Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-12-17 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Morski w Gdyni
Jednostka organizacyjna
Wydział Elektryczny
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
Elektornika i Telekomunikacja
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdynia
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://bip.umg.edu.pl/praca/6867
słowa kluczowe
data publikacji
2018-12-17 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-01-17 00:00:00
opis
INSTYTUCJA: Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Elektryczny MIASTO: Gdynia STANOWISKO: Adiunkt w Katedrze Telekomunikacji Morskiej DYSCYPLINA NAUKOWA: Elektronika i Telekomunikacja DATA OGŁOSZENIA: 17-12-2018 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17-01-2019 LINK DO STRONY: www.we.umg.edu.pl SŁOWA KLUCZOWE: telekomunikacja, elektronika, teleinformatyka, informatyka OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Poszukujemy osoby posiadającej stopień naukowy doktora inżyniera w zakresie telekomunikacji, elektroniki lub kierunku pokrewnego (teleinformatyka, informatyka). Od kandydata oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres 2 lat z możliwością przedłużenia tego okresu zatrudnienia. W konkursie mogą brać udział osoby, które odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2018 r- Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dziennik Ustaw poz. 1668) oraz w Statucie UMG. Warunki konkursu: 1. Wymagany jest stopień naukowy doktora inżyniera (lub równoważny) w zakresie telekomunikacji lub elektroniki lub kierunku pokrewnego (teleinformatyka, informatyka) ważny na terenie Polski. 2. Podjęcie pracy na pełnym etacie w UMG, który będzie podstawowym miejscem pracy. 3. Od obcokrajowców wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona certyfikatem państwowym na poziomie co najmniej B1. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 1. podanie, 2. życiorys, 3. kwestionariusz osobowy, 4. odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 5. odpis dyplomu doktorskiego lub równoważnego, 6. oświadczenie o podjęciu pracy na pełnym etacie w UMG, jako podstawowym miejscu pracy, 7. dokument potwierdzające nostryfikację dyplomu (w przypadku uzyskania stopnia na uczelni zagranicznej w kraju, w którym nie obowiązuje umowa o wzajemnym uznawaniu dyplomów), 8. w przypadku obcokrajowców certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1. Dokumenty konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego UMG w Gdyni, ul. Morska 83-87, p. C-256 A, C-257 tel. (58) 55 86 681.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików