Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2017-11-09 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Warszawska
Jednostka organizacyjna
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
prawo
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Administracji-i-Nauk-Spolecznych6
słowa kluczowe
prawo europejskie, prawo administracyjne, prawo, pełny etat , adiunkt naukowo-dydaktyczny
data publikacji
2017-11-09 00:00:00
data wygaśnięcia
2017-11-22 00:00:00
opis
Od kandydatów wymagane jest: • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w zakresie prawa oraz innego związanego z administracją, prawem europejskim i/lub finansami Unii Europejskiej; • posiadanie stopnia naukowego doktora z zakresu prawa; • zaawansowanie rozprawy habilitacyjnej i zaawansowany dorobek habilitacyjny w zakresie prawa administracyjnego. Dorobek naukowy ilościowy kandydata będzie podstawowym kryterium rozstrzygnięcia konkursu; • wszczęcie przewodu habilitacyjnego w okresie zatrudnienia; • dobra znajomość języka polskiego*, dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego oraz udokumentowana umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim; • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Prawa i Administracji oraz badaniami prowadzonymi na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW; • udokumentowana dorobkiem naukowym i/lub dydaktycznym znajomość problematyki prawa, prawa administracyjnego; • posiadanie udokumentowanych dorobkiem naukowym kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego uprawniających do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań związanych ze specjalizacją prawo i postępowanie administracyjne; • umiejętność popularyzacji wiedzy w zakresie nauk prawnych; • umiejętność pracy w zespole oraz dyspozycyjność; • udokumentowana znajomość zagadnień związanych z pracą zawodową prawnika, udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie praktyczne i zawodowe pozwalające na zaliczenie do minimum kadrowego na kierunku studiów o profilu praktycznym w zakresie prawa i administracji; • gotowość do prowadzenia seminariów i projektów badawczych w zakresie wymaganym programem studiów i uprawnieniami do doktoryzowania w zakresie nauki o administracji i prawa na kierunku administracja, w tym w j. angielskim; • udokumentowane prace nad materiałami dydaktycznymi z zakresu prawa; • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań w ramach projektu badawczego z zakresu prawa i administracji; • opracowania co najmniej 1 wniosku o grant badawczy w każdym roku w okresie zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej. Z tego obowiązku zwalnia tylko realizacja innego zewnętrznego projektu badawczego na Wydziale; • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (co najmniej 3 letnie) w szkole wyższej; • udokumentowany czynny udział w życiu naukowym - udział w konferencjach, punktowane publikacje. • od kandydata po podjęciu pracy oczekuje się dyspozycyjności oraz wysoko punktowanych publikacji w renomowanych czasopismach z listy A i C lub innych określonych w aktualnych przepisach dotyczących uzyskiwania kategorii naukowej. * w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej warunek ten uważamy za spełniony. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, pok. 203, tel. (22) 234-59-58 lub (22) 234-64-17. Bliższych informacji udziela: Agnieszka Kapczyńska tel. (22) 234-59-58; e-mail: a.kapczynska@ans.pw.edu.pl.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików