Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

profesor nadzwyczajny 2018-11-21 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki
stanowisko
profesor nadzwyczajny
dziedzina nauki
Inżynieria mechaniczna
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
przetwarzanie sygnałów, monitorowanie stanu konstrukcji, Badania nieniszczące
data publikacji
2018-11-21 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-04-20 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 1. Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. poz. 1668) 2. Wymagania:  dorobek naukowy z zakresu monitorowania stanu konstrukcji (SHM),  dorobek w zakresie kształcenia kadry naukowej (promotorstwo w co najmniej jednym otwartym przewodzie doktorskim),  doświadczenie w prowadzeniu i organizacji zajęć dydaktycznych w języku angielskim z zakresu przetwarzania sygnałów,  promotorstwo prac inżynierskich i magisterskich,  dorobek organizacyjny, w tym umiejętność kierowania zespołami badawczymi (kierowanie projektami badawczymi lub badawczo-rozwojowymi),  deklaracja zatrudnienia w AGH jako podstawowym miejscu pracy,  dorobek wynalazczy (minimum 1 uzyskany patent),  dobra znajomość zagadnień przetwarzania sygnałów, monitorowania stanu konstrukcji i badań nieniszczących, potwierdzona publikacjami. Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 2. odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 3. wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: książki, artykuły, opublikowane referaty itp., udział w pracach badawczych), dydaktycznego (wykaz prowadzonych zajęć, magistranci, skrypty) i organizacyjnego (wykaz pełnionych funkcji itp.), informację o promotorstwie pracy doktorskiej, 4. opinię z poprzedniego miejsca pracy lub ocenę okresową. Dokumenty należy składać w Katedrze Robotyki i Mechatroniki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, pawilon D-1, IV piętro pok. 414, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30, tel. 12 617-31-16
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików