Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-12-14 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Jednostka organizacyjna
Kolegium Zarządzania i Finansów
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki społeczne
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
bip.sgh.waw.pl
słowa kluczowe
nauki o zarządzaniu
data publikacji
2018-12-14 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-01-14 00:00:00
opis
Kandydat na powyższe stanowisko powinien posiadać: - stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, - publikacje naukowe z zakresu ładu korporacyjnego, - doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych oraz znajomość obsługi baz danych (np. IQ Capital), - znajomość języka polskiego, - znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: - podanie skierowane do J. M. Rektora SGH prof. dr hab. Marka Rockiego, - CV (uwzględniający dotychczasowy przebieg pracy zawodowej), - odpis dyplomu doktora nauk ekonomicznych, - kwestionariusz osobowy, http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSP/sprawy - oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie stwierdzające, iż w przypadku wygrania konkursu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy, http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSP/sprawy - opinię o predyspozycjach naukowych i dydaktycznych kandydata sporządzoną przez osobę reprezentującą tę samą co kandydat dziedzinę naukową. Dokumenty w wersji papierowej należy składać w Biurze Kolegium Zarządzania i Finansów (budynek „M” SGH, ul. Madalińskiego 6/8, III piętro, pok. 340 – z zastrzeżeniem, iż Biuro Kolegium nie jest czynne w soboty i w niedziele). Dokumenty przesłane elektronicznie nie będą rozpatrywane. Kolegium Zarządzania i Finansów SGH zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików