searching results (173 of 1474) page

Type of Sort ascending with this criterion Name of Institution Sort ascending with this criterion position Sort ascending with this criterion voivodeship Sort descending with this criterionThe results are currently sorted ascending with this criterion city Sort ascending with this criterion advertisement area Sort ascending with this criterion expiry date Sort ascending with this criterion publication date Sort ascending with this criterion
college Wojskowa Akademia Techniczna adjunct mazowieckie Warszawa elektronika i telekomunikacja 2021-02-15 00:00:00 2020-01-17 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Post-doc mazowieckie Warszawa chemia 2020-09-15 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
college Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa pedagogue mazowieckie Warszawa Finanse i Rachunkowość 2020-11-30 00:00:00 2020-04-21 00:00:00
college SGGW w Warszawie Instytut Biologii assistant professor mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-08-14 00:00:00 2020-03-12 00:00:00
college Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa pedagogue mazowieckie Warszawa Bibliotekoznawstwo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
college Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa pedagogue mazowieckie Warszawa Prawo 2020-11-30 00:00:00 2020-04-23 00:00:00
college SWPS adjunct mazowieckie Warszawa Zarządzanie 2021-05-28 00:00:00 2020-04-29 00:00:00
college Akademia Sztuki Wojennej professor mazowieckie Warszawa dziedzina nauk społecznych, dziedzina inżynieryjno-techniczna, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, transport 2020-09-24 00:00:00 2020-05-22 00:00:00
college Wojskowa Akademia Techniczna adjunct mazowieckie Warszawa nauki inżynieryjno-techniczne 2020-09-15 00:00:00 2020-05-27 00:00:00
college Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu professor mazowieckie Radom nauki inżynieryjno-techniczne 2020-08-31 00:00:00 2020-06-05 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Ekonomii i Finansów adjunct mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-08-31 00:00:00 2020-06-17 00:00:00
college Wojskowa Akademia Techniczna Asystent badawczo-dydaktyczny mazowieckie Warszawa nauki techniczne 2020-08-17 00:00:00 2020-06-25 00:00:00
college Wojskowa Akademia Techniczna assistant mazowieckie Warszawa inżynieryjno techniczna dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja 2020-08-17 00:00:00 2020-06-26 00:00:00
college Akademia Pedagogiki Specjalnej adjunct mazowieckie Warszawa socjologia 2020-09-11 00:00:00 2020-06-29 00:00:00
college Akademia Pedagogiki Specjalnej adjunct mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-09-11 00:00:00 2020-06-29 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie adjunct mazowieckie Warszawa nauki rolnicze 2020-08-14 00:00:00 2020-06-29 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie adjunct mazowieckie Warszawa nauki rolnicze 2020-08-14 00:00:00 2020-06-29 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie adjunct mazowieckie Warszawa nauki inżynieryjno-techniczne, nauki rolnicze 2020-08-14 00:00:00 2020-06-29 00:00:00
college SGGW w Warszawie Instytut Biologii adjunct mazowieckie Warszawa nauki biologiczne 2020-10-04 00:00:00 2020-06-30 00:00:00
college SGGW w Warszawie Instytut Biologii adjunct mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-10-10 00:00:00 2020-07-01 00:00:00
college Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie assistant mazowieckie WARSZAWA sztuki teatralne 2020-09-02 00:00:00 2020-07-01 00:00:00
college Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie assistant mazowieckie WARSZAWA sztuki teatralne 2020-09-02 00:00:00 2020-07-01 00:00:00
college Centrum Nowych Technologii UW Stypendysta mazowieckie Warszawa chemical sciences/ life sciences 2020-08-22 00:00:00 2020-07-03 00:00:00
college Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie senior pedagogue mazowieckie Mława Nauki społeczne 2020-08-31 00:00:00 2020-07-06 00:00:00
college Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie senior pedagogue mazowieckie Mława Nauki inżynieryjno - techniczne 2020-08-31 00:00:00 2020-07-06 00:00:00
college Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Profesor uczelni mazowieckie Warszawa społeczne 2020-08-07 00:00:00 2020-07-06 00:00:00
college Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie associate professor mazowieckie Mława Nauki społeczne 2020-08-31 00:00:00 2020-07-06 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego assistant mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2020-08-14 00:00:00 2020-07-06 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie assistant mazowieckie Warszawa nauki rolnicze 2020-08-31 00:00:00 2020-07-06 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2020-08-14 00:00:00 2020-07-06 00:00:00
college Akademia Sztuki Wojennej Lektor mazowieckie Warszawa języki obce 2020-08-26 00:00:00 2020-07-07 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego assistant mazowieckie Warszawa nauki techniczne inżynieria mechaniczna 2020-08-07 00:00:00 2020-07-07 00:00:00
college Akademia Sztuki Wojennej pedagogue mazowieckie Warszawa języki obce 2020-08-26 00:00:00 2020-07-07 00:00:00
college Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski assistant mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-08-08 00:00:00 2020-07-07 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Post-doc mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2020-08-14 00:00:00 2020-07-07 00:00:00
college Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie adjunct mazowieckie Warszawa nauki teologiczne 2020-09-04 00:00:00 2020-07-07 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2020-09-15 00:00:00 2020-07-07 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2020-08-14 00:00:00 2020-07-07 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego assistant mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2020-08-15 00:00:00 2020-07-07 00:00:00
college Wydział Historyczny UW assistant mazowieckie Warszawa historia 2020-08-21 00:00:00 2020-07-07 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny Asystent badawczo-dydaktyczny mazowieckie Warszawa medycyna 2020-08-07 00:00:00 2020-07-08 00:00:00
college Wojskowa Akademia Techniczna Asystent badawczo-dydaktyczny mazowieckie Warszawa nauki techniczne 2020-08-17 00:00:00 2020-07-08 00:00:00
college Politechnika Warszawska assistant mazowieckie Warszawa matematyka 2020-08-07 00:00:00 2020-07-08 00:00:00
college Politechnika Warszawska assistant mazowieckie Warszawa matematyka 2020-08-07 00:00:00 2020-07-08 00:00:00
college Politechnika Warszawska adjunct mazowieckie Warszawa architektura i urbanistyka 2020-08-07 00:00:00 2020-07-08 00:00:00
college Politechnika Warszawska assistant mazowieckie Warszawa automatyka, elektronika i elektrotechnika 2020-08-07 00:00:00 2020-07-08 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie associate professor mazowieckie Kraków chemical engineering 2020-08-10 00:00:00 2020-07-08 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny assistant mazowieckie Warszawa medycyna 2020-08-07 00:00:00 2020-07-08 00:00:00
college Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa społeczne 2020-08-12 00:00:00 2020-07-09 00:00:00
college Akademia Sztuki Wojennej adjunct mazowieckie Warszawa dyscyplina nauki o bezpieczeństwie, nauki wojskowe 2020-08-15 00:00:00 2020-07-09 00:00:00
college Akademia Sztuki Wojennej professor mazowieckie Warszawa dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauk o zarządzaniu, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse 2020-09-16 00:00:00 2020-07-09 00:00:00
college Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-08-12 00:00:00 2020-07-09 00:00:00
college Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski Post-doc mazowieckie Warsaw social sciences 2020-08-12 00:00:00 2020-07-09 00:00:00
college Wojskowa Akademia Techniczna assistant mazowieckie Warszawa inżynieryjno techniczna dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja 2020-08-17 00:00:00 2020-07-09 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa psychologia, językoznawstwo 2020-08-13 00:00:00 2020-07-10 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny Asystent badawczo-dydaktyczny mazowieckie Warszawa medycyna 2020-08-10 00:00:00 2020-07-10 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny adjunct mazowieckie Warszawa medycyna 2020-08-10 00:00:00 2020-07-10 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny Asystent badawczo-dydaktyczny mazowieckie Warszawa medycyna 2020-08-10 00:00:00 2020-07-10 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych adjunct mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-08-20 00:00:00 2020-07-13 00:00:00
college Akademia Pedagogiki Specjalnej professor mazowieckie Warszawa nauki społeczne, pedagogika 2020-09-11 00:00:00 2020-07-13 00:00:00
college Politechnika Warszawska adjunct mazowieckie Warszawa filozofia 2020-08-12 00:00:00 2020-07-13 00:00:00
college Politechnika Warszawska adjunct mazowieckie Warszawa filozofia 2020-08-12 00:00:00 2020-07-13 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny Asystent badawczo-dydaktyczny mazowieckie Warszawa medycyna 2020-08-12 00:00:00 2020-07-13 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny assistant mazowieckie Warszawa medycyna 2020-08-12 00:00:00 2020-07-13 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny assistant mazowieckie Warszawa medycyna 2020-08-12 00:00:00 2020-07-13 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny adjunct mazowieckie Warszawa medycyna 2020-08-12 00:00:00 2020-07-13 00:00:00
college Akademia Sztuki Wojennej professor mazowieckie Warszawa nauki prawne 2020-09-18 00:00:00 2020-07-14 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Lektor mazowieckie Warszawa nauki humanistyczne 2020-08-18 00:00:00 2020-07-14 00:00:00
college Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie adjunct mazowieckie Warszawa : nauki socjologiczne, kryminologia, pedagogika 2020-08-13 00:00:00 2020-07-14 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego assistant mazowieckie Warszawa inżynieryjno-techniczne 2020-08-21 00:00:00 2020-07-14 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2020-10-15 00:00:00 2020-07-15 00:00:00
college Akademia Leona Koźmińskiego adjunct mazowieckie Warszawa nauki prawne, prawo 2020-09-07 00:00:00 2020-06-17 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny adjunct mazowieckie Warszawa medycyna 2020-08-14 00:00:00 2020-07-15 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny adjunct mazowieckie Warszawa medycyna 2020-08-14 00:00:00 2020-07-15 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny assistant mazowieckie Warszawa medycyna 2020-08-14 00:00:00 2020-07-15 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny assistant mazowieckie Warszawa medycyna 2020-08-14 00:00:00 2020-07-15 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego associate professor mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2020-09-01 00:00:00 2020-07-15 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego associate professor mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2020-09-01 00:00:00 2020-07-15 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny assistant mazowieckie Warszawa medycyna 2020-08-17 00:00:00 2020-07-16 00:00:00
college Akademia Pedagogiki Specjalnej adjunct mazowieckie Warszawa pedagogika 2020-09-11 00:00:00 2020-07-16 00:00:00
college Akademia Pedagogiki Specjalnej professor mazowieckie Warszawa pedagogika specjalna 2020-09-11 00:00:00 2020-07-16 00:00:00
college Wojskowa Akademia Techniczna adjunct mazowieckie Warszawa nauki techniczne 2020-08-17 00:00:00 2020-07-16 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2020-08-21 00:00:00 2020-07-16 00:00:00
college Wojskowa Akademia Techniczna assistant mazowieckie Warszawa techniczna 2020-08-17 00:00:00 2020-07-17 00:00:00
college Centrum Nowych Technologii UW adjunct mazowieckie Warszawa Nauki chemiczne, nauki fizyczne, bioinformatyka 2020-08-16 00:00:00 2020-07-17 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny adjunct mazowieckie Warszawa medycyna 2020-08-14 00:00:00 2020-07-17 00:00:00
college Centrum Nowych Technologii UW adjunct mazowieckie Warszawa nauki biologiczne 2020-08-22 00:00:00 2020-07-17 00:00:00
college Szkoła Główna Służby Pożarniczej Profesor uczelni mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-08-20 00:00:00 2020-07-17 00:00:00
college Szkoła Główna Służby Pożarniczej senior pedagogue mazowieckie Warszawa nauki inżynieryjno-techniczne 2020-08-17 00:00:00 2020-07-17 00:00:00
college Akademia Pedagogiki Specjalnej professor mazowieckie Warszawa nauki społeczne/humanistyczne 2020-09-11 00:00:00 2020-07-20 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie assistant mazowieckie Warszawa nauki rolnicze 2020-08-31 00:00:00 2020-07-21 00:00:00
college Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie Profesor uczelni mazowieckie Warszawa nauki medyczne 2020-08-31 00:00:00 2020-07-21 00:00:00
college Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie adjunct mazowieckie Warszawa nauki medyczne 2020-08-31 00:00:00 2020-07-21 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa nauki humanistyczne 2020-08-24 00:00:00 2020-07-22 00:00:00
college Akademia Sztuki Wojennej professor mazowieckie Warszawa nauki prawne 2020-09-18 00:00:00 2020-07-14 00:00:00
college Politechnika Warszawska assistant mazowieckie Warszawa Informatyka techniczna i telekomunikacja 2020-08-21 00:00:00 2020-07-22 00:00:00
college Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie Profesor uczelni mazowieckie Warszawa Nauk o Bezpieczeństwie 2020-08-31 00:00:00 2020-07-22 00:00:00
college Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie adjunct mazowieckie Warszawa nauki o bezpieczeństwie 2020-08-13 00:00:00 2020-07-14 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski assistant mazowieckie Warszawa psychologia 2020-09-01 00:00:00 2020-07-23 00:00:00
college Politechnika Warszawska assistant mazowieckie Warszawa inżynieria biomedyczna 2020-08-22 00:00:00 2020-07-23 00:00:00
college Politechnika Warszawska adjunct mazowieckie Warszawa filozofia 2020-08-22 00:00:00 2020-07-23 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny assistant mazowieckie Warszawa medycyna 2020-08-24 00:00:00 2020-07-23 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii adjunct mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-09-15 00:00:00 2020-07-23 00:00:00
college Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszwskiego adjunct mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-09-10 00:00:00 2020-07-24 00:00:00
college Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszwskiego Profesor uczelni mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-09-15 00:00:00 2020-07-24 00:00:00
college Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszwskiego adjunct mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-09-01 00:00:00 2020-07-24 00:00:00
college Wojskowa Akademia Techniczna Asystent badawczo-dydaktyczny mazowieckie Warszawa informatyka 2020-08-31 00:00:00 2020-07-24 00:00:00
college Wojskowa Akademia Techniczna Asystent badawczo-dydaktyczny mazowieckie Warszawa technologie informacyjne - N516 2020-08-31 00:00:00 2020-07-24 00:00:00
college Akademia Leona Koźmińskiego assistant mazowieckie Warszawa ekonometria, matematyka, statystyka, 2020-08-31 00:00:00 2020-07-24 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa geologia 2020-08-30 00:00:00 2020-07-27 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny assistant mazowieckie Warszawa medycyna 2020-08-27 00:00:00 2020-07-27 00:00:00
college Wojskowa Akademia Techniczna assistant mazowieckie Warszawa inżynieria mechaniczna 2020-08-28 00:00:00 2020-07-27 00:00:00
college Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie warszawa nauki społeczne 2020-08-28 00:00:00 2020-07-27 00:00:00
college Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie warszawa nauki społeczne 2020-08-28 00:00:00 2020-07-27 00:00:00
college Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie warszawa nauki społeczne 2020-08-28 00:00:00 2020-07-27 00:00:00
college Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie warszawa nauki społeczne 2020-08-28 00:00:00 2020-07-27 00:00:00
college Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski assistant professor mazowieckie warsaw Social Sciences 2020-08-28 00:00:00 2020-07-27 00:00:00
college Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski assistant professor mazowieckie warsaw Social Sciences 2020-08-28 00:00:00 2020-07-27 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2020-08-31 00:00:00 2020-07-27 00:00:00
college Akademia Leona Koźmińskiego professor mazowieckie Warszawa ekonometria, matematyka, statystyka 2020-08-31 00:00:00 2020-07-28 00:00:00
college Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie pedagogue mazowieckie Warszawa nauki medyczne, nauki o zdrowiu 2020-08-21 00:00:00 2020-07-28 00:00:00
college Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie pedagogue mazowieckie Warszawa nauki medyczne, nauki o zdrowiu 2020-08-21 00:00:00 2020-07-28 00:00:00
college Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-08-29 00:00:00 2020-07-28 00:00:00
college Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie professor mazowieckie Warszawa nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, nauki medyczne 2020-08-21 00:00:00 2020-07-28 00:00:00
college Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski assistant mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-08-29 00:00:00 2020-07-28 00:00:00
college Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski assistant mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-08-29 00:00:00 2020-07-28 00:00:00
college Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie assistant mazowieckie Warszawa nauki o kulturze fizycznej 2020-08-21 00:00:00 2020-07-28 00:00:00
college Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie assistant mazowieckie Warszawa nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, nauki medyczne 2020-08-21 00:00:00 2020-07-28 00:00:00
college Akademia Sztuki Wojennej adjunct mazowieckie Warszawa nauki społeczne, nauki inżynieryjno-techniczne, dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w specjalności logistyka w przedsiębiorstwie, logistyka w sytuacjach kryzysowych, logistyka w siłach zbrojnych, zarządzanie logistyczne 2020-09-16 00:00:00 2020-05-22 00:00:00
college Szkoła Główna Służby Pożarniczej senior pedagogue mazowieckie Warszawa nauki inżynieryjno-techniczne 2020-09-11 00:00:00 2020-07-29 00:00:00
college Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski assistant professor mazowieckie warsaw Social Sciences 2020-08-28 00:00:00 2020-07-29 00:00:00
college Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski assistant professor mazowieckie warsaw Social Sciences 2020-08-28 00:00:00 2020-07-29 00:00:00
college Wydział Historyczny UW adjunct mazowieckie Warszawa archeologia 2020-09-01 00:00:00 2020-07-29 00:00:00
college Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie senior pedagogue mazowieckie Mława Nauki humanistyczne 2020-08-31 00:00:00 2020-07-29 00:00:00
college Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie pedagogue mazowieckie Warszawa nauki o kulturze fizycznej 2020-08-28 00:00:00 2020-07-29 00:00:00
college Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie warszawa nauki społeczne 2020-08-31 00:00:00 2020-07-30 00:00:00
college Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski assistant professor mazowieckie warsaw Social Sciences 2020-08-31 00:00:00 2020-07-30 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii adjunct mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-09-15 00:00:00 2020-07-30 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii adjunct mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-09-15 00:00:00 2020-07-30 00:00:00
college Szkoła Główna Handlowa w Warszawie assistant mazowieckie Warszawa nauki ekonomiczne/nauki społeczne 2020-08-31 00:00:00 2020-07-30 00:00:00
college Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego assistant mazowieckie Warszawa, ul. Marymoncka 99/103 nauki medyczne 2020-08-31 00:00:00 2020-07-31 00:00:00
college Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego adjunct mazowieckie Warszawa, ul. Wołoska 137 nauki medyczne 2020-08-31 00:00:00 2020-07-31 00:00:00
college Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszwskiego adjunct mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-08-30 00:00:00 2020-07-31 00:00:00
college Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszwskiego adjunct mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-08-30 00:00:00 2020-07-31 00:00:00
college Centrum Nowych Technologii UW adjunct mazowieckie Warszawa nauki biologiczne 2020-08-30 00:00:00 2020-07-31 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie assistant mazowieckie Warszawa Nauki społeczne 2020-09-04 00:00:00 2020-07-31 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie adjunct mazowieckie Warszawa Nauki społeczne 2020-09-04 00:00:00 2020-07-31 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Profesor uczelni mazowieckie Warszawa Nauki społeczne 2020-09-04 00:00:00 2020-07-31 00:00:00
college Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa informatyka 2020-09-06 00:00:00 2020-08-05 00:00:00
college Szkoła Główna Handlowa w Warszawie assistant mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-08-31 00:00:00 2020-08-03 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie assistant mazowieckie Warszawa ochrona środowiska lub inżynieria środowiska 2020-09-15 00:00:00 2020-08-03 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie assistant mazowieckie Warszawa nauki inżynieryjno-techniczne 2020-09-15 00:00:00 2020-08-03 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie assistant mazowieckie Warszawa nauki inżynieryjno-techniczne 2020-09-15 00:00:00 2020-08-03 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie assistant mazowieckie Warszawa nauki inżynieryjno-techniczne 2020-09-15 00:00:00 2020-08-03 00:00:00
college SGGW, WMW adjunct mazowieckie Warszawa Dziedzina Nauk Rolniczych, dyscyplina: Weterynaria 2020-09-04 00:00:00 2020-08-03 00:00:00
college Politechnika Warszawska assistant mazowieckie Warszawa inżynieria mechaniczna 2020-09-03 00:00:00 2020-08-04 00:00:00
college SGGW w Warszawie Instytut Biologii assistant mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-10-22 00:00:00 2020-08-04 00:00:00
college Politechnika Warszawska assistant mazowieckie Warszawa inżynieria lądowa i transport 2020-09-03 00:00:00 2020-08-04 00:00:00
college Centrum Nowych Technologii UW Stypendysta mazowieckie Warszawa Nauki chemiczne 2020-08-25 00:00:00 2020-08-04 00:00:00
college Akademia Pedagogiki Specjalnej assistant mazowieckie Warszawa nauki społeczne, pedagogika 2020-09-11 00:00:00 2020-08-04 00:00:00
college Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie assistant mazowieckie Warszawa medioznawstwo, komunikacja społeczna, pedagogika, dziennikarstwa, psychologia, socjologia, filozofia 2021-09-05 00:00:00 2020-08-05 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej assistant mazowieckie Warszawa archeologia 2020-09-15 00:00:00 2020-08-05 00:00:00
college SGGW w Warszawie Instytut Biologii adjunct mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-10-22 00:00:00 2020-08-05 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej adjunct mazowieckie Warszawa nauki humanistyczne 2020-09-07 00:00:00 2020-08-05 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej adjunct mazowieckie Warszawa nauki humanistyczne 2020-09-07 00:00:00 2020-08-05 00:00:00
college Centrum Nowych Technologii UW adjunct mazowieckie Warszawa nauki chemiczne 2020-09-06 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
college Politechnika Warszawska assistant mazowieckie Warszawa architektura i urbanistyka 2020-09-05 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
college SGGW, WMW assistant mazowieckie Warszawa Dziedzina Nauk Rolniczych, dyscyplina: Weterynaria 2020-09-14 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
college SGGW, WMW assistant mazowieckie Warszawa Dziedzina Nauk Rolniczych, dyscyplina: Weterynaria 2020-08-14 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
college SGGW, WMW professor mazowieckie Warszawa Dziedzina Nauk Rolniczych, dyscyplina: Weterynaria 2020-08-14 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
college SGGW, WMW assistant mazowieckie Warszawa Dziedzina Nauk Rolniczych, dyscyplina: Weterynaria 2020-09-18 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
college SGGW, WMW assistant mazowieckie Warszawa Dziedzina Nauk Rolniczych, dyscyplina: Weterynaria 2020-09-18 00:00:00 2020-08-06 00:00:00
college SGGW, WMW assistant mazowieckie Warszawa Dziedzina Nauk Rolniczych, dyscyplina: Weterynaria 2020-09-18 00:00:00 2020-08-06 00:00:00