Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

profesor 2019-02-01 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
stanowisko
profesor
dziedzina nauki
inżynieria środowiska
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
profesor, inżynieria środowiska, biotechnologia, bioremediacja, biohydrometalurgia, biodegradacja, chemia środowiska, badania
data publikacji
2019-02-01 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-02-15 00:00:00
opis
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UKSW: Zakład Biotechnologii Środowiska i Biogospodarki Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW STANOWISKO: profesor zwyczajny/nadzwyczajny (etat naukowy) DYSCYPLINA NAUKOWA: nauk inżynieryjno-technicznych specjalność: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; DATA OTWARCIA I PRZEWIDYWANEGO ZAMKNIĘCIA KONKURSU: 04.02.2019r. – 15.02.2019r. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Atutem przy rozstrzyganiu konkursu będzie udokumentowany dorobek naukowy i/lub praktyczny w postaci publikacji z zakresu biotechnologii środowiska, bioremediacji, biohydrometalurgii, biodegradacji, chemii środowiska itp. Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Mile widziane będzie doświadczenie: praktyczne; doświadczenie w aplikowaniu i kierowaniu projektami badawczymi; wdrożenia wyników badań naukowych oraz doświadczenie w zakresie działalności organizacyjnej w uczelni. W ramach zatrudnienia pracownik będzie zobowiązany do przygotowania 1 publikacji (min. 20 pkt wg MNiSW każda), złożenia projektu badawczo-naukowego oraz przygotowania części skryptu dotyczącego dydaktycznych zajęć praktycznych. PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 01.03.2019-31.12.2019 (w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków MNiSW)
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików