Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-07-06 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Gdański Wydział Chemii
Jednostka organizacyjna
Katedra Chemii Biomedycznej
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
Chemia
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdańsk
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://chemia.ug.edu.pl/wydzial/oferty_pracy
słowa kluczowe
data publikacji
2020-07-06 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-05 00:00:00
opis
Tematyka: Synteza nowych związków organicznych i/lub peptydów i/lub białek, ze szczególnym uwzględnieniem fluoroforów. Badania właściwości otrzymywanych związków pod kątem możliwości ich praktycznego zastosowania (np. właściwości spektralne, fotofizyczne, aktywność biologiczna, oddziaływania międzycząsteczkowe, badania strukturalne z wykorzystaniem technik spektroskopowych i /lub krystalograficznych Oczekiwania: Kandydaci na wyżej wymienione stanowisko powinni spełniać następujące wymagania: • Stopień naukowy doktora nauk chemicznych. • Minimum 4-letni staż pracy badawczej i sprecyzowane zainteresowania badawcze dotyczące otrzymywania nowych związków organicznych i/lub peptydów, i/lub białek, ze szczególnym uwzględnieniem fluoroforów, oraz określania ich właściwości. • Umiejętności związane z syntezą organiczną lub związane z nadprodukcją białek oraz pomiarami spektrofotometrycznymi i spektrofluorymetrycznymi lub krystalograficznymi. • Praktyczna znajomość metod oczyszczania związków organicznych (ze szczególnym uwzględnieniem technik chromatograficznych) oraz ich identyfikacji metodami spektroskopowymi (NMR, FTIR, MS) i/lub krystalograficznymi (X-ray). • Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem. • Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych. • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim. • Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego. • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach. Uwagi: Dodatkowymi atutami kandydata będą: • odbyte kursy, otrzymane nagrody i wyróżnienia związane z wykonywaniem pracy naukowej, • doświadczenie w przygotowaniu i realizacji grantów naukowo-badawczych, • znajomość obsługi programów ChemOffice, Origin, MestreNova, TopSpin, Corel lub inny program graficzny.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików