searching results (375 of 375) page

Type of Sort ascending with this criterion Name of Institution Sort ascending with this criterion position Sort ascending with this criterion voivodeship Sort ascending with this criterion city Sort descending with this criterionThe results are currently sorted ascending with this criterion advertisement area Sort ascending with this criterion expiry date Sort ascending with this criterion publication date Sort ascending with this criterion
college Wydział Biologii UwB adjunct podlaskie Białystok nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-12-11 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Wydział Biologii UwB assistant podlaskie Białystok nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-12-11 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji assistant podlaskie Białystok nauki społeczne 2020-12-09 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Wydział Chemii Uniwersytet w Białymstoku associate professor podlaskie Białystok ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki chemiczne 2020-12-20 00:00:00 2020-10-07 00:00:00
college Politechnika Białostocka Lektor podlaskie Białystok nauki humanistyczne 2020-12-30 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Politechnika Białostocka assistant podlaskie Białystok nauki inżynieryjno-techniczne 2020-12-15 00:00:00 2020-10-28 00:00:00
college Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej assistant podlaskie Białystok nauki inżynieryjno-techniczne 2020-12-31 00:00:00 2020-11-12 00:00:00
college Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej assistant podlaskie Białystok nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-12-31 00:00:00 2020-11-12 00:00:00
college Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku adjunct podlaskie Białystok literaturoznawstwo 2020-12-13 00:00:00 2020-11-13 00:00:00
college Politechnika Białostocka assistant podlaskie Białystok nauki inżynieryjno-techniczne 2020-12-15 00:00:00 2020-11-12 00:00:00
college Politechnika Białostocka assistant podlaskie BIAŁYSTOK NAUKI LEŚNE, NAUKI CHEMICZNE 2020-12-04 00:00:00 2020-11-04 00:00:00
college Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania assistant podlaskie Białystok w zakresie zarządzanie i inżynieria produkcji 2020-12-04 00:00:00 2020-11-04 00:00:00
college Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku adjunct podlaskie Białystok nauki społeczne 2020-12-20 00:00:00 2020-10-20 00:00:00
college Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku assistant podlaskie Białystok nauki społeczne 2020-12-20 00:00:00 2020-10-20 00:00:00
college Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku assistant podlaskie Białystok nauki społeczne 2020-12-20 00:00:00 2020-10-20 00:00:00
college Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku assistant podlaskie Białystok nauki społeczne 2020-12-20 00:00:00 2020-10-20 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Białymstoku adjunct podlaskie Białystok nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-12-16 00:00:00 2020-11-24 00:00:00
college Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku adjunct podlaskie Białystok nauki społeczne 2020-12-20 00:00:00 2020-10-20 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Białymstoku assistant podlaskie Białystok nauki medyczne i nauki o zdrowiu 2020-12-20 00:00:00 2020-11-24 00:00:00
college Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy assistant kujawsko-pomorskie Bydgoszcz dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 2020-12-28 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Uniwersytet Kazimierza Wielkiego assistant kujawsko-pomorskie Bydgoszcz ścisłych i przyrodniczych 2020-12-15 00:00:00 2020-11-10 00:00:00
college Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy other kujawsko-pomorskie Bydgoszcz Technologie, nauczanie zdalne 2021-01-08 00:00:00 2020-12-03 00:00:00
college Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy other kujawsko-pomorskie Bydgoszcz Bibliotekoznawstwo, Infobrokerstwo 2021-01-08 00:00:00 2020-12-03 00:00:00
college Uniwersytet Kazimierza Wielkiego assistant kujawsko-pomorskie Bydgoszcz psychologia 2020-12-18 00:00:00 2020-11-19 00:00:00
college Uniwersytet Kazimierza Wielkiego assistant kujawsko-pomorskie Bydgoszcz nauki o komunikacji społecznej i mediach 2020-12-07 00:00:00 2020-11-03 00:00:00
college Uniwersytet Kazimierza Wielkiego assistant kujawsko-pomorskie Bydgoszcz nauki o komunikacji społecznej i mediach 2020-12-07 00:00:00 2020-11-03 00:00:00
college Uniwersytet Kazimierza Wielkiego assistant kujawsko-pomorskie Bydgoszcz nauki o komunikacji społecznej i mediach 2020-12-07 00:00:00 2020-11-03 00:00:00
college Uniwersytet Kazimierza Wielkiego assistant kujawsko-pomorskie Bydgoszcz nauki o komunikacji społecznej i mediach 2020-12-07 00:00:00 2020-11-03 00:00:00
college Uniwersytet Kazimierza Wielkiego assistant kujawsko-pomorskie Bydgoszcz nauki o komunikacji społecznej i mediach 2020-12-07 00:00:00 2020-11-03 00:00:00
college Uniwersytet Kazimierza Wielkiego adjunct kujawsko-pomorskie Bydgoszcz psychologia 2020-12-09 00:00:00 2020-11-06 00:00:00
college Uniwersytet Kazimierza Wielkiego adjunct kujawsko-pomorskie Bydgoszcz Językonzawstwo 2020-12-15 00:00:00 2020-11-04 00:00:00
college Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy associate professor kujawsko-pomorskie Bydgoszcz sztuki muzyczne 2021-08-20 00:00:00 2020-07-20 00:00:00
college Uniwersytet Mikołaja Kopernika assistant kujawsko-pomorskie Bydgoszcz dziedzina nauk humanistycznych - językoznawstwo 2020-12-28 00:00:00 2020-11-26 00:00:00
college UTP WTiICH Bydgoszcz Profesor uczelni kujawsko-pomorskie Bydgszcz Nauki chemiczne 2020-12-15 00:00:00 2020-11-16 00:00:00
college PWSZ w Chełmie instructor lubelskie Chełm nauki o zdrowiu 2020-12-17 00:00:00 2020-11-17 00:00:00
college PWSZ w Chełmie instructor lubelskie Chełm nauki o zdrowiu 2020-12-17 00:00:00 2020-11-17 00:00:00
college PWSZ w Chełmie instructor lubelskie Chełm nauki o zdrowiu 2020-12-17 00:00:00 2020-11-17 00:00:00
college PWSZ w Chełmie instructor lubelskie Chełm nauki o zdrowiu 2020-12-17 00:00:00 2020-11-17 00:00:00
college PWSZ w Chełmie instructor lubelskie Chełm nauki o zdrowiu 2020-12-17 00:00:00 2020-11-17 00:00:00
college PWSZ w Chełmie instructor lubelskie Chełm nauki o zdrowiu 2020-12-17 00:00:00 2020-11-17 00:00:00
college Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Profesor uczelni śląskie Częstochowa inżynieryjno-techniczne 2021-01-04 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie adjunct śląskie Częstochowa inżynieryjno-techniczne 2021-01-04 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie adjunct śląskie Częstochowa nauki ścisłe i przyrodnicze 2021-01-04 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie adjunct śląskie Częstochowa nauki ścisłe i przyrodnicze 2021-01-04 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych adjunct śląskie Częstochowa nauki o polityce 2021-01-05 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie assistant śląskie Częstochowa nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej 2020-12-23 00:00:00 2020-11-23 00:00:00
college Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie adjunct śląskie Częstochowa Nauki o Kulturze Fizycznej 2020-12-23 00:00:00 2020-11-24 00:00:00
college Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu adjunct warmińsko-mazurskie Elbląg ekonomia 2020-12-07 00:00:00 2020-11-02 00:00:00
college Uniwersytet Gdański Wydział Biologii assistant pomorskie Gdańsk nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-12-28 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Gdański Uniwersytet Medyczny assistant pomorskie Gdańsk medycyna, chemia, biologia 2020-12-30 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Gdański Uniwersytet Medyczny assistant pomorskie Gdańsk medycyna, biologia 2020-12-30 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku adjunct pomorskie Gdańsk nauki o kulturze fizycznej 2020-12-11 00:00:00 2020-11-10 00:00:00
college Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Profesor uczelni pomorskie Gdańsk nauki o kulturze fizycznej 2020-12-11 00:00:00 2020-11-10 00:00:00
college Politechnika Gdańska Profesor uczelni pomorskie Gdańsk nauki techniczne, inżynieria mechniczna 2020-12-30 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Politechnika Gdańska professor pomorskie Gdańsk inżynieria lądowa i transport lub pokrewna 2020-12-30 00:00:00 2020-10-13 00:00:00
college Politechnika Gdańska adjunct pomorskie Gdańsk Informatyka techniczna i telekomunikacja 2021-07-16 00:00:00 2020-06-16 00:00:00
college Politechnika Gdańska adjunct pomorskie Gdańsk inżynieria lądowa i transport 2020-12-30 00:00:00 2020-10-13 00:00:00
college Politechnika Gdańska adjunct pomorskie Gdańsk Elektronika (Inzynieria mikrofalowa) 2021-01-31 00:00:00 2020-08-19 00:00:00
college Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej Profesor uczelni pomorskie Gdańsk nauki inżynieryjno-techniczne 2020-12-24 00:00:00 2020-12-02 00:00:00
college Gdański Uniwersytet Medyczny manager pomorskie Gdańsk medycyna 2021-01-07 00:00:00 2020-12-03 00:00:00
college Gdański Uniwersytet Medyczny manager pomorskie Gdańsk medycyna, farmacja 2020-12-04 00:00:00 2020-11-04 00:00:00
college Uniwersytet Gdański Wydział Biologii assistant pomorskie Gdańsk nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-12-21 00:00:00 2020-11-20 00:00:00
college Politechnika Gdańska assistant pomorskie Gdańsk Automatyka, elektronika, elektrotechnika 2021-01-02 00:00:00 2020-11-26 00:00:00
college Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie adjunct wielkopolskie Gniezno nauki społeczne, fizjoterapia 2020-12-10 00:00:00 2020-11-10 00:00:00
college Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze other dolnośląskie Jelenia Góra nauki społeczne 2020-12-28 00:00:00 2020-11-18 00:00:00
college PWSZ Kalisz adjunct dolnośląskie Kalisz metarulgia 2020-12-22 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college PWSZ Kalisz other wielkopolskie Kalisz mechanika i budowa maszyn 2020-12-31 00:00:00 2020-11-22 00:00:00
college Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach assistant śląskie Katowice ekonomia 2020-12-29 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Uniwersytet Śląski w Katowicach adjunct śląskie Katowice nauki ścisłe i techniczne 2020-12-15 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Uniwersytet Śląski w Katowicach adjunct śląskie Katowice nauki prawne 2020-12-15 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Uniwersytet Śląski w Katowicach Profesor uczelni śląskie Katowice nauki społeczne 2020-12-16 00:00:00 2020-11-17 00:00:00
college Uniwersytet Śląski w Katowicach adjunct śląskie Katowice nauki biologiczne 2020-12-19 00:00:00 2020-11-20 00:00:00
college Uniwersytet Śląski w Katowicach adjunct śląskie Katowice nauki biologiczne 2020-12-20 00:00:00 2020-11-20 00:00:00
college Uniwersytet Śląski w Katowicach adjunct śląskie Katowice nauki o Ziemi 2021-01-31 00:00:00 2020-10-18 00:00:00
college Politechnika Świętokrzyska adjunct świętokrzyskie Kielce nauki inżynieryjno - techniczne 2020-12-04 00:00:00 2020-11-02 00:00:00
college Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach adjunct świętokrzyskie Kielce nauki społeczne 2020-12-16 00:00:00 2020-11-17 00:00:00
college Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach adjunct świętokrzyskie Kielce nauki społeczne 2020-12-16 00:00:00 2020-11-17 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków inżyniera lądowa i transport 2020-12-07 00:00:00 2020-11-06 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków inżyniera lądowa i transport 2020-12-07 00:00:00 2020-11-06 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków civil engineering and transport 2020-12-07 00:00:00 2020-11-06 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum assistant małopolskie Kraków nauki farmaceutyczne 2020-12-28 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adjunct małopolskie Kraków Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 2020-12-07 00:00:00 2020-11-06 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adjunct małopolskie Kraków Environmental engineering, mining and power engineering 2020-12-07 00:00:00 2020-11-06 00:00:00
college Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie assistant małopolskie Kraków dziedzina nauk społecznych 2021-01-15 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie assistant małopolskie Kraków dziedzina nauk społecznych lub dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 2021-01-15 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie assistant małopolskie Kraków dziedzina nauk społecznych 2021-01-15 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Wydział Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego adjunct małopolskie Kraków nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-12-10 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Wydział Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego adjunct małopolskie Kraków nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-12-10 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie adjunct małopolskie Kraków dziedzina nauk społecznych 2021-01-15 00:00:00 2020-08-03 00:00:00
college Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie assistant małopolskie Kraków dziedzina nauk społecznych 2021-01-15 00:00:00 2020-08-03 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków environmental engineering, mining and energy/ chemical engineering 2020-12-08 00:00:00 2020-11-10 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków Inżynieria środowiska/chemiczna, górnictwo i energetyka 2020-12-08 00:00:00 2020-11-10 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum assistant małopolskie Kraków nauki medyczne 2020-12-11 00:00:00 2020-11-10 00:00:00
college Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego adjunct małopolskie Kraków Nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-12-31 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński - Małopolskie Centrum Bioetchnologii assistant małopolskie Kraków genomika mikrobów; bioinformatyka 2021-06-28 00:00:00 2020-05-27 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum assistant małopolskie Kraków nauki farmaceutyczne 2020-12-14 00:00:00 2020-11-13 00:00:00
college Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Lektor małopolskie Kraków Nauki Humanistyczne 2021-01-10 00:00:00 2020-12-01 00:00:00
college Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie assistant małopolskie Kraków Nauki Humanistyczne 2020-12-16 00:00:00 2020-11-16 00:00:00
college Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie adjunct małopolskie Kraków Nauki humanistyczne 2021-01-10 00:00:00 2020-11-02 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adjunct małopolskie Kraków INŻYNIERIA MECHANICZNA 2020-12-16 00:00:00 2020-11-16 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adjunct małopolskie Kraków MECHANICAL ENGINEERING 2020-12-16 00:00:00 2020-11-16 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie adjunct małopolskie Kraków mechanical engineering 2021-01-04 00:00:00 2020-11-16 00:00:00
college Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego adjunct małopolskie Kraków Fizyka 2020-12-17 00:00:00 2020-11-17 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków Inżynieria chemiczna 2020-12-22 00:00:00 2020-11-18 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków environmental engineering, mining and energy/ chemical engineering 2020-12-22 00:00:00 2020-11-18 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków Inżynieria chemiczna 2020-12-24 00:00:00 2020-11-18 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków Chemical engineering 2020-12-24 00:00:00 2020-11-18 00:00:00
college Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum adjunct małopolskie Kraków nauki medyczne 2020-12-23 00:00:00 2020-11-19 00:00:00
college Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji assistant małopolskie kraków inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 2020-12-12 00:00:00 2020-12-03 00:00:00
college Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie assistant małopolskie Kraków Nauki Ścisłe i Przyrodnicze 2020-12-23 00:00:00 2020-11-23 00:00:00
college Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie adjunct małopolskie Kraków Nauki Społeczne, Nauki Inżynieryjno-Techniczne, Nauki Techniczne, Nauki o Ziemi 2020-12-04 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie adjunct małopolskie Kraków Nauki Ścisłe i Przyrodnicze 2021-01-03 00:00:00 2020-11-23 00:00:00
college Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Profesor uczelni małopolskie Kraków Nauki Społeczne 2020-12-23 00:00:00 2020-11-23 00:00:00
college Akademia Wychowania Fizyczengo im. B.Czecha w Krakowie Profesor uczelni małopolskie Kraków nauki o kulturze fizycznej 2020-12-10 00:00:00 2020-11-06 00:00:00
college Akademia Wychowania Fizyczengo im. B.Czecha w Krakowie Profesor uczelni małopolskie Kraków nauki humanistyczne 2020-12-10 00:00:00 2020-11-06 00:00:00
college Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie adjunct małopolskie Kraków dziedzina nauk społecznych lub dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 2020-12-15 00:00:00 2020-09-17 00:00:00
college Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie assistant małopolskie Kraków sztuki piękne 2020-12-28 00:00:00 2020-11-26 00:00:00
college Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie assistant małopolskie Kraków inżyniera lądowa i transport 2020-12-07 00:00:00 2020-11-06 00:00:00
college Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II adjunct lubelskie Lublin nauki medyczne, nauki o zdrowiu 2021-01-08 00:00:00 2020-10-05 00:00:00
college Politechnika Lubelska Post-doc lubelskie Lublin Civil engineering 2020-12-30 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Instytut Neofilologii UMCS assistant lubelskie Lublin nauki humanistyczne, literaturoznawstwo 2020-12-10 00:00:00 2020-11-10 00:00:00
college UMCS assistant lubelskie Lublin nauki prawne 2020-12-14 00:00:00 2020-11-13 00:00:00
college dziekanat farmaceutyczny Młodszy asystent lubelskie Lublin nauki medyczne 2020-12-14 00:00:00 2020-11-13 00:00:00
college Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej adjunct lubelskie Lublin nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina - nauki fizyczne 2020-12-14 00:00:00 2020-11-16 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Lublinie assistant lubelskie Lublin nauki medyczne 2020-12-16 00:00:00 2020-11-17 00:00:00
college Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie assistant lubelskie Lublin nauki inzynieryjno-techniczne 2020-12-04 00:00:00 2020-11-03 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Lublinie Młodszy asystent lubelskie Lublin nauki medyczne 2020-12-18 00:00:00 2020-11-19 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Lublinie Młodszy asystent lubelskie Lublin nauki medyczne 2020-12-18 00:00:00 2020-11-19 00:00:00
college dziekanat farmaceutyczny Młodszy asystent lubelskie Lublin nauki medyczne 2020-12-04 00:00:00 2020-11-04 00:00:00
college UMCS Wydział Ekonomiczny adjunct lubelskie Lublin Dziedzina nauk społecznych 2020-12-04 00:00:00 2020-11-04 00:00:00
college UMCS Wydział Ekonomiczny adjunct lubelskie Lublin Dziedzina nauk społecznych 2020-12-04 00:00:00 2020-11-04 00:00:00
college Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II assistant lubelskie Lublin nauki humanistyczne, filozofia 2020-12-21 00:00:00 2020-11-20 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Lublinie Młodszy asystent lubelskie Lublin nauki medyczne 2020-12-22 00:00:00 2020-11-23 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Lublinie Młodszy asystent lubelskie Lublin nauki medyczne 2020-12-04 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Politechnika Lubelska assistant lubelskie Lublin zarządzanie i jakość 2021-01-04 00:00:00 2020-11-25 00:00:00
college Politechnika Lubelska assistant lubelskie Lublin zarządzanie i jakość 2021-01-04 00:00:00 2020-11-25 00:00:00
college Politechnika Lubelska adjunct lubelskie Lublin zarządzanie i jakość lub nauki inżynieryjno-techniczne 2021-01-04 00:00:00 2020-11-25 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Lublinie Młodszy asystent lubelskie Lublin nauki o zdrowiu/nauki medyczne 2020-12-28 00:00:00 2020-11-26 00:00:00
college Politechnika Łódzka adjunct łódzkie Łódź inżynieria mechaniczna 2020-12-27 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Politechnika Łódzka adjunct łódzkie Łódź inżynieria mechaniczna 2020-12-09 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Międzynarodowa Agenda Badawcza, Politechnika Łódzka other łódzkie Łódź chemia biopolimerów 2020-12-06 00:00:00 2020-10-07 00:00:00
college Międzynarodowa Agenda Badawcza, Politechnika Łódzka Senior Researcher / Researcher łódzkie Łódź chemia biopolimerów 2020-12-06 00:00:00 2020-10-07 00:00:00
college Uniwersytet Łódzki adjunct łódzkie Łódź nauki biologiczne 2020-12-09 00:00:00 2020-11-10 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Łodzi Lektor łódzkie Łódź anglistyka 2020-12-20 00:00:00 2020-11-13 00:00:00
college Uniwersytet Łódzki adjunct łódzkie Łódź nauki chemiczne 2020-12-17 00:00:00 2020-11-17 00:00:00
college Politechnika Łódzka adjunct łódzkie Łódź nauki o zarządzaniu i jakości 2021-01-01 00:00:00 2020-12-03 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Łodzi instructor łódzkie Łódź nauk o zdrowiu 2021-01-31 00:00:00 2020-10-14 00:00:00
college Politechnika Łódzka assistant łódzkie Łódź nauki o zarządzaniu i jakości 2021-01-01 00:00:00 2020-12-03 00:00:00
college Politechnika Łódzka Profesor uczelni łódzkie Łódź nauki o zarządzaniu i jakości 2021-01-01 00:00:00 2020-12-03 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Łodzi adjunct łódzkie Łódź medycyna 2020-12-21 00:00:00 2020-11-20 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Łodzi adjunct łódzkie Łódź medycyna 2020-12-21 00:00:00 2020-11-20 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Łodzi adjunct łódzkie Łódź medycyna 2020-12-21 00:00:00 2020-11-20 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Łodzi assistant łódzkie Łódź medycyna 2020-12-07 00:00:00 2020-11-06 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Łodzi assistant łódzkie Łódź medycyna 2020-12-07 00:00:00 2020-11-06 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny w Łodzi assistant łódzkie Łódź medycyna 2020-12-07 00:00:00 2020-11-06 00:00:00
college Politechnika Łódzka assistant łódzkie Łódź Inżynieria Chemiczna 2020-12-24 00:00:00 2020-11-25 00:00:00
college Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu pedagogue małopolskie Nowy Sącz nauki społeczne 2020-12-07 00:00:00 2020-11-06 00:00:00
college Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu assistant małopolskie Nowy Targ ekonomia i finanse 2020-12-29 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Profesor uczelni małopolskie Nowy Targ ekonomia i finanse 2020-12-29 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu instructor małopolskie Nowy Targ nauki o zdrowiu 2020-12-05 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie assistant warmińsko-mazurskie Olsztyn nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2020-12-14 00:00:00 2020-11-10 00:00:00
college Wydział Teologii UWM w Olsztynie Profesor uczelni warmińsko-mazurskie Olsztyn nauki teologiczne 2021-11-27 00:00:00 2020-10-28 00:00:00
college Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie adjunct warmińsko-mazurskie Olsztyn literaturoznawstwo 2020-12-23 00:00:00 2020-11-24 00:00:00
college Politechnika Opolska adjunct opolskie Opole dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 2020-12-31 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Politechnika Opolska assistant opolskie Opole dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 2020-12-14 00:00:00 2020-11-10 00:00:00
college Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski adjunct opolskie Opole nauki społeczne 2020-12-21 00:00:00 2020-11-17 00:00:00
college Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski adjunct opolskie Opole nauki społeczne 2020-12-21 00:00:00 2020-11-17 00:00:00
college Uniwersytet Opolski Wydział Chemii adjunct opolskie Opole nauki farmaceutyczne 2021-01-03 00:00:00 2020-12-01 00:00:00
college Uniwersytet Opolski Wydział Chemii adjunct opolskie Opole nauki farmaceutyczne 2021-01-03 00:00:00 2020-12-01 00:00:00
college Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski assistant opolskie Opole nauki społeczne 2020-12-21 00:00:00 2020-11-17 00:00:00
college Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski professor opolskie Opole nauki społeczne 2020-12-21 00:00:00 2020-11-17 00:00:00
college Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile adjunct wielkopolskie Piła Transport, logistyka 2020-12-31 00:00:00 2020-10-22 00:00:00
college Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile assistant wielkopolskie Piła Transport, Budowa i Eksploatacja Maszyn 2020-12-31 00:00:00 2020-10-22 00:00:00
college Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile adjunct wielkopolskie Piła Elektrotechnika, Elektronika, Automatyka 2021-01-29 00:00:00 2020-10-22 00:00:00
college Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile adjunct wielkopolskie Piła Ekonomia 2021-01-15 00:00:00 2020-09-21 00:00:00
college Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile professor wielkopolskie Piła Ekonomia 2021-01-15 00:00:00 2020-09-21 00:00:00
college Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile Profesor uczelni wielkopolskie Piła Ekonomia 2021-01-15 00:00:00 2020-09-21 00:00:00
college Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile professor wielkopolskie Piła Filologia angielska 2021-06-30 00:00:00 2019-12-06 00:00:00
college Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku adjunct mazowieckie Płock nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji 2020-12-11 00:00:00 2020-11-12 00:00:00
college Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku adjunct mazowieckie płock nauki o bezpieczeństwie 2020-12-27 00:00:00 2020-11-17 00:00:00
college Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu assistant wielkopolskie Poznan social 2020-12-10 00:00:00 2020-11-10 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu manager wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-12-29 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu manager wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-12-29 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu manager wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-12-29 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu manager wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-12-29 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu manager wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-12-29 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu manager wielkopolskie Poznań nauki farmaceutyczne 2020-12-29 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu manager wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-12-29 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dyrektor wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-12-29 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dyrektor wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-12-29 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu manager wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-12-29 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu assistant wielkopolskie Poznań społeczne 2020-12-10 00:00:00 2020-11-10 00:00:00
college Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu assistant wielkopolskie Poznań drzewnictwo, chemia, nauki leśne 2020-12-10 00:00:00 2020-12-02 00:00:00
college Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Post-doc wielkopolskie Poznań nauki społeczne/psychologia 2021-06-30 00:00:00 2020-09-11 00:00:00
college Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PhD student wielkopolskie Poznań nauki społeczne/psychologia 2021-09-30 00:00:00 2020-09-11 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu assistant wielkopolskie Poznań nauki farmaceutyczne 2020-12-22 00:00:00 2020-11-24 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Profesor uczelni wielkopolskie Poznań nauki farmaceutyczne 2020-12-22 00:00:00 2020-11-24 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Profesor uczelni wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-12-22 00:00:00 2020-11-24 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu assistant wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-12-22 00:00:00 2020-11-24 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu adjunct wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-12-22 00:00:00 2020-11-24 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu assistant wielkopolskie Poznań nauki medyczne 2020-12-22 00:00:00 2020-11-24 00:00:00
college Instytut Filologii Romanskiej UAM adjunct wielkopolskie Poznań językoznawstwo 2020-12-19 00:00:00 2020-11-20 00:00:00
college Politechnika Poznańska assistant wielkopolskie Poznań inzynieryjno-techniczne 2021-08-24 00:00:00 2020-07-29 00:00:00
college Politechnika Poznańska assistant wielkopolskie Poznań nauki inżynieryjno-techniczne 2021-08-31 00:00:00 2020-07-31 00:00:00
college Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu adjunct mazowieckie Radom nauki medyczne 2020-12-28 00:00:00 2020-11-26 00:00:00
college Politechnika Rzeszowska adjunct podkarpackie Rzeszów dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 2021-01-04 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Politechnika Rzeszowska adjunct podkarpackie Rzeszów dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 2021-01-04 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Politechnika Rzeszowska assistant podkarpackie Rzeszów nauki o zdrowiu 2021-05-27 00:00:00 2020-04-27 00:00:00
college Uniwersytet Rzeszowski adjunct podkarpackie Rzeszów nauki medyczne 2020-12-14 00:00:00 2020-11-13 00:00:00
college Uniwersytet Rzeszowski assistant podkarpackie Rzeszów nauki społeczne 2021-01-05 00:00:00 2020-12-01 00:00:00
college Uniwersytet Rzeszowski assistant podkarpackie Rzeszów nauki społeczne 2021-01-05 00:00:00 2020-12-01 00:00:00
college Uniwersytet Rzeszowski associate professor podkarpackie Rzeszów nauki społeczne 2020-12-16 00:00:00 2020-11-17 00:00:00
college Uniwersytet Rzeszowski adjunct podkarpackie Rzeszów nauki społeczne 2020-12-16 00:00:00 2020-11-17 00:00:00
college Politechnika Rzeszowska assistant podkarpackie Rzeszów nauki o bezpieczeństwie 2021-08-22 00:00:00 2020-07-22 00:00:00
college Uniwersytet Rzeszowski adjunct podkarpackie Rzeszów nauki społeczne 2020-12-21 00:00:00 2020-11-20 00:00:00
college Politechnika Rzeszowska assistant podkarpackie Rzeszów nauki o kulturze fizycznej 2020-12-23 00:00:00 2020-11-23 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński pedagogue zachodniopomorskie Szczecin nauki biologiczne 2021-01-04 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński adjunct zachodniopomorskie Szczecin nauki ścisłe i przyrodnicze; nauki fizyczne 2021-01-06 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński instructor zachodniopomorskie Szczecin wychowanie fizyczne 2020-12-12 00:00:00 2020-11-12 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński assistant zachodniopomorskie Szczecin nauki biologiczne 2020-12-07 00:00:00 2020-10-30 00:00:00
college Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki Akademia Morska w Szczecinie assistant zachodniopomorskie Szczecin automatyka, elektronika i elektrotechnika 2021-01-15 00:00:00 2020-11-02 00:00:00
college Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny assistant zachodniopomorskie Szczecin inżynieria lądowa i transport 2020-12-15 00:00:00 2020-11-04 00:00:00
college Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny adjunct zachodniopomorskie Szczecin inżynieria lądowa i transport 2020-12-15 00:00:00 2020-11-04 00:00:00
college Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny associate professor zachodniopomorskie Szczecin inżynieria lądowa i transport 2020-12-15 00:00:00 2020-11-04 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Dyrektor zachodniopomorskie Szczecin nauki o kulturze fizycznej i zdrowiu 2020-12-07 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Dyrektor zachodniopomorskie Szczecin nauki prawne 2020-12-07 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Dyrektor zachodniopomorskie Szczecin nauki biologiczne 2020-12-07 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Dyrektor zachodniopomorskie Szczecin historia 2020-12-07 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Dyrektor zachodniopomorskie Szczecin filozofia 2020-12-07 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Dyrektor zachodniopomorskie Szczecin pedagogika 2020-12-07 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Dyrektor zachodniopomorskie Szczecin psychologia 2020-12-07 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Dyrektor zachodniopomorskie Szczecin nauki o zarządzaniui jakości 2020-12-07 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Dyrektor zachodniopomorskie Szczecin matematyka 2020-12-07 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Dyrektor zachodniopomorskie Szczecin nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie 2020-12-07 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Dyrektor zachodniopomorskie Szczecin fizyka 2020-12-07 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Dyrektor zachodniopomorskie Szczecin Literaturoznawstwo 2020-12-07 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Dyrektor zachodniopomorskie Szczecin geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarska przestrzenna 2020-12-07 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Dyrektor zachodniopomorskie Szczecin nauki o kulturze fizycznej i zdrowiu 2020-12-07 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Dyrektor zachodniopomorskie Szczecin nauki o ziemi i środowisku 2020-12-07 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Dyrektor zachodniopomorskie Szczecin nauki socjologiczne 2020-12-07 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Dyrektor zachodniopomorskie Szczecin ekonomia i finanase 2020-12-07 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński Dyrektor zachodniopomorskie Szczecin językoznawstwo 2020-12-07 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Szczeciński professor zachodniopomorskie Szczecin nauki humanistyczne 2020-12-07 00:00:00 2020-11-06 00:00:00
college Uniwersytet Łódzki pedagogue łódzkie Tomaszów Mazowiecki nauki społeczne 2020-12-10 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Uniwersytet Łódzki senior pedagogue łódzkie Tomaszów Mazowiecki nauki społeczne 2020-12-19 00:00:00 2020-11-20 00:00:00
college Uniwersytet Mikołaja Kopernika adjunct kujawsko-pomorskie Toruń dziedzina nauk humanistycznych - nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, filozofia, archeologia, dziedzina nauk społecznych - psychologia, pedagogika, nauki socjologiczne, nauki prawne, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o bezpieczeństwie, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, 2021-01-08 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Uniwersytet Mikołaja Kopernika adjunct kujawsko-pomorskie Toruń dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki chemiczne 2020-12-31 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Uniwersytet Mikołaja Kopernika adjunct kujawsko-pomorskie Toruń dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki fizyczne 2021-01-06 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Uniwersytet Mikołaja Kopernika assistant kujawsko-pomorskie Toruń dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - matematyka 2020-12-28 00:00:00 2020-11-23 00:00:00
college Uniwersytet Mikołaja Kopernika adjunct kujawsko-pomorskie Toruń dziedzina nauk społecznych - nauki o zarządzaniu i jakości 2020-12-07 00:00:00 2020-11-06 00:00:00
college Uniwersytet Mikołaja Kopernika adjunct kujawsko-pomorskie Toruń dziedzina nauk humanistycznych - archeologia 2020-12-27 00:00:00 2020-11-25 00:00:00
college Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu senior pedagogue dolnośląskie Wałbrzych nauki ścisłe i przyrodnicze/chemia 2021-01-04 00:00:00 2020-12-02 00:00:00
college Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu assistant dolnośląskie Wałbrzych BHP 2021-01-04 00:00:00 2020-12-03 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2021-01-02 00:00:00 2020-11-26 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa nauki fizyczne 2021-03-15 00:00:00 2020-11-26 00:00:00
college SGGW w Warszawie Instytut Biologii Asystent badawczo-dydaktyczny mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2021-01-10 00:00:00 2020-10-22 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2021-01-11 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2021-01-15 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie assistant mazowieckie Warszawa nauki inżynieryjno-techniczne 2021-01-06 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie adjunct mazowieckie Warszawa nauki inżynieryjno-techniczne 2021-01-06 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Starszy asystent mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-12-31 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie assistant mazowieckie Warszawa nauki inżynieryjno-techniczne 2021-01-06 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny adjunct mazowieckie Warszawa medycyna 2020-12-28 00:00:00 2020-11-27 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie adjunct mazowieckie Warszawa nauki inżynieryjno-techniczne 2021-01-06 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Akademia Sztuki Wojennej Profesor uczelni mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-12-24 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszwskiego adjunct mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-12-09 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Instytut Studiów Społecznych adjunct mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-12-11 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski assistant mazowieckie Warszawa nauki humanistyczne 2020-12-10 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii adjunct mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-12-23 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Politechnika Warszawska adjunct mazowieckie Warszawa Informatyka Techniczna i Telekomunikacja 2020-12-10 00:00:00 2020-11-10 00:00:00
college Politechnika Warszawska assistant mazowieckie Warszawa Elektronika 2020-12-10 00:00:00 2020-11-10 00:00:00
college Politechnika Warszawska assistant mazowieckie Warszawa Inżynieria Mechaniczna 2020-12-10 00:00:00 2020-11-10 00:00:00
college Politechnika Warszawska assistant mazowieckie Warszawa inżynieria mechaniczna 2020-12-10 00:00:00 2020-11-10 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski assistant mazowieckie Warszawa chemia 2020-12-10 00:00:00 2020-11-10 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2021-01-04 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Ekonomii i Finansów assistant mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-12-12 00:00:00 2020-11-10 00:00:00
college CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO adjunct mazowieckie Warszawa nauki prawne 2020-12-12 00:00:00 2020-11-12 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Astronomia 2021-01-02 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2021-01-04 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2021-01-15 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-12-17 00:00:00 2020-11-13 00:00:00
college Collegium Humanum adjunct mazowieckie Warszawa Psychologia 2020-12-31 00:00:00 2020-12-01 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2020-12-13 00:00:00 2020-10-29 00:00:00
college Collegium Humanum adjunct mazowieckie Warszawa zarządzanie 2020-12-31 00:00:00 2020-12-01 11:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2020-12-13 00:00:00 2020-10-30 00:00:00
college SWPS adjunct mazowieckie Warszawa Zarządzanie 2021-05-28 00:00:00 2020-04-29 00:00:00
college Akademia Leona Koźmińskiego adjunct assistant mazowieckie Warszawa Zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi 2020-12-13 00:00:00 2020-11-12 00:00:00
college Collegium Humanum assistant mazowieckie Warszawa Psychologia 2020-12-31 00:00:00 2020-12-01 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa językoznawstwo 2020-12-17 00:00:00 2020-11-13 00:00:00
college Collegium Humanum assistant mazowieckie Warszawa zarządzanie 2020-12-31 00:00:00 2020-12-01 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski associate professor mazowieckie Warszawa językoznawstwo 2020-12-17 00:00:00 2020-11-13 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa nauki o kulturze i religii 2020-12-17 00:00:00 2020-11-13 00:00:00
college Collegium Humanum professor mazowieckie Warszawa zarządzanie 2020-12-31 00:00:00 2020-12-01 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa nauki o kulturze i religii 2020-12-17 00:00:00 2020-11-13 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa nauki o kulturze i religii 2020-12-17 00:00:00 2020-11-13 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Lektor mazowieckie Warszawa językoznawstwo 2020-12-17 00:00:00 2020-11-13 00:00:00
college Collegium Humanum Profesor uczelni mazowieckie Warszawa zarządzanie 2020-12-31 00:00:00 2020-12-01 00:00:00
college Collegium Humanum professor mazowieckie Warszawa Psychologia 2020-12-31 00:00:00 2020-12-01 00:00:00
college Politechnika Warszawska adjunct mazowieckie Warszawa filozofia 2020-12-16 00:00:00 2020-11-16 00:00:00
college Politechnika Warszawska adjunct mazowieckie Warszawa filozofia 2020-12-16 00:00:00 2020-11-16 00:00:00
college Collegium Humanum assistant mazowieckie Warszawa finanse i rachunkowość 2020-12-31 00:00:00 2020-12-01 00:00:00
college Collegium Humanum adjunct mazowieckie Warszawa finanse i rachunkowość 2020-12-31 00:00:00 2020-12-01 00:00:00
college Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie adjunct dolnośląskie Warszawa zakresu historii penitencjarystyki i dyscyplin pokrewnych 2021-09-05 00:00:00 2020-08-05 00:00:00
college Collegium Humanum professor mazowieckie Warszawa Finanse i Rachunkowość 2020-12-31 00:00:00 2020-12-01 00:00:00
college Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie assistant mazowieckie Warszawa medioznawstwo, komunikacja społeczna, pedagogika, dziennikarstwa, psychologia, socjologia, filozofia 2021-09-05 00:00:00 2020-08-05 00:00:00
college Collegium Humanum Profesor uczelni mazowieckie Warszawa Psychologia 2020-12-31 00:00:00 2020-12-01 00:00:00
college Collegium Humanum Profesor uczelni mazowieckie Warszawa Finanse i Rachunkowość 2020-12-31 00:00:00 2020-12-01 00:00:00
college Politechnika Warszawska adjunct mazowieckie Warszawa Architektura i urbanistyka 2020-12-31 00:00:00 2020-12-01 00:00:00
college Akademia Sztuki Wojennej Profesor uczelni mazowieckie Warszawa nauki o bezpieczeństwie 2021-01-08 00:00:00 2020-12-01 00:00:00
college Politechnika Warszawska assistant mazowieckie Warszawa architektura i urbanistyka 2021-01-01 00:00:00 2020-12-02 00:00:00
college Politechnika Warszawska adjunct mazowieckie Warszawa architektura i urbanistyka 2021-01-01 00:00:00 2020-12-02 00:00:00
college Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszwskiego Profesor uczelni mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2021-01-01 00:00:00 2020-12-02 00:00:00
college Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszwskiego Profesor uczelni mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2021-01-01 00:00:00 2020-12-02 00:00:00
college Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszwskiego Profesor uczelni mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2021-01-01 00:00:00 2020-12-02 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny Asystent badawczo-dydaktyczny mazowieckie Warszawa medycyna 2020-12-04 00:00:00 2020-11-03 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny Asystent badawczo-dydaktyczny mazowieckie Warszawa medycyna 2020-12-04 00:00:00 2020-11-03 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny Asystent badawczo-dydaktyczny mazowieckie Warszawa medycyna 2020-12-04 00:00:00 2020-11-03 00:00:00
college Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie Profesor uczelni mazowieckie Warszawa pedagogika, psychologia, nauka o bezpieczeństwie, prawo, socjologia 2020-12-18 00:00:00 2020-11-18 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski assistant mazowieckie Warszawa chemia 2021-01-02 00:00:00 2020-12-03 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny assistant mazowieckie Warszawa medycyna 2020-12-18 00:00:00 2020-11-18 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny adjunct mazowieckie Warszawa medycyna 2020-12-18 00:00:00 2020-11-18 00:00:00
college Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie instructor mazowieckie Warszawa magister rehabilitacji, nauki o kulturze fizycznej 2021-01-17 00:00:00 2020-12-03 00:00:00
college Politechnika Warszawska adjunct mazowieckie Warszawa nauki fizyczne 2020-12-19 00:00:00 2020-11-19 00:00:00
college Wojskowa Akademia Techniczna adjunct mazowieckie Warszawa elektronika i telekomunikacja 2021-02-15 00:00:00 2020-01-17 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii adjunct mazowieckie Warszawa nauki chemiczne, fizyczne i biologiczne 2021-01-25 00:00:00 2020-12-03 00:00:00
college Wydział Filozofii Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa humanistyczne 2021-01-29 00:00:00 2020-12-03 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Post-doc mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2021-01-08 00:00:00 2020-11-04 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa historia 2020-12-30 00:00:00 2020-11-19 00:00:00
college Wyższa Szkoła Menedżerska adjunct mazowieckie Warszawa psychologia 2021-01-30 00:00:00 2020-12-03 00:00:00
college Uniwersytet Warszawski adjunct mazowieckie Warszawa historia 2020-12-30 00:00:00 2020-11-19 00:00:00
college Wyższa Szkoła Menedżerska pedagogue mazowieckie Warszawa psychologia 2021-02-28 00:00:00 2020-11-01 00:00:00
college SWPS adjunct mazowieckie Warszawa Nauki o komunikacji społecznej i mediach 2020-12-20 00:00:00 2020-11-19 00:00:00
college SGGW w Warszawie Instytut Biologii adjunct mazowieckie Warszawa nauki ścisłe i przyrodnicze 2021-02-12 00:00:00 2020-11-20 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny manager mazowieckie Warszawa medycyna 2020-12-21 00:00:00 2020-11-20 00:00:00
college Akademia Leona Koźmińskiego adjunct assistant mazowieckie Warszawa zarządzanie, nauki ekonomiczne, finanse lub rachunkowości, 2020-12-20 00:00:00 2020-11-20 00:00:00
college Warszawski Uniwersytet Medyczny manager mazowieckie Warszawa medycyna 2020-12-21 00:00:00 2020-11-20 00:00:00
college sggw adjunct mazowieckie Warszawa Nauki społeczne 2020-12-15 00:00:00 2020-10-19 00:00:00
college sggw assistant mazowieckie Warszawa Nauki społeczne 2020-12-15 00:00:00 2020-10-19 00:00:00
college Wydział Archeologii UW adjunct mazowieckie Warszawa archeobotanika 2020-12-21 00:00:00 2020-11-21 00:00:00
college UKSW adjunct mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-12-18 00:00:00 2020-11-24 00:00:00
college Akademia Pedagogiki Specjalnej adjunct mazowieckie Warszawa pedagogika specjalna 2021-01-08 00:00:00 2020-11-25 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Nauki fizyczne 2020-12-31 00:00:00 2020-11-25 00:00:00
college Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszwskiego Starszy asystent mazowieckie Warszawa nauki społeczne 2020-12-06 00:00:00 2020-11-06 00:00:00
college Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego adjunct mazowieckie Warszawa Astronomia 2021-01-04 00:00:00 2020-11-26 00:00:00
college Instytut Nauk o Żywności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie assistant mazowieckie Warszawa nauki rolnicze 2020-12-24 00:00:00 2020-11-06 00:00:00
college Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie other mazowieckie Warszawa - Targówek nauki społeczne 2020-12-30 00:00:00 2020-12-03 00:00:00
college Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki assistant dolnośląskie Wrocław dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 2020-12-09 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college SWPS Post-doc dolnośląskie Wrocław Psychologia 2020-12-08 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college SWPS Post-doc dolnośląskie Wrocław Psychologia 2020-12-08 00:00:00 2020-11-09 00:00:00
college Uniwersytet Wrocławski adjunct dolnośląskie Wrocław nauki o polityce 2020-12-31 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Uniwersytet Wrocławski adjunct dolnośląskie Wrocław nauki biologiczne lub chemiczne 2021-02-14 00:00:00 2020-01-28 00:00:00
college Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny adjunct dolnośląskie Wrocław Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka 2020-12-11 00:00:00 2020-11-12 00:00:00
college Uniwersytet Wrocławski pedagogue dolnośląskie Wrocław ekonomia 2021-01-05 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Politechnika Wrocławska Asystent badawczo-dydaktyczny dolnośląskie Wrocław nauki inżynieryjno-techniczne 2020-12-14 00:00:00 2020-11-13 00:00:00
college Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury assistant dolnośląskie Wrocław Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 2021-01-18 00:00:00 2020-12-02 00:00:00
college Politechnika Wrocławska adjunct dolnośląskie Wrocław nauk inżynieryjno-technicznych 2021-01-08 00:00:00 2020-12-02 00:00:00
college Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław sztuki plastyczne i konserwacja dziełsztuki 2020-12-18 00:00:00 2020-11-18 00:00:00
college Politechnika Wrocławska Asystent badawczo-dydaktyczny dolnośląskie Wrocław nauki inżynieryjno-techniczne 2021-01-31 00:00:00 2020-12-03 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne 2020-12-04 00:00:00 2020-11-04 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu adjunct dolnośląskie Wrocław nauki medyczne 2020-12-04 00:00:00 2020-11-04 00:00:00
college Uniwersytet Wrocławski Post-doc dolnośląskie Wrocław nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-12-05 00:00:00 2020-10-08 00:00:00
college Uniwersytet Wrocławski assistant dolnośląskie Wrocław nauki ścisłe i przyrodnicze 2020-12-05 00:00:00 2020-10-08 00:00:00
college Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu assistant dolnośląskie Wrocław nauki medyczne 2021-10-15 00:00:00 2020-09-15 00:00:00
college Uniwersytet Wrocławski adjunct dolnośląskie Wrocław nauki o polityce 2020-12-30 00:00:00 2020-11-26 00:00:00
college Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Lektor śląskie Zabrze nauki humanistyczne 2020-12-15 00:00:00 2020-11-16 00:00:00
college Uniwersytet Zielonogórski adjunct lubuskie Zielona Góra informatyka 2020-12-31 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Uniwersytet Zielonogórski adjunct lubuskie Zielona Góra matematyka 2020-12-31 00:00:00 2020-11-30 00:00:00
college Uniwersytet Zielonogórski Profesor uczelni lubuskie Zielona Góra dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne lub nauki o zdrowiu 2020-12-18 00:00:00 2020-11-18 00:00:00
college Uniwersytet Zielonogórski adjunct lubuskie Zielona Góra nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki o kulturze i religii, historia 2020-12-06 00:00:00 2020-11-05 00:00:00
college Uniwersytet Zielonogórski assistant lubuskie Zielona Góra Architektura i Urbanistyka 2020-12-22 00:00:00 2020-11-23 00:00:00
college Uniwersytet Zielonogórski assistant lubuskie Zielona Góra Architektura i Urbanistyka 2020-12-22 00:00:00 2020-11-23 00:00:00
college Uniwersytet Zielonogórski assistant lubuskie Zielona Góra Architektura i urbanistyka 2020-12-22 00:00:00 2020-11-23 00:00:00
college Uniwersytet Zielonogórski Profesor uczelni lubuskie Zielona Góra architektura i urbanistyka 2020-12-22 00:00:00 2020-11-23 00:00:00
college Uniwersytet Zielonogórski professor lubuskie Zielona Góra architektura i urbanistyka 2020-12-22 00:00:00 2020-11-23 00:00:00
college Uniwersytet Zielonogórski Profesor uczelni lubuskie Zielona Góra architektura i urbanistyka 2020-12-22 00:00:00 2020-11-23 00:00:00