Ogłoszenia Ogłoszenia Mon, 27 May 2019 13:13:31 +0200 Zend_Feed_Writer 1.12.0 (http://framework.zend.com) http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/rss/id,4,rss,1.html Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, profesor nadzwyczajny Mon, 27 May 2019 12:58:14 +0200 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=64080 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=64080 Uniwersytet Gdański, Oceanografii i Geografii, asystent Mon, 27 May 2019 12:57:59 +0200 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=64079 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=64079 Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, asystent Mon, 27 May 2019 12:57:29 +0200 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=64078 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=64078 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Zakład Edukacji Językowej, Lektor Mon, 27 May 2019 12:57:11 +0200 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=64077 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=64077 Centrum Nowych Technologii UW, Centrum NowychTechnologii, Stypendysta Mon, 27 May 2019 11:41:33 +0200 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=64074 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=64074 Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Wydział Rolnictwa i Biologii, asystent Mon, 27 May 2019 11:42:03 +0200 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=64076 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=64076 Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, adiunkt Mon, 27 May 2019 10:49:24 +0200 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=64075 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=64075 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, profesor nadzwyczajny Mon, 27 May 2019 10:48:10 +0200 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=64073 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=64073 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wykładowca Mon, 27 May 2019 10:47:24 +0200 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=64071 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=64071 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, adiunkt Mon, 27 May 2019 10:47:11 +0200 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=64070 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=64070