Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-06-06 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Krakowska
Jednostka organizacyjna
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
Informatyka
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
do negocjacji
Link do strony www
https://www.pk.edu.pl/images/praca/2019/07/24/1asystent-naukowo-dydaktyczny24-07-.pdf
słowa kluczowe
data publikacji
2019-06-06 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-09-06 00:00:00
opis
DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki ogłasza K O N K U R S na objęcie z dniem 1 października 2019 r. stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Teleinformatyki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w dyscyplinie – informatyka Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20.07.2018 Prawo o szkolnictwie wyższym art. 116, 119 i spełniają warunki § 57 Statutu Politechniki Krakowskiej oraz: • posiadają tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie informatyka; • posiadają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej; • posiadają bardzo dobre wyniki ze studiów. W przypadku wygrania konkursu kandydat złoży oświadczenie stwierdzające, że Politechnika Krakowska będzie jedynym miejscem pracy. Kandydaci powinni złożyć w: Biurze Dziekana: ul. Warszawska 24, budynek WA parter (lewe skrzydło) 31-155 Kraków, tel.(012) 628-31-58 w terminie do 06.09.2019 r. następujące dokumenty: 1. Podanie, 2. Życiorys, 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra, 4. Autoreferat, 5. Wykaz dorobku naukowego (jeśli posiada). 6. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego. Konkurs na Wydziale zostanie zamknięty do 20.09.2019 r. Ostateczna decyzja JM Rektora zostanie podjęta do 30.09.2019 r. Wydział Informatyki i Telekomunikacji zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików