Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-12-18 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Gdański
Jednostka organizacyjna
Oceanography and Geography
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
oceanology
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdynia
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://oig.ug.edu.pl/
słowa kluczowe
marine physics, sea dynamics
data publikacji
2018-12-18 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-01-17 00:00:00
opis
Requirements: 1) PhD degree in physics or Earth sciences 2) Experience in teaching science 3) Active participation in the scientific life documented by published papers, conference presentations, and research projects 4) Experience in field measurements in the field of sea dynamics with particular emphasis on numerical modeling of hydrodynamic processes in the sea 5) Skills of modifying various methods of data analysis and optimization of available algorithms 6) Skills in working with software like: Surfer, Statistica, Arc Gis;. 7) Skills and experience in programming eg. in C ++ 8) fluent in Polish and English, the employed person will be obliged to prepare and to teaching in foreign language. Kandydaci proszeni są o złożenie w Dziekanacie Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, pok. 204 następujących dokumentów: 1) podania o zatrudnienie skierowanego do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, 2) życiorysu, 3) kopii dyplomu magisterskiego (oryginał do wglądu), 4) kopii dyplomu doktorskiego (oryginał do wglądu), 5) wykazu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, 6) opinii z dotychczasowego miejsca pracy lub opinii opiekuna naukowego, 7) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) (formularz do pobrania na stronie: http://oig.ug.edu.pl/pracownicy/konkursy_na_wolne_stanowiska_pracy) 8) Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików