Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2018-12-18 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Gdański
Jednostka organizacyjna
Oceanography and Geography
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
oceanology
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdynia
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://oig.ug.edu.pl/
słowa kluczowe
scientist, oceanography, marine biology and ecology, zooplankton
data publikacji
2018-12-18 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-01-17 00:00:00
opis
The position of research and teaching assistant at the Department of Marine Plankton Research, Institute of Oceanography, University of Gdansk. Among the employee’s duties will be conducting research in the field of biology and ecology of marine organisms, with a special focus on gelatinous zooplankton and the area of polar regions. It is expected that the successful candidate will publish the results of their research, and take part in teaching classes, as well as organizational and reporting activities. Requirements: - MSc degree in the field of Oceanography or equivalent; - specialization in the field of marine biology and ecology, with a special focus on gelatinous zooplankton (knowledge of relevant laboratory and statistical techniques), proven by reviewed publications in journals indexed in the ISI databases (Master Journal List, known in Poland as the Philadelphia List); - experience in realization and coordination of both national and international research projects; - completed at least one internship in a foreign scientific research institutions (outside the country of residence/permanent employment); - experience in teaching biological oceanography, functioning of polar ecosystems and anthropogenic impact on marine ecosystems for students of higher education institutions; - Polish language fluency; - English language fluency; - experience in working on research vessels in the coastal and open- sea zone. Kandydaci proszeni są o złożenie w Dziekanacie Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, pok. 204 następujących dokumentów: 1) podania o zatrudnienie skierowanego do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, 2) życiorysu, 3) kopii dyplomu magisterskiego (oryginał do wglądu), 4) wykazu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, 5) opinii z dotychczasowego miejsca pracy lub opinii opiekuna naukowego, 6) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) (formularz do pobrania na stronie: http://oig.ug.edu.pl/pracownicy/konkursy_na_wolne_stanowiska_pracy) 7) Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Termin składania dokumentów upływa z dniem 17 stycznia 2019 roku. Termin rozstrzygnięcia: 18 stycznia 2019 roku.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików