Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-11-12 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Warszawska
Jednostka organizacyjna
Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
inżynieria lądowa i transport
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Geodezji-i-Kartografii27
słowa kluczowe
gospodarka przestrzenna, asystent (badawczo-dydaktyczny)
data publikacji
2019-11-12 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-12-12 00:00:00
opis
Kandydaci na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych powinni posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie gospodarki przestrzennej. Wybrany drogą konkursu kandydat powinien uzyskać pozytywną opinię Rady Wydziału w trybie określonym w §143 Statutu PW. Kandydat powinien posiadać zainteresowania naukowe i predyspozycje do pracy dydaktycznej i badawczej. Od kandydatów wymagana jest w szczególności: • znajomość zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym oraz z kształtowaniem odporności terenów zurbanizowanych na zmiany w środowisku; • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i dobra znajomość języka niemieckiego; • znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych; • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem GIS (komercyjnym i open-sources'owym) oraz oprogramowaniem CAD, posiadanie certyfikatu ECDL CAD lub równoważnego, umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do grafiki komputerowej PhotoShop; • umiejętność pracy w zespole; • zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej. Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Gmach Główny, pok. 37; Pl. Politechniki 1, Warszawa, tel. 22 234 14 49. Bliższych informacji udziela: Biuro Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, G.G. pok. 37, Pl. Politechniki 1, Warszawa tel. 22 234 14 49. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików