Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-04-16 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Warszawski
Jednostka organizacyjna
Wydział Orientalistyczny
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki humanistyczne
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.uw.edu.pl/praca-na-uw/pracownicy-akademiccy/
słowa kluczowe
data publikacji
2018-04-16 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-05-18 00:00:00
opis
D z i e k a n Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Japonistyki Wydziału Orientalistycznego. Liczba miejsc – jedno. Od kandydata na to stanowisko wymagamy:  stopnia doktora nauk humanistycznych;  bardzo dobrej znajomości współczesnego i klasycznego języka japońskiego (w tym kanbunu);  specjalizacji: Literatura i paraliteratura średniowieczna (listy, dzienniki itp.) jako źródło wiedzy o historii i kulturze Japonii, ze szczególnym uwzględnieniem historii społecznej średniowiecznej Japonii, zwłaszcza historii rodziny, dzieci, jak również ludzi i grup zależnych oraz wykluczonych. Historia wczesnych relacji japońskoeuropejskich (XVI-XVII w.).  doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (japonistyka). Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:  podanie o zatrudnienie z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922);  dyplom doktora nauk humanistycznych;  życiorys oraz dwie fotografie;  kwestionariusz osobowy;  wykaz publikacji;  opinię nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy;  inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW w godz. 09.00-16.00 z wyjątkiem sobót i dni świątecznych do dnia 18 maja 2018 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 28 maja 2018 roku. Decyzja o zatrudnieniu zostanie podjęta w trybie określonym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym art. 118 ust. 1 i 2, art. 118a ust. 1 i 2 (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183)
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików