 2019-02-26 00:00:00
college Centrum NanoBioMedyczne UAM adjunct wielkopolskie Poznań inżynieria materiałowa/nanotechnologia 2019-03-27 00:00:00 2019-02-26 00:00:00
college Centrum NanoBioMedyczne UAM adjunct wielkopolskie Poznań inżynieria materiałowa/nanotechnologia 2019-03-27 00:00:00 2019-02-26 00:00:00
college Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach assistant śląskie Zabrze nauki medyczne 2019-03-28 00:00:00 2019-02-27 00:00:00
college Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" pedagogue dolnośląskie Wrocław Informatyka 2019-03-28 00:00:00 2019-02-27 00:00:00
college Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" pedagogue dolnośląskie Wrocław Informatyka 2019-03-28 00:00:00 2019-02-27 00:00:00
college Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" pedagogue dolnośląskie Wrocław Informatyka 2019-03-28 00:00:00 2019-02-27 00:00:00
college Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" pedagogue dolnośląskie Wrocław Nauki o środowisku 2019-03-28 00:00:00 2019-02-27 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny manager mazowieckie Warszawa medycyna 2019-03-28 00:00:00 2019-03-01 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny manager mazowieckie Warszawa medycyna 2019-03-28 00:00:00 2019-03-01 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny manager mazowieckie Warszawa medycyna 2019-03-28 00:00:00 2019-03-01 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny manager mazowieckie Warszawa medycyna 2019-03-28 00:00:00 2019-03-01 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny manager mazowieckie Warszawa medycyna 2019-03-28 00:00:00 2019-03-01 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny manager mazowieckie Warszawa medycyna 2019-03-28 00:00:00 2019-03-01 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków inżynieria chemiczna 2019-03-28 00:00:00 2019-02-05 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków chemical engineering 2019-03-28 00:00:00 2019-02-05 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków Inżynieria Materiałowa 2019-03-28 00:00:00 2019-02-05 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków Materials Engineering 2019-03-28 00:00:00 2019-02-05 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adjunct małopolskie Kraków inżynieria materiałowa 2019-03-28 00:00:00 2019-01-25 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adjunct małopolskie Kraków materials engineering 2019-03-28 00:00:00 2019-01-25 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adjunct małopolskie Kraków inżynieria chemiczna 2019-03-28 00:00:00 2019-01-25 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant professor małopolskie Kraków chemical engineering 2019-03-28 00:00:00 2019-01-25 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych associate professor mazowieckie Warszawa nauki o Ziemi 2019-03-29 00:00:00 2019-02-08 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii adjunct mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2019-03-29 00:00:00 2019-02-27 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski associate professor mazowieckie Warszawa geologia 2019-03-29 00:00:00 2019-03-04 00:00:00
college Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku assistant podlaskie Białystok językoznawstwo 2019-03-29 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku Post-doc podlaskie Białystok literaturoznawstwo 2019-03-29 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku Post-doc podlaskie Białystok językoznawstwo 2019-03-29 00:00:00 2019-03-19 00:00:00
college Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej professor śląskie Bielsko-Biała nauki techniczne, budownictwo 2019-03-29 00:00:00 2019-03-08 00:00:00
college Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej associate professor śląskie Bielsko-Biała nauki techniczne, inżynieria materiałowa 2019-03-29 00:00:00 2019-03-08 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii adjunct mazowieckie Warszawa nauki biologiczne 2019-03-29 00:00:00 2019-01-14 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii adjunct mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2019-03-29 00:00:00 2019-02-21 00:00:00
college Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Post-doc wielkopolskie Poznań Nauki o Ziemi i o środowisku 2019-03-30 00:00:00 2019-03-16 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Fizyka teoretyczna 2019-03-30 00:00:00 2018-12-05 00:00:00
college Uniwersytet Gdański adjunct pomorskie Gdańsk nauki fizyczne 2019-03-31 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Uniwersytet Gdański adjunct pomorskie Gdańsk nauki fizyczne 2019-03-31 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Uniwersytet Gdański adjunct pomorskie Gdańsk nauki fizyczne 2019-03-31 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Uniwersytet Gdański adjunct pomorskie Gdańsk nauki fizyczne 2019-03-31 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Post-doc mazowieckie Warszawa matematyka, rachunek prawdopodobieństwa 2019-03-31 00:00:00 2019-02-27 00:00:00
college Uniwersytet Gdański adjunct pomorskie Gdańsk nauki fizyczne 2019-03-31 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Uniwersytet Gdański PhD student pomorskie Gdańsk nauki fizyczne 2019-03-31 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Uniwersytet Gdański Stypendysta pomorskie Gdańsk nauki fizyczne 2019-03-31 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków FIZYKA 2019-03-31 00:00:00 2018-12-06 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków PHYSICS 2019-03-31 00:00:00 2018-12-06 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2019-03-31 00:00:00 2019-01-30 00:00:00
college Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszwskiego associate professor mazowieckie Warszawa nauki ekonomiczne 2019-03-31 00:00:00 2019-03-04 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków FIZYKA 2019-03-31 00:00:00 2019-01-22 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków PHYSICS 2019-03-31 00:00:00 2019-01-22 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego associate professor mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2019-03-31 00:00:00 2019-01-30 00:00:00
college Centrum Nowych Technologii UW other mazowieckie Warszawa biologia nowotworów 2019-03-31 00:00:00 2019-03-15 00:00:00
college Centrum Nowych Technologii UW PhD student mazowieckie Warszawa Biology and cancer 2019-03-31 00:00:00 2019-03-15 00:00:00
college Uniwersytet Gdański adjunct pomorskie Gdańsk biologia 2019-03-31 00:00:00 2019-02-13 00:00:00
college Uniwersytet Gdański adjunct pomorskie Gdańsk biologia 2019-03-31 00:00:00 2019-02-13 00:00:00
college Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej pedagogue śląskie Dąbrowa Górnicza nauki społeczne 2019-03-31 00:00:00 2019-03-06 00:00:00
college Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej other śląskie Dąbrowa Górnicza nauki społeczne 2019-03-31 00:00:00 2019-03-06 00:00:00
college Grupa Uczelni Vistula adjunct mazowieckie Warszawa DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o kulturze fizycznej, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o Ziemi i środowisku 2019-03-31 00:00:00 2019-03-05 00:00:00
college Grupa Uczelni Vistula assistant mazowieckie Warszawa DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zdrowiu, technologia żywności i żywienia 2019-03-31 00:00:00 2019-03-05 00:00:00
college Grupa Uczelni Vistula assistant mazowieckie Warszawa DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zdrowiu, technologia żywności i żywienia 2019-03-31 00:00:00 2019-03-05 00:00:00
college Grupa Uczelni Vistula adjunct mazowieckie Warszawa DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zdrowiu, technologia żywności i żywienia 2019-03-31 00:00:00 2019-03-05 00:00:00
college Grupa Uczelni Vistula assistant mazowieckie Warszawa DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, technologia żywności i żywienia, psychologia 2019-03-31 00:00:00 2019-03-05 00:00:00
college Grupa Uczelni Vistula adjunct mazowieckie Warszawa DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, technologia żywności i żywienia, psychologia 2019-03-31 00:00:00 2019-03-05 00:00:00
college SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Post-doc wielkopolskie Poznań Psychologia 2019-03-31 00:00:00 2019-02-19 00:00:00
college Wyższa Szkoła Bankowa manager pomorskie Gdańsk brak 2019-03-31 00:00:00 2019-03-21 00:00:00
college Wyższa Szkoła Bankowa manager pomorskie Gdańsk brak 2019-03-31 00:00:00 2019-03-21 00:00:00
college Centrum Nowych Technologii UW other mazowieckie Warszawa Materials Science, Physics, Structural Biology/Chemistry 2019-03-31 00:00:00 2019-02-21 00:00:00
college Centrum Nowych Technologii UW other mazowieckie Warszawa : Biology, Biochemistry, Biotechnology, Chemistry 2019-03-31 00:00:00 2019-02-21 00:00:00
college Politechnika Gdańska assistant pomorskie Gdańsk nauki chemiczne, nauki fizyczne 2019-03-31 00:00:00 2019-02-07 00:00:00
college Uniwersytet Zielonogórski assistant lubuskie Zielona Góra sztuki muzyczne 2019-04-01 00:00:00 2019-02-27 00:00:00
college Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie adjunct małopolskie Kraków dziedzina nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa 2019-04-01 00:00:00 2019-03-01 00:00:00
college Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie other mazowieckie warszawa humanistycznych, socjologii, prawa, ekonomii lub pedagogiki 2019-04-01 00:00:00 2019-03-15 00:00:00
college Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii adjunct podlaskie Białystok nauki społeczne 2019-04-01 00:00:00 2019-03-15 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adjunct małopolskie Kraków energetyka 2019-04-01 00:00:00 2019-02-13 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adjunct małopolskie Kraków energy engineering 2019-04-01 00:00:00 2019-02-13 00:00:00
college Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie adjunct mazowieckie warszawa filologia angielska / literaturoznawstwo/ językoznawstwo 2019-04-01 00:00:00 2019-03-05 00:00:00
college Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Lektor mazowieckie warszawa filologia angielska/ literaturoznawstwo / językoznawstwo 2019-04-01 00:00:00 2019-03-05 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum assistant małopolskie Kraków nauki medyczne 2019-04-01 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum assistant małopolskie Kraków nauki medyczne 2019-04-01 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum assistant małopolskie Kraków nauki medyczne 2019-04-01 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu adjunct wielkopolskie Poznań nauko biologiczne 2019-04-02 00:00:00 2019-02-27 00:00:00
college Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego assistant mazowieckie Warszawa, Marymoncka 99/103 nauki medyczne 2019-04-02 00:00:00 2019-03-04 00:00:00
college Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego manager mazowieckie Warszawa, ul. Żelazna 90 nauki medyczne 2019-04-02 00:00:00 2019-03-04 00:00:00
college Politechnika Śląska associate professor śląskie Gliwice nauki techniczne, technologia chemiczna 2019-04-02 00:00:00 2017-04-03 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Łodzi assistant łódzkie Łódź medycyna 2019-04-02 00:00:00 2019-03-20 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Łodzi assistant łódzkie Łódź medycyna 2019-04-02 00:00:00 2019-03-20 00:00:00
college Uniwersytet Mikołaja Kopernika pedagogue kujawsko-pomorskie Bydgoszcz dziedzina nauk farmaceutycznych - dziedzina nauk farmaceutycznych 2019-04-02 00:00:00 2019-02-20 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum assistant małopolskie Kraków nauki medyczne 2019-04-03 00:00:00 2019-03-04 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika 2019-04-04 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków Automatics, Electronics, and Electrical Engineering 2019-04-04 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego assistant mazowieckie Warszawa nauki humanistyczne 2019-04-04 00:00:00 2019-03-04 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum assistant małopolskie Kraków nauki medyczne 2019-04-04 00:00:00 2019-03-04 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum assistant małopolskie Kraków nauki medyczne 2019-04-04 00:00:00 2019-03-04 00:00:00
college Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii associate professor pomorskie Gdańsk dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2019-04-04 00:00:00 2019-03-04 00:00:00
college Politechnika Warszawska assistant mazowieckie Warszawa Informatyka 2019-04-04 00:00:00 2019-03-05 00:00:00
college Politechnika Warszawska assistant mazowieckie Warszawa Informatyka 2019-04-04 00:00:00 2019-03-05 00:00:00
college Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii associate professor pomorskie Gdańsk dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2019-04-04 00:00:00 2019-03-05 00:00:00
college Gdański Uniwersytet Medyczny assistant pomorskie GDAŃSK MEDYCYNA 2019-04-04 00:00:00 2019-03-05 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum assistant małopolskie Kraków nauki biologiczne 2019-04-04 00:00:00 2019-03-05 00:00:00
college Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach assistant śląskie Katowice nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2019-04-05 00:00:00 2019-02-27 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków Inżynieria Biomedyczna 2019-04-05 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków Biomedical Engineering 2019-04-05 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach pedagogue świętokrzyskie Kielce nauki o zdrowiu 2019-04-05 00:00:00 2019-03-04 00:00:00
college Uniwersytet Zielonogórski adjunct lubuskie Zielona Góra nauki prawne 2019-04-05 00:00:00 2019-03-05 00:00:00
college Uniwersytet Zielonogórski associate professor lubuskie Zielona Góra nauki prawne 2019-04-05 00:00:00 2019-03-05 00:00:00
college Uniwersytet Zielonogórski adjunct lubuskie Zielona Góra nauki prawne 2019-04-05 00:00:00 2019-03-05 00:00:00
college Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu professor dolnośląskie Wrocław nauki rolnicze 2019-04-05 00:00:00 2019-03-07 00:00:00
college Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny adjunct śląskie Gliwice nauki techniczne 2019-04-05 00:00:00 2019-03-07 00:00:00
college Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II assistant podkarpackie Stalowa Wola fizyka, inżynieria materiałowa, matematyka 2019-04-05 00:00:00 2019-03-07 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Białymstoku manager podlaskie Białystok nauki medyczne 2019-04-05 00:00:00 2019-03-08 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Białymstoku manager dolnośląskie Białystok nauki medyczne 2019-04-05 00:00:00 2019-03-08 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny pedagogue mazowieckie Warszawa medycyna 2019-04-05 00:00:00 2019-03-19 00:00:00
college Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu associate professor dolnośląskie Wrocław nauk rolnicze, dyscyplina ogrodnictwo 2019-04-05 00:00:00 2019-03-20 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny pedagogue mazowieckie Warszawa medycyna 2019-04-05 00:00:00 2019-03-21 00:00:00
college Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach assistant świętokrzyskie Kielce nauki fizyczne 2019-04-07 00:00:00 2019-03-06 00:00:00
college Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach assistant świętokrzyskie Kielce nauki fizyczne 2019-04-07 00:00:00 2019-03-06 00:00:00
college Uniwersytet Śląski adjunct śląskie Sosnowiec geografia 2019-04-07 00:00:00 2019-03-07 00:00:00
college Uniwersytet Łódzki adjunct łódzkie Łódź socjologia 2019-04-07 00:00:00 2019-03-08 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adjunct małopolskie Kraków inżynieria mechaniczna 2019-04-08 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adjunct małopolskie Kraków mechanical engineering 2019-04-08 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu associate professor dolnośląskie Wrocław nauk biologiczne, dyscyplina biofizyka 2019-04-08 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Amerykańskich adjunct mazowieckie Warszawa dziedzina nauk humanistycznych 2019-04-08 00:00:00 2019-03-07 00:00:00
college Uniwersytet Gdański Wydział Biologii adjunct pomorskie Gdańsk nauki biologiczne 2019-04-08 00:00:00 2019-03-07 00:00:00
college Uniwersytet Rzeszowski adjunct podkarpackie Rzeszów nauki medyczne 2019-04-08 00:00:00 2019-03-08 00:00:00
college Uniwersytet Rzeszowski assistant podkarpackie Rzeszów nauki medyczne 2019-04-08 00:00:00 2019-03-08 00:00:00
college Uniwersytet Gdański Wydział Biologii assistant pomorskie Gdańsk nauki biologiczne 2019-04-08 00:00:00 2019-03-08 00:00:00
college Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny adjunct śląskie Częstochowa nauki o kulturze fizycznej 2019-04-08 00:00:00 2019-03-08 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków inżynieria mechaniczna 2019-04-09 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków mechanical engineering 2019-04-09 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński adjunct małopolskie Kraków biologiczne 2019-04-09 00:00:00 2019-03-11 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adjunct małopolskie Kraków Energetyka lub Technologia Chemiczna 2019-04-10 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant professor małopolskie Kraków Energetics or Chemical Technology 2019-04-10 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński adjunct małopolskie Kraków nauki humanistyczne 2019-04-10 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński adjunct małopolskie Kraków nauki humanistyczne 2019-04-10 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński adjunct małopolskie Kraków nauki humanistyczne 2019-04-10 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński adjunct małopolskie Kraków nauki społeczne 2019-04-10 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT senior pedagogue mazowieckie Warszawa nauki techniczne 2019-04-10 00:00:00 2019-03-06 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa nauki humanistyczne 2019-04-10 00:00:00 2019-03-07 00:00:00
college UKSW adjunct mazowieckie Warszawa pedagogika 2019-04-10 00:00:00 2019-03-20 00:00:00
college Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach adjunct śląskie Katowice sztuki 2019-04-10 00:00:00 2019-03-11 00:00:00
college Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach adjunct śląskie Katowice sztuki 2019-04-10 00:00:00 2019-03-11 00:00:00
college Uniwersytet Gdański Wydział Biologii assistant pomorskie Gdańsk nauki biologiczne 2019-04-10 00:00:00 2019-03-11 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii adjunct małopolskie Kraków chemia 2019-04-10 00:00:00 2019-02-20 00:00:00
college Politechnika Łódzka Post-doc łódzkie Łódź Chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, nanotechnologia 2019-04-10 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego manager mazowieckie Warszawa, ul. Czerniakowska 231 nauki medyczne 2019-04-10 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego manager mazowieckie Otwock, ul. Konarskiego 13 nauki medyczne 2019-04-10 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego manager mazowieckie Otwock, ul. Konarskiego 13 nauki medyczne 2019-04-10 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego manager mazowieckie Warszawa, ul. Roentgena 5 nauki medyczne 2019-04-10 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego manager mazowieckie Warszawa, ul. Poznańska 22 nauki medyczne 2019-04-10 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego manager mazowieckie Warszawa, ul. Czerniakowska 231 nauki medyczne 2019-04-10 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego manager mazowieckie Warszawa, ul. Cegłowska 80 nauki medyczne 2019-04-10 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego manager mazowieckie Warszawa, ul. Czerniakowska 231 nauki medyczne 2019-04-10 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego manager mazowieckie Warszawa, ul. Cegłowska 80 nauki medyczne 2019-04-10 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego manager mazowieckie Warszawa, ul. Kleczewska 61/63 nauki medyczne 2019-04-10 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
institute Uniwersytet Jagielloński adjunct małopolskie Kraków nauki społeczne 2019-04-11 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński adjunct małopolskie Kraków nauki społeczne 2019-04-11 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński adjunct małopolskie Kraków nauki społeczne 2019-04-11 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński adjunct małopolskie Kraków nauki społeczne 2019-04-11 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny assistant pomorskie Gdańsk dziedzina nauk ścisłych i przyrodnicznych 2019-04-11 00:00:00 2019-03-11 00:00:00
college Akademia Leona Koźmińskiego professor mazowieckie Warszawa Psychologia 2019-04-11 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Uniwerystet Przyrodniczy w Lublinie assistant lubelskie Lublin zootechnika 2019-04-12 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu adjunct dolnośląskie Wrocław nauki rolnicze 2019-04-12 00:00:00 2019-03-13 00:00:00
college Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu associate professor dolnośląskie Wrocław nauki medyczne, nauki o zdrowiu 2019-04-12 00:00:00 2019-03-13 00:00:00
college Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie assistant zachodniopomorskie Szczecin nauki techniczne 2019-04-12 00:00:00 2019-03-13 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa nauki humanistyczne 2019-04-12 00:00:00 2019-03-13 00:00:00
college Politechnika Białostocka Wydział Architektury pedagogue podlaskie Białystok nauki inżynieryjno-techniczne 2019-04-12 00:00:00 2019-03-13 00:00:00
college Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki adjunct śląskie Gliwice nauki techniczne 2019-04-12 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki senior pedagogue śląskie Gliwice nauki techniczne 2019-04-12 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adjunct małopolskie Kraków matematyka 2019-04-12 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adjunct małopolskie Kraków mathematics 2019-04-12 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków Geodezja i Kartografia 2019-04-12 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków Geodesy and Cartography 2019-04-12 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii adjunct mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2019-04-12 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii adjunct mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2019-04-12 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii adjunct mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2019-04-12 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii professor mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2019-04-12 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii professor mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2019-04-12 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii adjunct mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2019-04-12 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii adjunct mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2019-04-12 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy assistant kujawsko-pomorskie Bydgoszcz nauki rolnicze 2019-04-12 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Społeczna Akademia Nauk adjunct mazowieckie Warszawa językoznawstwo 2019-04-12 00:00:00 2019-03-15 00:00:00
college Społeczna Akademia Nauk adjunct mazowieckie Warszawa językoznawstwo 2019-04-12 00:00:00 2019-03-15 00:00:00
college Społeczna Akademia Nauk adjunct mazowieckie Warszawa językoznawstwo 2019-04-12 00:00:00 2019-03-15 00:00:00
college Politechnika Lubelska associate professor lubelskie Lublin matematyka 2019-04-12 00:00:00 2019-03-15 00:00:00
college Politechnika Gdańska associate professor pomorskie Gdańsk Informatyka techniczna 2019-04-12 00:00:00 2019-03-06 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej assistant mazowieckie Warszawa bioarcheologia 2019-04-12 00:00:00 2019-03-11 00:00:00
college Uniwersytet Wrocławski adjunct dolnośląskie Wrocław nauki biologiczne lub pokrewne 2019-04-12 00:00:00 2019-03-20 00:00:00
college Politechnika Poznańska PhD student wielkopolskie Poznan Biofizyka/Fizyka 2019-04-12 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Uniwersytet Zielonogórski adjunct lubuskie Zielona Góra sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (specjalność: architektura wnętrz) 2019-04-12 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa matematyka 2019-04-14 00:00:00 2019-02-27 00:00:00
college Uniwersytet Gdański Senior Researcher / Researcher pomorskie Gdańsk nauki fizyczne 2019-04-14 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Politechnika Warszawska adjunct mazowieckie Warszawa automatyka, elektronika i elektrotechnika 2019-04-15 00:00:00 2019-03-13 00:00:00
college Politechnika Warszawska assistant mazowieckie Warszawa automatyka, elektronika i elektrotechnika 2019-04-15 00:00:00 2019-03-13 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie senior lecturer małopolskie Kraków mechanical engineering 2019-04-15 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie senior pedagogue małopolskie Kraków inżynieria mechaniczna 2019-04-15 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków geodezja i kartografia 2019-04-15 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering 2019-04-15 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Collegium Civitas assistant mazowieckie Warszawa Katedra Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych 2019-04-15 00:00:00 2019-03-01 00:00:00
college Collegium Civitas assistant mazowieckie Warszawa Zarządzanie 2019-04-15 00:00:00 2019-03-01 00:00:00
college Collegium Civitas assistant mazowieckie Warszawa Katedra Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych oraz Instytut Socjologii 2019-04-15 00:00:00 2019-03-01 00:00:00
college Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego manager mazowieckie Warszawa, Marymoncka 99/103 nauki medyczne 2019-04-15 00:00:00 2019-03-15 00:00:00
college Politechnika Wrocławska adjunct dolnośląskie Wrocław nauki ścisłe i przyrodnicze 2019-04-15 00:00:00 2019-03-15 00:00:00
college Politechnika Wrocławska adjunct dolnośląskie Wrocław nauki ścisłe i przyrodnicze 2019-04-15 00:00:00 2019-03-15 00:00:00
college Uniwersytet Mikołaja Kopernika adjunct kujawsko-pomorskie Toruń dziedzina nauk fizycznych - astronomia 2019-04-15 00:00:00 2019-03-08 00:00:00
college Uniwersytet Mikołaja Kopernika adjunct kujawsko-pomorskie Toruń dziedzina nauk fizycznych - astronomia 2019-04-15 00:00:00 2019-03-08 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa nauki społeczne, psychologia 2019-04-15 00:00:00 2019-03-11 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski pedagogue mazowieckie Warszawa nauki społeczne, psychologia (dokładniej: psychologia zwierząt) 2019-04-15 00:00:00 2019-03-20 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski associate professor mazowieckie Warszawa nauki społeczne, psychologia 2019-04-15 00:00:00 2019-03-11 00:00:00
college Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB manager podlaskie Białystok dziedzina nauk farmaceutycznych 2019-04-15 00:00:00 2019-03-11 00:00:00
college Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB manager podlaskie Białystok dziedzina nauk farmaceutycznych 2019-04-15 00:00:00 2019-03-11 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński adjunct zachodniopomorskie Szczecin językoznawstwo 2019-04-15 00:00:00 2019-03-10 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Lektor zachodniopomorskie Szczecin językoznawstwo 2019-04-15 00:00:00 2019-03-10 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Lektor zachodniopomorskie Szczecin językoznawstwo 2019-04-15 00:00:00 2019-03-10 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Lektor zachodniopomorskie Szczecin językoznawstwo 2019-04-15 00:00:00 2019-03-10 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński adjunct zachodniopomorskie Szczecin literaturoznawstwo 2019-04-15 00:00:00 2019-03-10 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński adjunct zachodniopomorskie Szczecin językoznawstwo 2019-04-15 00:00:00 2019-03-10 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński adjunct zachodniopomorskie Szczecin językoznawstwo 2019-04-15 00:00:00 2019-03-10 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński senior pedagogue zachodniopomorskie Szczecin literaturoznawstwo 2019-04-15 00:00:00 2019-03-10 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński senior pedagogue zachodniopomorskie Szczecin literaturoznawstwo 2019-04-15 00:00:00 2019-03-10 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński adjunct zachodniopomorskie Szczecin literaturoznawstwo 2019-04-15 00:00:00 2019-03-10 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa associate professor zachodniopomorskie Szczecin literaturoznawstwo 2019-04-15 00:00:00 2019-02-25 00:00:00
college Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie instructor małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-04-16 00:00:00 2019-03-01 00:00:00
college Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny adjunct dolnośląskie Wrocław Nauki Techniczne 2019-04-16 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Akademia Pedagogiki Specjalnej associate professor mazowieckie Warszawa nauki społeczne, pedagogika, matematyka 2019-04-17 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Wydział Lekarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie pedagogue warmińsko-mazurskie Olsztyn Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2019-04-17 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Akademia Leona Koźmińskiego professor mazowieckie Warszawa Prawo 2019-04-17 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Akademia Leona Koźmińskiego professor mazowieckie Warszawa Prawo 2019-04-17 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa humanistyczne 2019-04-17 00:00:00 2019-03-19 00:00:00
college Uniwersytet Gdański adjunct pomorskie Gdańsk socjologia 2019-04-18 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Białymstoku adjunct podlaskie Białystok nauki społeczne 2019-04-18 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Lektor małopolskie Kraków nauki humanistyczne 2019-04-18 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych adjunct małopolskie Kraków nauki społeczne 2019-04-18 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych adjunct małopolskie Kraków nauki społeczne 2019-04-18 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych assistant małopolskie Kraków nauki humanistyczne 2019-04-18 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych assistant małopolskie Kraków nauki społeczne 2019-04-18 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych assistant małopolskie Kraków nauki humanistyczne 2019-04-18 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Uniwersytet Gdański associate professor pomorskie Gdańsk literaturoznawstwo 2019-04-18 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Politechnika Białostocka assistant podlaskie Białystok nauki inżynieryjno-techniczne 2019-04-18 00:00:00 2019-03-19 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński-Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej adjunct małopolskie Krakow nauki społeczne 2019-04-18 00:00:00 2019-03-19 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński-Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej adjunct małopolskie Krakow nauki społeczne 2019-04-18 00:00:00 2019-03-19 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński-Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej senior pedagogue małopolskie Krakow nauki społeczne 2019-04-18 00:00:00 2019-03-19 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński-Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej assistant małopolskie Kraków nauki społeczne 2019-04-18 00:00:00 2019-03-19 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński-Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej adjunct małopolskie Kraków nauki humanistyczne 2019-04-18 00:00:00 2019-03-19 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński-Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej assistant małopolskie Krakow nauki humanistyczne 2019-04-18 00:00:00 2019-03-19 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński-Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej assistant małopolskie Krakow nauki humanistyczne 2019-04-18 00:00:00 2019-03-19 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi adjunct małopolskie Kraków nauki przyrodnicze, biologia, biologia polarna 2019-04-18 00:00:00 2019-03-20 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński adjunct małopolskie Kraków Nauki Biologiczne 2019-04-18 00:00:00 2019-03-21 00:00:00
college Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie adjunct lubelskie Lublin nauki fizyczne 2019-04-19 00:00:00 2019-01-10 00:00:00
college Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB adjunct podlaskie Białystok dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2019-04-19 00:00:00 2019-03-15 00:00:00
college Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie adjunct lubelskie Lublin nauki fizyczne 2019-04-19 00:00:00 2019-01-14 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Post-doc mazowieckie Warszawa chemia 2019-04-19 00:00:00 2019-03-20 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski associate professor mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2019-04-19 00:00:00 2019-03-21 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2019-04-19 00:00:00 2019-03-21 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków Inżynieria mechaniczna 2019-04-20 00:00:00 2018-11-21 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków Mechanical Engineering 2019-04-20 00:00:00 2018-11-21 00:00:00
college Uniwersytet Mikołaja Kopernika assistant kujawsko-pomorskie Bydgoszcz dziedzina nauk o zdrowiu - dziedzina nauk o zdrowiu 2019-04-23 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Uniwersytet Mikołaja Kopernika assistant kujawsko-pomorskie Bydgoszcz dziedzina nauk o zdrowiu 2019-04-23 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny assistant podlaskie Białystok nauki inżynieryjno-techniczne 2019-04-23 00:00:00 2019-03-19 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii associate professor mazowieckie Warszawa nauki o mediach 2019-04-23 00:00:00 2019-03-13 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii associate professor mazowieckie Warszawa nauki o mediach 2019-04-23 00:00:00 2019-03-21 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński - Wydział Polonistyki assistant małopolskie Kraków nauki humanistyczne - językoznawstwo 2019-04-25 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa Informatyka 2019-04-25 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa Informatyka 2019-04-25 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii professor mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2019-04-26 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Wydział Nauk o Żywności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie adjunct mazowieckie warszawa nauki rolnicze 2019-04-26 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków COMPUTER SCIENCE 2019-04-26 00:00:00 2019-03-21 00:00:00
college UAM Poznań Post-doc wielkopolskie Poznań Computational chemistry and/or physics 2019-04-30 00:00:00 2019-02-11 00:00:00
college UAM Poznań PhD student wielkopolskie Poznań Computational chemistry and/or physics 2019-04-30 00:00:00 2019-02-11 00:00:00
college Centrum Nowych Technologii UW Post-doc mazowieckie Warszawa structural biology, molecular biology, biochemistry 2019-04-30 00:00:00 2019-03-13 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Łodzi assistant łódzkie Łódź medycznych 2019-04-30 00:00:00 2018-10-03 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie senior pedagogue małopolskie Kraków matematyka 2019-04-30 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu adjunct dolnośląskie Wrocław nauki biologiczne i pokrewne 2019-04-30 00:00:00 2019-02-28 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie senior lecturer małopolskie Kraków mathematics 2019-04-30 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego associate professor mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2019-04-30 00:00:00 2019-03-04 00:00:00
college Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego adjunct mazowieckie Warszawa nauki humanistyczne 2019-04-30 00:00:00 2019-03-15 00:00:00
college Akademia Leona Koźmińskiego adjunct mazowieckie Warszawa Rachunkowość 2019-04-30 00:00:00 2019-03-15 00:00:00
college Uniwersytet Łódzki assistant łódzkie Łódź ekonomia i finanse 2019-04-30 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński adjunct małopolskie Kraków nauki humanistyczne 2019-04-30 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2019-04-30 00:00:00 2019-03-07 00:00:00
college Uniwersytet Rzeszowski adjunct podkarpackie Rzeszów nauki biologiczne 2019-04-30 00:00:00 2019-02-15 00:00:00
college Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa nauki prawne 2019-04-30 00:00:00 2019-03-20 00:00:00
college Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi adjunct śląskie Wodzisław Śląski pedagogika 2019-04-30 00:00:00 2019-03-21 00:00:00
college Uniwersytet Łódzki associate professor łódzkie Łódź ekonomia 2019-04-30 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy adjunct professor kujawsko-pomorskie Bydgoszcz nauki fizyczne 2019-04-30 00:00:00 2018-12-20 00:00:00
college Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie associate professor małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-05-01 00:00:00 2019-03-06 00:00:00
college Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie associate professor małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-05-01 00:00:00 2019-03-06 00:00:00
college Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie professor małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-05-01 00:00:00 2019-03-06 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski assistant mazowieckie Warszawa chemia 2019-05-05 00:00:00 2019-03-18 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2019-05-08 00:00:00 2019-03-01 00:00:00
college Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii adjunct assistant mazowieckie Warszawa nauki biologiczne: biologia, mikrobiologia, biochemia 2019-05-10 00:00:00 2019-01-11 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Lublinie manager lubelskie Lublin nauki medyczne 2019-05-13 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński adjunct małopolskie Kraków biotechnologia 2019-05-14 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie pedagogue małopolskie Kraków filologia rosyjska 2019-05-16 00:00:00 2019-01-24 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie lecturer małopolskie Kraków Russian Philology 2019-05-16 00:00:00 2019-01-24 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie pedagogue małopolskie Kraków filologia angielska 2019-05-16 00:00:00 2019-01-24 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie lecturer małopolskie Kraków English Philology 2019-05-16 00:00:00 2019-01-24 00:00:00
college Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego adjunct małopolskie Kraków Fizyka 2019-05-17 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego adjunct małopolskie Kraków Fizyka 2019-05-17 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego assistant małopolskie Kraków Fizyka 2019-05-17 00:00:00 2019-03-14 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków Inżynieria mechaniczna 2019-05-17 00:00:00 2019-01-11 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków Mechanical Engineering 2019-05-17 00:00:00 2019-01-11 00:00:00
college Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki associate professor dolnośląskie Wrocław nauki inżynieryjno-techniczne lub nauki ścisłe i przyrodnicze lub nauki techniczne 2019-05-17 00:00:00 2019-03-12 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa nauki humanistyczne 2019-05-18 00:00:00 2018-04-16 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński adjunct małopolskie Kraków nauki fizyczne, fizyka 2019-05-20 00:00:00 2019-02-26 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Lublinie manager lubelskie Lublin nauki medyczne 2019-05-20 00:00:00 2019-03-19 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński adjunct małopolskie Kraków nauki fizyczne, fizyka 2019-05-31 00:00:00 2019-02-26 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków FIZYKA 2019-05-31 00:00:00 2018-12-21 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków PHYSICS 2019-05-31 00:00:00 2018-12-21 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków FIZYKA 2019-05-31 00:00:00 2018-12-21 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków PHYSICS 2019-05-31 00:00:00 2018-12-21 00:00:00
college Centrum Nowych Technologii UW Stypendysta mazowieckie Warszawa Chemistry 2019-05-31 00:00:00 2019-03-07 00:00:00
college Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie associate professor małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-05-31 00:00:00 2019-02-19 00:00:00
college Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie associate professor małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-05-31 00:00:00 2019-02-19 00:00:00
college Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie associate professor małopolskie Kraków sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2019-05-31 00:00:00 2019-02-20 00:00:00
college Uniwersytet Mikołaja Kopernika professor kujawsko-pomorskie Toruń dziedzina nauk matematycznych - matematyka 2019-05-31 00:00:00 2019-02-06 00:00:00
college Uniwersytet Mikołaja Kopernika associate professor kujawsko-pomorskie Toruń dziedzina nauk matematycznych - informatyka 2019-05-31 00:00:00 2019-02-06 00:00:00
college Akademia Leona Koźmińskiego adjunct assistant mazowieckie Warszawa Zarządzanie 2019-06-01 00:00:00 2019-02-14 00:00:00
college Uniwersytet Morski w Gdyni associate professor pomorskie Gdynia elektronika, telekomunikacja lub informatyka 2019-06-05 00:00:00 2019-01-29 00:00:00
college Uniwersytet Morski w Gdyni associate professor pomorskie Gdynia elektrotechnika 2019-06-05 00:00:00 2019-01-29 00:00:00
college Akademia Muzyczna w Gdańsku assistant pomorskie Gdańsk sztuki muzyczne 2019-06-06 00:00:00 2018-05-27 00:00:00
college Centrum Nowych Technologii UW Senior Researcher / Researcher mazowieckie Warszawa Physics 2019-06-07 00:00:00 2019-03-08 00:00:00
college Centrum Nowych Technologii UW Senior Researcher / Researcher mazowieckie Warszawa Physics 2019-06-07 00:00:00 2019-03-08 00:00:00
college Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie associate professor wielkopolskie Konin medycyna 2019-06-08 00:00:00 2018-05-24 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków Automatyka i Robotyka 2019-06-08 00:00:00 2018-12-12 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor małopolskie Kraków Automatic Control and Robotics 2019-06-08 00:00:00 2018-12-12 00:00:00
college Wydział Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego adjunct małopolskie Kraków Nauki o Ziemi/ geografia - geomorfologia, antropopresja 2019-06-20 00:00:00 2018-05-16 00:00:00
college Wydział Historyczny UW assistant mazowieckie Warszawa archeologia 2019-06-29 00:00:00 2019-02-12 00:00:00
college Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie assistant mazowieckie warszawa filologia iberyjska / literaturoznawstwo/ językoznawstwo 2019-06-30 00:00:00 2019-01-09 00:00:00
college Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie adjunct mazowieckie warszawa filologia skandynawska / literaturoznawstwo/ językoznawstwo 2019-06-30 00:00:00 2019-01-09 00:00:00
college Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Lektor mazowieckie warszawa filologia niderlandzka / literaturoznawstwo/ językoznawstwo 2019-06-30 00:00:00 2019-01-09 00:00:00
college Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu pedagogue mazowieckie Radom informatyka, bezpieczeństwo, kryminologia 2019-06-30 00:00:00 2019-03-20 00:00:00
college Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu pedagogue mazowieckie Radom pedagogika, psychologia 2019-06-30 00:00:00 2019-03-20 00:00:00
college Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu pedagogue mazowieckie Radom prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia 2019-06-30 00:00:00 2019-03-20 00:00:00
college Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu pedagogue dolnośląskie Wrocław logistyka, transport, zarządzanie 2019-06-30 00:00:00 2019-01-15 00:00:00
college Gdański Uniwersytet Medyczny assistant dolnośląskie Gdańsk medycyna 2019-07-03 00:00:00 2018-06-19 00:00:00
college Uniwersytet w Białymstoku Post-doc podlaskie Białystok fizyka 2019-08-22 00:00:00 2018-07-02 00:00:00
college Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie assistant mazowieckie warszawa filologia skandynawska / literaturoznawstwo/ językoznawstwo 2019-08-30 00:00:00 2019-01-09 00:00:00
college Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile adjunct wielkopolskie Piła Ekonomia 2019-08-31 00:00:00 2019-03-11 00:00:00
college Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile adjunct wielkopolskie Piła Ekonomia 2019-08-31 00:00:00 2019-03-11 00:00:00
college Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile adjunct wielkopolskie Piła Ekonomia 2019-08-31 00:00:00 2019-03-11 00:00:00
college Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile adjunct wielkopolskie Piła Informatyka 2019-08-31 00:00:00 2019-03-11 00:00:00
college Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy assistant kujawsko-pomorskie Bydgoszcz Informatyka techniczna i telekomunikacja 2019-08-31 00:00:00 2019-02-06 00:00:00
college Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu adjunct dolnośląskie Wrocław nauki biologiczne 2019-08-31 00:00:00 2018-07-04 00:00:00
college Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy associate professor kujawsko-pomorskie Bydgoszcz fizyka, fizyka ciała stałego, fizyka półprzewodników i dielektryków 2019-09-01 00:00:00 2019-03-19 00:00:00
college Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim adjunct lubuskie Gorzów Wielkopolski informatyka 2019-09-13 00:00:00 2018-08-30 00:00:00
college Uniwersytet Morski w Gdyni assistant pomorskie Gdynia elektrotechnika 2019-09-15 00:00:00 2019-01-29 00:00:00
college Uniwersytet Morski w Gdyni adjunct pomorskie Gdynia elektrotechnika 2019-09-15 00:00:00 2019-01-29 00:00:00
college Politechnika Warszawska assistant mazowieckie Płock inżynieria sanitarna 2019-10-05 00:00:00 2018-09-14 00:00:00
college Politechnika Krakowska assistant małopolskie Kraków informatyka, elektronika, automatyka, elektrotechnika 2019-10-12 00:00:00 2018-09-24 00:00:00
college Politechnika Krakowska adjunct małopolskie Kraków fizyka 2019-10-12 00:00:00 2018-09-24 00:00:00
college Akademia Muzyczna w Poznaniu instructor wielkopolskie Poznań sztuki muzyczne 2019-10-22 00:00:00 2018-09-26 00:00:00
college Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu adjunct dolnośląskie Wrocław nauki rolnicze 2019-11-05 00:00:00 2018-10-08 00:00:00
college Gdański Uniwersytet Medyczny adjunct pomorskie Gdańsk farmacja 2019-11-07 00:00:00 2018-11-23 00:00:00
college Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii assistant mazowieckie Warszawa nauki biologiczne: biologia 2019-12-25 00:00:00 2018-12-14 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum professor małopolskie Kraków nauki o zdrowiu 2019-12-31 00:00:00 2018-12-12 00:00:00
college Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu instructor opolskie Opole nauki medyczne, nauki o zdrowiu 2020-02-19 00:00:00 2019-01-21 00:00:00
college Instytut Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego assistant pomorskie Gdansk informatyka 2020-07-09 00:00:00 2018-06-12 00:00:00
college Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu instructor opolskie Opole nauki medyczne, nauki o zdrowiu 2022-06-14 00:00:00 2018-06-06 00:00:00