Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-06-04 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Jednostka organizacyjna
WYDZIAŁ FORTEPIANU KLAWESYNU I ORGANÓW
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
sztuki muzyczne
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
wynagrodzenie zasadnicze 4680 zł
Link do strony www
https://bip.chopin.edu.pl//?cid=51&bip_id=1398
słowa kluczowe
data publikacji
2019-06-04 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-09-13 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: • spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” • posiadają stopień naukowy doktora sztuk muzycznych lub wyższy (udokumentowane) w dyscyplinie instrumentalistyka, w specjalności gra na organach • posiadają dorobek artystyczny, dydaktyczny lub naukowy • posiadają doświadczenie w pracy pedagogicznej w muzycznej uczelni wyższej; Wymagane dokumenty: 1. Zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Dziekana Wydziału Fortepianu Klawesynu I Organów 2. Poświadczona kopia dyplomu nadania stopnia doktora sztuk muzycznych (lub doktora habilitowanego) 3. Dokumentacja dorobku artystycznego, dydaktycznego, naukowego 4. Kwestionariusz osobowy ( zgodnie z wzorem UMFC ). 5. Życiorys 6. program recitalu organowego (ok. 60 min.) złożonego z utworów zróżnicowanych stylistycznie. Informacje na temat dyspozycji instrumentu można uzyskać pod adresem mailowym Katedry Organów i Klawesynu: koik@chopin.edu.pl 7. Oświadczenie o podjęciu pracy w UMFC jako podstawowym miejscu pracy. 8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ( zgodne z wzorem UMFC ). 9. Oświadczenie o wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach w związku z udziałem w Konkursie ( zgodnie z wzorem UMFC ). Dokumenty należy składać do dnia 13.09.2019 r. w Dziekanacie Wydziału Fortepianu Klawesynu i Organów, pok. 305, w budynku UMFC, ul. Okólnik 2 w Warszawie Konkurs składa się z dwóch etapów. I ETAP- kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonej dokumentacji. II ETAP: 1. recital organowy (komisja zastrzega sobie skrócenie programu) 2. lekcja z wyznaczonym studentem UMFC 3. rozmowa kwalifikacyjna. Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji zatrudnienia na stanowisku adiunkta. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.09.2019 r.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików