Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-06-24 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki chemiczne
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.agh.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-dla-nauczycieli-akademickich/ogloszenia-o-konkursach/
słowa kluczowe
data publikacji
2020-06-24 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-24 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi, wymagania): • stopień naukowy doktora nauk chemicznych w dyscyplinie nauki chemiczne • znajomość i umiejętność praktycznego posługiwania się współczesnymi technikami chemicznej analizy instrumentalnej, umiejętność obsługi narzędzi chemometrycznych oraz programów stosowanych w przetwarzaniu sygnałów i interpretacji danych pomiarowych • dogłębna znajomość metod elektrochemicznych, w szczególności woltamperometrii i chronopotencjometrii • doświadczenie w zakresie projektowania, budowy i aplikacji czujników elektrochemicznych • doświadczenie w zakresie planowania eksperymentów, opracowania i walidacji procedur analitycznych • doświadczenie w zakresie elektroanalizy leków i witamin • znajomość i doświadczenie w zakresie prowadzenia klasycznej hodowli mikrobiologicznej • dorobek naukowy w zakresie wspomnianej tematyki badawczej poparty przynajmniej 10 publikacjami naukowymi w czasopismach indeksowanych w bazie JCR (przynajmniej 3-krotnie jako autor korespondencyjny; indeks Hirscha co najmniej 3) • aktywny udział w życiu naukowym wyrażający się uczestnictwem w projektach badawczych oraz prezentacją wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych • doświadczenie w przygotowaniu i składaniu wniosków w ramach konkursów NCN • dodatkowym atutem będą umiejętności z zakresu mechaniki precyzyjnej (toczenie, frezowanie) oraz dobra znajomość rysunku technicznego • udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B-2 lub równoważnym • wysoka kultura osobista • przestrzeganie ogólnie przyjętych norm etycznych
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików