Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-06-10 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Jednostka organizacyjna
Wydział Finansów i Zarządzania
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
Informatyka
liczba etatów
1
województwo
dolnośląskie
miasto
Wrocław
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.wsb.pl/wroclaw/
słowa kluczowe
data publikacji
2019-06-10 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-31 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane rozwojem naukowym oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych w ramach Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Poszukiwane kompetencje: - stopień naukowy doktora (dyscyplina Ekonomia lub Finanse) - osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć po uzyskaniu stopnia doktora Preferowani będą Kandydaci mający kompetencje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w szczególności posiadający kompetencje do prowadzenia zajęć z zakresu jednego (lub kilku) wymienionych poniżej obszarów: - Programowanie, w szczególności w zakresie: Python, Java - Testowania oprogramowania (aplikacji mobilnych, aplikacji webowych, oprogramowania wbudowanego) - Administrowania systemem Linux Oferujemy: • wynagrodzenie na stanowisku adiunkta zgodne z regulaminem wynagradzania obowiązującym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu • wsparcie organizacyjne i finansowe działań związanych z rozwojem naukowym Warunki zatrudnienia: • pensum dydaktyczne wynikające z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce • umowa na czas określony (2 lata akademickie) z opcją przedłużenia, warunkowaną rozwojem aktywności naukowo-dydaktycznej na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 września 2019 roku. Zgłoszenia Kandydatów zostaną rozpatrzone przez Komisję w składzie: Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadr Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Komisja zastrzega sobie możliwość zaproszenia Kandydatów przed rozstrzygnięciem Konkursu na bezpośrednie rozmowy, uszczegóławiające informacje przekazane w dokumentacji konkursowej. Wnioski do konkursu na kandydata na w/w stanowiska powinny mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty: - Życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu), - List motywacyjny zawierający w szczególności obszary zainteresowań naukowo-dydaktycznych, plan aktywności naukowej na najbliższe lata, opis najważniejszych osiągnięć dydaktycznych, - Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji, - Referencje osób ze środowiska akademickiego lub zawodowego. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni: - złożyć opisane dokumenty w Rektoracie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (pokój 101, budynek A) lub - przesłać na adres pocztowy: ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław z dopiskiem Dziekan – Konkurs na stanowisko asystenta lub - przesłać przez formularz na stronie: https://www.wsb.pl/wroclaw/poznaj-wsb/o-uczelni/oferty-pracy
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików