Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-03-07 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Warszawski
Jednostka organizacyjna
Wydział Orientalistyczny
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki humanistyczne
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.uw.edu.pl/praca-na-uw/dodaj-oferte-pracy/?_hsh=41261bec2920c9f8ef79f0306cc5ae7d
słowa kluczowe
data publikacji
2019-03-07 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-04-10 00:00:00
opis
Liczba miejsc – jedno. Od kandydata na to stanowisko wymagamy: • stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (indologia); • biegłej znajomości języka hindi w mowie i piśmie (dobrze widziana znajomość podstaw urdu); • biegłej znajomości języka polskiego i angielskiego; • specjalizacji w zakresie literatury hindi; • znajomości problematyki kulturowej i społeczno-politycznej oraz historii regionu Azji Południowej; • doświadczenia badawczego w zakresie piśmiennictwa w języku hindi potwierdzone publikacjami; • doświadczenia w pracy dydaktycznej w zakresie nauczania języka hindi na poziomie uniwersyteckim. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty: • podanie o zatrudnienie; • dyplom doktora nauk humanistycznych, literaturoznawstwo - indologia; • życiorys ze zdjęciem; • kwestionariusz osobowy z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych przez UW wg załączonego wzoru: pkt 2. http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/; • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych; • opinię nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy; • inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW w godz. 09.00-16.00 z wyjątkiem sobót i dni świątecznych do dnia 10 kwietnia 2019 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 22 kwietnia 2019 roku.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików