Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-06-24 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.agh.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-dla-nauczycieli-akademickich/ogloszenia-o-konkursach/
słowa kluczowe
Wytwarzanie przyrostowe, związki krzemoorganiczne, materiały ceramiczne otrzymywane z polimerów
data publikacji
2020-06-24 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-24 00:00:00
opis
Od kandydata oczekuje się posiadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa i spełnienia następujących wymagań: • stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa; • dorobek naukowy w zakresie wytwarzania przyrostowego materiałów polimerowych i ceramicznych, udokumentowany publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym; • doświadczenie w zakresie różnych technik druku 3D; • doświadczenie w zakresie syntezy organicznej w szczególności materiałów krzemoorganicznych; • doświadczenie w zakresie badań materiałów metodami spektroskopowymi (FTIR, Raman, NMR, MS); • doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi; • aktywny udział w życiu naukowym, wyrażający się prezentacją prac na konferencjach naukowych i współpracą z krajowymi i międzynarodowymi jednostkami naukowymi; • odbyty staż w krajowym lub zagranicznym ośrodku naukowo-badawczym (co najmniej 1 miesiąc); • znajomość języka angielskiego na poziomie B2; • przestrzeganie ogólnie przyjętych norm etycznych. Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres: imic@agh.edu.pl lub w wersji papierowej do Sekretariat, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, budynek B-8, p. 0.24 w terminie do dnia 24 lipiec 2020 roku (do godz.14.00) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 14 sierpień 2020 roku
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików