Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-07-10 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
informatyka techniczna i telekomunikacja / informatyka
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
metody formalne, systemy czasu rzeczywistego
data publikacji
2020-07-10 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-17 00:00:00
opis
Od kandydata wymagane jest:  stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka  dorobek naukowy w zakresie wykorzystania metod formalnych i systemów czasu rzeczywistego  doświadczenie dydaktyczne w zakresie metod formalnych i systemów czasu rzeczywistego  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w języku polskim i angielskim  predyspozycje do pracy naukowej udokumentowane publikacjami oraz udziałem w konferencjach  doświadczenie praktyczne związane z zarządzaniem procesami do tworzenia projektów informatycznych  doświadczenie praktyczne w analizie wymagań systemów informatycznych  doświadczenie praktyczne związane z modelowaniem systemów informatycznych  doświadczenie praktyczne w tworzeniu architektury systemów informatycznych (SOA)  doświadczenie praktyczne dotyczące systemów wbudowanych IoT  doświadczenie programistyczne w zakresie tworzenia i testowania aplikacji systemów czasu rzeczywistego  doświadczenie praktyczne w wykorzystaniu obiektowych, strukturalnych oraz funkcyjnych paradygmatów programowania  aktywny udział w konferencjach i sympozjach  Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików