Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-08-18 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
inżynieria materiałowa
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
Badania nieniszczące, Inteligentne systemy hybrydowe, Zgrzewanie HF, Produkcja kształtowników, automatyzacja
data publikacji
2020-08-18 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-09-18 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi, wymagania): Wymagania: • ukończone studia magisterskie z zakresu informatyki stosowanej lub matematyki stosowanej; • stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych lub uczestnictwo w studiach doktoranckich i wszczęty przewód doktorski lub doktorant w szkole doktorskiej po przeprowadzonej ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym i mający zaliczone moduły przygotowujące do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego przewidziane w programie kształcenia w szkole doktorskiej bądź wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora; • posiadanie udokumentowanego dorobku w zakresie realizacji projektów związanych z analizą danych oraz interpretacją wyników uzyskanych z modeli uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji; • udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2; • wzorowa postawa etyczna (www.agh.edu.pl – Dokumenty – Inne – „kodeks etyczny AGH”). Konkurs w ramach projektu „Opracowanie systemu badań nieniszczących realizowanych w sposób ciągły wraz z opracowaniem oprogramowania sterującego pracą zgrzewarki liniowej w oparciu o analizę parametrów mechanicznych zgrzewu liniowego", nr umowy POIR.01.02.00-00-0091/19. Zatrudnienie w wymiarze 0,8 etatu. WYMAGANE DOKUMENTY: 1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 2. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B-2, 3. informacja o ewentualnym dorobku naukowym, spis publikacji, 4. odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe; 5. opinia promotora lub ocena okresowa. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: elektronicznie na adres: jglowacz@agh.edu.pl AGH nie ma stanowić podstawowego miejsca pracy Kandydata.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików