Ogłoszenia Ogłoszenia Sun, 20 Jan 2019 16:00:43 +0100 Zend_Feed_Writer 1.12.0 (http://framework.zend.com) http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/rss/id,4,rss,1.html Uniwersytet Gdański WPiA, Wydział Prawa i Administracji, asystent Thu, 17 Jan 2019 14:24:21 +0100 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=61576 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=61576 Instytut Matematyczny Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, adiunkt Thu, 17 Jan 2019 14:23:42 +0100 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=61588 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=61588 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, adiunkt Thu, 17 Jan 2019 14:21:26 +0100 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=61587 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=61587 Wydział Neofilologii UAM Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Neofilologii Instytut Lingwistyki Stosowanej, Lektor Thu, 17 Jan 2019 14:18:50 +0100 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=61581 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=61581 Wydział Neofilologii UAM Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Neofilologii Instytut Lingwistyki Stosowanej, wykładowca Thu, 17 Jan 2019 14:18:31 +0100 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=61580 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=61580 Wydział Neofilologii UAM Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii Instytut Lingwistyki Stosowanej, wykładowca Thu, 17 Jan 2019 14:18:12 +0100 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=61579 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=61579 Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, wykładowca Thu, 17 Jan 2019 14:21:02 +0100 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=61586 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=61586 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, adiunkt Thu, 17 Jan 2019 14:20:39 +0100 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=61585 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=61585 Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych WNE, starszy wykładowca Thu, 17 Jan 2019 14:20:18 +0100 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=61584 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=61584 Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości WNE, starszy wykładowca Thu, 17 Jan 2019 14:19:51 +0100 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=61583 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?ogloszenie=61583