Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

Profesor uczelni 2020-07-08 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
stanowisko
Profesor uczelni
dziedzina nauki
Inżynieria chemiczna
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.agh.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-dla-nauczycieli-akademickich/ogloszenia-o-konkursach/
słowa kluczowe
technologia paliw, modelowanie numeryczne, inżynieria chemiczna
data publikacji
2020-07-08 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-10 00:00:00
opis
Konkurs związany jest z badaniami i dydaktyką w obszarze: • Technologii paliw, • Wymiany ciepła, • Modelowania procesów zgazowania i pirolizy, • Publikacjami wyników w czasopismach naukowych oraz konferencjach międzynarodowych. Kandydat powinien posiadać stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia/inżynieria chemiczna, indeks Hirsha minimum 8, przy co najmniej 100 cytowaniach – dane na podstawie Web of Science Core Collection or Scopus. Kandydat powinien mieć wiedze w zakresie termodynamiki, wymiany ciepła oraz wykorzystania metod numerycznych do modelowania zjawisk w technologii paliw potwierdzoną udziałem w projektach badawczych i innymi formami aktywności, a w tym publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Dodatkowo kandydat powinien posiadać biegłą znajomość języka angielskiego potwierdzoną publikacjami naukowymi oraz prezentowaniem prac na międzynarodowych konferencjach oraz prowadzeniem zajęć w języku angielskim. Kandydat powinien przedstawić listę publikacji konferencyjnych, publikacji w czasopismach oraz listę projektów naukowych wraz z podaniem ich tematyki.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików