Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

profesor nadzwyczajny 2018-12-21 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
stanowisko
profesor nadzwyczajny
dziedzina nauki
FIZYKA
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
stanowisko: profesor nadzwyczajny, dyscyplina : fizyka
data publikacji
2018-12-21 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-05-31 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki:  habilitacja w dziedzinie nauk fizycznych  znaczący dorobek naukowy na dotychczas zajmowanym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego po otrzymaniu st. nauk. doktora hab. w zakresie badań układów metalicznych i stopów prowadzone z wykorzystaniem: spektroskopii mossbauerowskiej, dyfrakcji promieniowania X i neutronów, pomiarów magnetyzacji i obliczeń struktury elektronowej i analizy termodynamicznej stabilności fazowych udokumentowany publikacjami z listy JCR,  doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych  promotor w otwartym przewodzie doktorskim  doświadczenie w kształceniu na poziomie akademickim, w tym prowadzeniu wykładów i seminariów  bardzo dobry wynik oceny okresowej. Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 2. dokumenty potwierdzające posiadanie stopni naukowych: magistra, doktora nauk fizycznych i dyplom habilitacyjny, 3. wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: książki, artykuły, referaty opublikowane w materiałach konferencyjnych, itp.: wykaz opracowań badawczych i zastosowanych praktycznie, patenty, itp.), dydaktycznego (wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych, skrypty, magistranci, doktoranci, itp.) i organizacyjnego (wykaz pełnionych funkcji w przeszłości i obecnie, w uczelni lub poza uczelnią, itp.), 4. krótki kilkustronicowy autoreferat kandydata przedstawiający jego zainteresowania badawcze i dydaktyczne oraz dotychczasowe osiągnięcia, 5. arkusz ostatniej oceny okresowej lub opinię z poprzedniego miejsca pracy. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, ul. Reymonta 19, III p., pokój 327
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików