Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

profesor nadzwyczajny 2018-12-12 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
stanowisko
profesor nadzwyczajny
dziedzina nauki
Automatyka i Robotyka
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
profesor nadzwyczajny, konkurs, automatyka i robotyka, diagnostyka, stabilność, aproksymacja, układy niecałkowitego rzędu
data publikacji
2018-12-12 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-06-08 00:00:00
opis
OPIS: Wymagania:  stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka i robotyka,  znaczny dorobek naukowy w wyżej wymienionej dziedzinie na dotychczas zajmowanym stanowisku,  • doświadczenie w zagadnieniach: estymacji stanu systemów dynamicznych, analizy stabilności systemów w tym systemów niecałkowitego rzędu, aproksymacji układów nieskończenie wymiarowych i układów niecałkowitego rzędu, diagnostyki urządzeń z wykorzystaniem metod analizy danych i statystyki, analizy występowania zdarzeń w systemach procesowych, ze szczegółowym uwzględnieniem dorobku naukowego po otrzymaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,  doświadczenie we współpracy z podmiotami gospodarczymi przy realizacji projektów naukowo-badawczych,  znaczny dorobek dydaktyczny, organizacyjny i promujący naukę na zajmowanym stanowisku,  pozytywna opinia z dotychczasowego miejsca pracy lub pozytywna ocena okresowa Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 2. odpisy aktów nadania tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 3. krótki autoreferat kandydata, zawierający dane o przebiegu pracy zawodowej i syntetyczne dane o dorobku, 4. wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: książki, artykuły, referaty, opublikowane w materiałach konferencyjnych itp., wykaz opracowań badawczych zastosowanych w praktyce, patenty itp.), dydaktycznego (wykaz prowadzonych zajęć, magistranci, skrypty, studia podyplomowe itp.) i organizacyjnego (wykaz pełnionych funkcji w przeszłości i obecnie, w uczelni lub poza uczelnią itp.) ze szczególnym uwzględnieniem okresu po uzyskaniu tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, 5. wykaz wypromowanych doktorów oraz wszczętych przewodów doktorskich, informacja o innych formach kształcenia kadry naukowej (studia doktoranckie, wykaz wykonanych recenzji rozpraw doktorskich, ew. habilitacyjnych), 6. inne dane dotyczące działalności zawodowej kandydata: członkostwo w organizacjach międzynarodowych, opracowane recenzje, udział w komitetach programowych i organizacyjnych, 7. pozytywna ocena okresowa lub pozytywna opinia z poprzedniego miejsca pracy. Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH (al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. B-1, pok. 24)
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików