searching results (97 of 454) page

Type of Sort ascending with this criterion Name of Institution Sort ascending with this criterion position Sort descending with this criterionThe results are currently sorted ascending with this criterion voivodeship Sort ascending with this criterion city Sort ascending with this criterion advertisement area Sort ascending with this criterion expiry date Sort ascending with this criterion publication date Sort ascending with this criterion
college Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny adjunct dolnośląskie Wrocław Inżynieria Środowiska, Górnictwo. Energetyka 2020-08-05 00:00:00 2019-07-05 00:00:00
college Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego adjunct dolnośląskie Wrocław fizyka 2020-01-30 00:00:00 2019-11-25 00:00:00
college Akademia Wojsk Lądowych im.Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu adjunct dolnośląskie Wrocław nauk inżynieryjno-technicznych /nauk ścisłych i przyrodniczych/technicznych 2020-02-10 00:00:00 2019-12-24 00:00:00
college Akademia Wojsk Lądowych im.Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu adjunct dolnośląskie Wrocław Łączność i informatyka 2020-01-30 00:00:00 2019-12-27 00:00:00
college Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki adjunct dolnośląskie Wrocław dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 2020-02-10 00:00:00 2020-01-08 00:00:00
college PWSZ w Głogowie adjunct dolnośląskie Głogów nauki medyczne, nauki o zdrowiu 2020-01-31 00:00:00 2020-01-10 00:00:00
college Politechnika Wrocławska adjunct dolnośląskie Wrocław Nauki inżynieryjno-techniczne 2020-01-31 00:00:00 2019-12-20 00:00:00
college Politechnika Wrocławska adjunct dolnośląskie Wrocław Nauki inżynieryjno-techniczne 2020-01-31 00:00:00 2019-12-20 00:00:00
college Politechnika Wrocławska adjunct dolnośląskie Wrocław Nauki Inżynieryjno - Techniczne 2020-01-31 00:00:00 2019-12-20 00:00:00
college Politechnika Wrocławska adjunct dolnośląskie Wrocław Nauki inżynieryjno-techniczne 2020-02-12 00:00:00 2020-01-13 00:00:00
college Politechnika Wrocławska adjunct dolnośląskie Wrocław Nauki inżynieryjno-techniczne 2020-02-12 00:00:00 2020-01-13 00:00:00
college Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie adjunct dolnośląskie Częstochowa Nauki biologiczne 2020-02-17 00:00:00 2020-01-16 00:00:00
college Uniwersytet Wrocławski adjunct dolnośląskie Wrocław nauk humanistycznych 2020-02-18 00:00:00 2020-01-18 00:00:00
college Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu adjunct dolnośląskie Wrocław Informatyka 2020-02-29 00:00:00 2020-01-21 00:00:00
college Uniwersytet Wrocławski adjunct dolnośląskie Wrocław językoznawstwo 2020-02-17 00:00:00 2020-01-21 00:00:00
college Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu adjunct dolnośląskie Wrocław Nauki rolnicze 2020-02-22 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college RADA DYSCYPLINY NAUKI O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU adjunct dolnośląskie Wrocław medycyna 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college RADA DYSCYPLINY NAUKI O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU adjunct dolnośląskie Wrocław medycyna 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu adjunct dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu adjunct dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu adjunct dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu adjunct dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław ekonomia i finanse 2020-01-30 00:00:00 2019-11-18 00:00:00
college Gdański Uniwersytet Medyczny assistant dolnośląskie Gdańsk pielęgniarstwo 2020-02-07 00:00:00 2020-01-03 00:00:00
college Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki assistant dolnośląskie Wrocław dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 2020-02-10 00:00:00 2020-01-08 00:00:00
college Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki assistant dolnośląskie Wrocław dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 2020-02-10 00:00:00 2020-01-08 00:00:00
college Politechnika Wrocławska assistant dolnośląskie Wrocław Nauki inżynieryjno-techniczne 2020-01-31 00:00:00 2019-12-20 00:00:00
college Politechnika Wrocławska assistant dolnośląskie Wrocław Nauki inżynieryjno-techniczne 2020-01-31 00:00:00 2019-12-20 00:00:00
college Politechnika Wrocławska assistant dolnośląskie Wrocław Nauki inżynieryjno-techniczne 2020-02-12 00:00:00 2020-01-13 00:00:00
college Politechnika Wrocławska assistant dolnośląskie Wrocław Nauki inżynieryjno-techniczne 2020-02-12 00:00:00 2020-01-13 00:00:00
college WNoZ Umed Wroc assistant dolnośląskie Wrocław położnictwo 2020-02-13 00:00:00 2020-01-15 00:00:00
college WNoZ Umed Wroc assistant dolnośląskie Wrocław fizjoterapia 2020-02-18 00:00:00 2020-01-20 00:00:00
college WNoZ Umed Wroc assistant dolnośląskie Wrocław fizjoterapia 2020-02-18 00:00:00 2020-01-20 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy assistant dolnośląskie Legnica inżynieria mechaniczna lub nauki o zarządzaniu i jakości 2020-02-22 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college RADA DYSCYPLINY NAUKI O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU assistant dolnośląskie Wrocław medycyna 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college RADA DYSCYPLINY NAUKI O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU assistant dolnośląskie Wrocław medycyna 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college RADA DYSCYPLINY NAUKI O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU assistant dolnośląskie Wrocław medycyna 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college RADA DYSCYPLINY NAUKI O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU assistant dolnośląskie Wrocław medycyna 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-21 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne 2020-02-24 00:00:00 2020-01-23 00:00:00
college Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Asystent adiunkt dolnośląskie Wrocław Informatyka 2020-04-30 00:00:00 2020-01-23 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu instructor dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-20 00:00:00 2020-01-21 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu instructor dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-20 00:00:00 2020-01-21 00:00:00
college Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy instructor dolnośląskie Legnica informatyka techniczna i telekomunikacja; informatyka; matematyka; automatyka; elektronika i elektrotechnika 2020-02-22 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Wrocławski Lektor dolnośląskie Wrocław językoznawstwo 2020-02-17 00:00:00 2020-01-21 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu manager dolnośląskie Wrocław nauki medyczne 2020-02-10 00:00:00 2020-01-09 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu manager dolnośląskie Wrocław nauki medyczne 2020-02-10 00:00:00 2020-01-09 00:00:00
college WNoZ Umed Wroc manager dolnośląskie Wrocław Kardiologia 2020-02-14 00:00:00 2020-01-16 00:00:00
college WNoZ Umed Wroc manager dolnośląskie Wrocław pielęgniarstwo 2020-02-14 00:00:00 2020-01-16 00:00:00
college WNoZ Umed Wroc manager dolnośląskie Wrocław fizjoterapia, chirurgia 2020-02-24 00:00:00 2020-01-24 00:00:00
college Akademia Wojsk Lądowych im.Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu pedagogue dolnośląskie Wrocław Geodezja i Kartgrafia 2020-01-30 00:00:00 2019-12-23 00:00:00
college Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" pedagogue dolnośląskie Wrocław Nauki inżynieryjno-techniczne 2020-01-30 00:00:00 2020-01-21 00:00:00
college Akademia Wojsk Lądowych im.Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu pedagogue dolnośląskie Wrocław zarządzanie 2020-02-24 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy pedagogue dolnośląskie Legnica matematyka 2020-02-22 00:00:00 2020-01-22 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu pedagogue dolnośląskie Wrocław nauki medyczne 2020-02-24 00:00:00 2020-01-23 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu pedagogue dolnośląskie Wrocław nauki medyczne 2020-02-24 00:00:00 2020-01-23 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu pedagogue dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-24 00:00:00 2020-01-23 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu pedagogue dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-24 00:00:00 2020-01-23 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu pedagogue dolnośląskie Wrocław nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-02-24 00:00:00 2020-01-23 00:00:00
college SWPS Post-doc dolnośląskie Wrocław nauki społeczne (psychologia), nauki o zdrowiu 2020-02-13 00:00:00 2020-01-23 00:00:00
college Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Profesor uczelni dolnośląskie Wrocław Informatyka 2020-02-28 00:00:00 2020-01-21 00:00:00
college Akademia Wojsk Lądowych im.Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Profesor uczelni dolnośląskie Wrocław nauki społeczne 2020-02-23 00:00:00 2020-01-21 00:00:00
college Akademia Wojsk Lądowych im.Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Profesor uczelni dolnośląskie Wrocław nauki społeczne 2020-02-26 00:00:00 2020-01-24 00:00:00
college Politechnika Wrocławska professor dolnośląskie Wrocław Nauki inżynieryjno-techniczne 2020-02-15 00:00:00 2020-01-17 00:00:00