Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-01-16 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Gdańska
Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
geodezja i kartografia
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdańsk
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.praca.pg.gda.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2019-01-16 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-02-15 00:00:00
opis
Katedra Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej poszukuje osoby na stanowisko adiunkta.Dokumenty należy złożyć do 15-02-2019 godz. 12:00 w Biurze Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, pok. 156. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z dnia 30 sierpnia 2005 roku ze zmianami) oraz Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) Kandydat musi posiadać przynajmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie geodezja i kartografia (Inżynieria lądowa i Transport).Kandydat musi posiadać predyspozycje do pracy dydaktycznej w zakresie podstaw geodezji oraz rachunku wyrównawczego w geodezji Kandydat musi posiadać znajomość oprogramowania wykorzystywanego do przeprowadzania obliczeń statystycznych i symulacji (np. MATLAB, Mathcad) Kandydat powinien być autorem lub współautorem przynajmniej pięciu artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych (indeksowanych na liście JCR), w tematyce odpornych metod opracowania obserwacji geodezyjnych oraz z zakresu geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń, przy indeksie Hirscha nie niższym niż 2 Kandydat powinien wykazać się kierowaniem lub wykonawstwem w przynajmniej jednym projekcie badawczym związanym z dyscypliną inżynieria lądowa i transport lub geodezja i kartografia.Kandydat powinien posiadać przynajmniej 2,5 roku doświadczenia w pracy na etacie nauczyciela akademickiego.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików