Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

Profesor uczelni 2019-04-25 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Warszawski
Jednostka organizacyjna
Wydział Orientalistyczny
stanowisko
Profesor uczelni
dziedzina nauki
nauki humanistyczne
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.uw.edu.pl/kategoria-praca/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich/
słowa kluczowe
data publikacji
2019-04-25 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-05-25 00:00:00
opis
Dziekan Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego. Liczba miejsc – jedno. Od kandydata na to stanowisko wymagamy: • stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo; • specjalizacja w zakresie literaturoznawstwa; • publikacje w zakresie wspomnianej wyżej specjalizacji; • biegła znajomość języka tureckiego oraz doświadczenie w jego nauczaniu; • doświadczenie w prowadzeniu wykładów na temat literatury tureckiej; • zainteresowania badawcze problematyką literatury i kultury Turcji; • zainteresowania badawcze problematyką turkologii w Polsce; • znajomość języka polskiego i angielskiego. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty: • podanie o zatrudnienie; • dyplom doktora habilitowanego w dyscyplinie literaturoznawstwo; • życiorys oraz dwie fotografie; • kwestionariusz osobowy http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/; • wykaz publikacji; • dwie opinie nauczycieli akademickich posiadających tytuł lub stopień naukowy (w tym jednego spoza UW); • inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW w godz. 09.00-16.00 z wyjątkiem sobót i dni świątecznych do dnia 25 maja 2019 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 28 maja 2019 rok
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików