Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2017-11-06 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Warszawska
Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
fizyka
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Fizyki4
słowa kluczowe
mechanizmy transportu jonów, elektrolity stałe, przewodniki elektronowo - jonowe, przewodniki jonów tlenu, Przewodniki superjonowe
data publikacji
2017-11-06 00:00:00
data wygaśnięcia
2017-11-21 00:00:00
opis
Proponowane stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego obejmować będzie technologię oraz badania właściwości strukturalnych, elektrycznych i termicznych przewodników superjonowych, w tym przewodników jonów tlenu oraz przewodników jonów litu. W szczególności badania będą miały na celu opis mechanizmów transportu jonów w ciałach stałych. Celem prac będzie otrzymanie nowych związków, które mogłyby mieć zastosowanie jako elektrolity stałe w urządzeniach elektrochemicznych. Od kandydata oczekuje się bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu technik otrzymywania i charakteryzacji ww. związków, umiejętności samodzielnego prowadzenia i planowania badań oraz opieki nad studentami wykonującymi prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie) w Zakładzie Joniki Ciała Stałego. Kandydat powinien posiadać umiejętności w konstruowaniu i programowaniu stanowisk pomiarowych, powinien także posiadać udokumentowany dorobek naukowy. Dokumenty należy składać w sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki PW, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa pok. 129, tel. 22 234 7267. Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki PW.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików