Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

profesor nadzwyczajny 2017-10-18 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Warszawska
Jednostka organizacyjna
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
stanowisko
profesor nadzwyczajny
dziedzina nauki
prawo
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Profesor-nadzwyczajny-Wydzial-Administracji-i-Nauk-Spolecznych20
słowa kluczowe
nauka o administracji, współczesne zagadnienia prawnoadministracyjne, pełny etat , profesor nadzwyczajny
data publikacji
2017-10-18 00:00:00
data wygaśnięcia
2017-11-20 00:00:00
opis
Od kandydata oczekuje się w szczególności: • podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawowym miejscu pracy na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych; • bardzo dobrej znajomości języka polskiego* i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych; • od kandydata wymaga się ponadto posiadania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie nauki o administracji; • w przypadku nieposiadania stopnia doktora w zakresie określonym powyżej wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magistra na kierunku administracja lub analogicznym, tj. posiadającym w nazwie słowo „administracja”; • posiadania profilu naukowego w zakresie nauki/nauk o administracji i realizowanego w programie studiów kierunku administracja na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW oraz dotyczącego głównie współczesnych zagadnień prawnoadministracyjnych; • posiadania dorobku naukowego odpowiadającego studiom na kierunku administracja w tym w zakresie współczesnego prawa umożliwiającego zaliczenie do minimum kadrowego w zakresie uprawnień do doktoryzowania w zakresie nauki o administracji; • prowadzenia działalności naukowej poświadczonej publikacjami i pracami naukowymi w zakresie nauki/nauk o administracji umożliwiającej stwierdzenie, iż jest to wiodący kierunek prowadzonych przez kandydata badań; • posiadania udokumentowanego, co najmniej 2-letniego, doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, szczególnie w zakresie tematycznym obejmującym współczesne zagadnienia prawne lub związanym z nauką/naukami o administracji; • czynnego udziału w życiu naukowym związanym z w/w zakresem (punktowane publikacje, konferencje); • posiadania zainteresowań naukowych odpowiadających studiom I i II stopnia na kierunku administracja; • gotowości i udokumentowanych dorobkiem naukowym umiejętności do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych z zakresu współczesnego prawa oraz innych zagadnień i przedmiotów prawnoadministracyjnych prowadzonych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW, w tym zajęć w języku angielskim. • deklaracji, że działalność badawcza umożliwi zaliczenie kandydata do minimum kadrowego do uprawnień do doktoryzowania w zakresie nauki o administracji; • opracowania co najmniej 1 wniosku o grant badawczy w okresie zatrudnienia; * w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej warunek ten uważamy za spełniony. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, pok. 203, tel. (22) 234-59-58 lub (22) 234-64-17.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików