Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-03-11 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Jednostka organizacyjna
Wydział Projektowy
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
sztuki
liczba etatów
1
województwo
śląskie
miasto
Katowice
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.asp.katowice.pl/wspolpraca/oferty-pracy-asp/nauczyciele-akademiccy/konkurs-na-stanowisko-adiunkta-ze-stopniem-doktora-w-katedrze-multimediow-w-pracowni-fotografii.html
słowa kluczowe
data publikacji
2019-03-11 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-04-10 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, w Katedrze Multimediów w Pracowni Fotografii. I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i złożą oświadczenie, że: ● posiadają stopień doktora sztuki, ● mają pełną zdolność do czynności prawnych, ● nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, ● nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 pkt. 7 i 8 ● w pełni korzystają z praw publicznych ● posiadają dorobek fotograficzny ● posiada doświadczenie dydaktyczne (akademickie) w prowadzeniu zajęć z fotografii II. Wymagane dokumenty: ● Zgłoszenie udziału w konkursie. ● Życiorys projektowy (CV) zawierający; ● wykaz zrealizowanych, wdrożonych projektów fotograficznych ● informację o udziale w wystawach, wystąpieniach na konferencjach, sympozjach itp., ● informację o dotychczasowej działalności dydaktycznej, ● inne informacje, które zdaniem kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji w tym np. dokumenty potwierdzające podnoszenie kwalifikacji, certyfikaty ● PORTFOLIO (w wersji elektronicznej) zawierające wizualną dokumentację dorobku wskazanego w życiorysie projektowym (CV) ● Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora. ● Opinie, referencje. ● Oświadczenie o spełnieniu kryteriów zawartych w pkt. I. ● Oświadczenie, dotyczące zapoznania się z wszystkimi warunkami konkursu. ● Oświadczenie stwierdzające, że Akademia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy. ● Klauzula zgody dla kandydatów do pracy w ASP III. Informacje 1. Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia do 10.04.2019– w Dziale Spraw Pracowniczych, ul. Raciborska 37, kadry@asp.katowice.pl 2. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 15.04.2019 3. Proponowane warunki zatrudnienia: umowa o pracę na stanowisku adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy. 4. Planowany termin zatrudnienia: 01.05.2019 5. Po rozstrzygnięciu konkursu, dokumentacja konkursowa zostanie odesłana na wskazany przez zgłaszającego adres.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików