Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-06-10 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Morski w Gdyni
Jednostka organizacyjna
Wydział Mechaniczny, Katedra Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
inżynieria mechaniczna/inżynieria materiałowa
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdynia
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://bip.umg.edu.pl/praca/7494
słowa kluczowe
data publikacji
2019-06-10 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-09-04 00:00:00
opis
DZIEKAN WYDZIAŁU MECHANICZNEGO UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI OGŁASZA KONKURS na stanowisko: asystenta w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów w specjalności: technologia wytwarzania i napraw Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r., w Statucie UMG oraz niżej wymienione wymagania: Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera w zakresie mechanika i budowa maszyn. Kandydaci powinni złożyć: - podanie , - życiorys ( CV), - kwestionariusz osobowy + fotografie - oryginalny dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje, - informacje o przebiegu pracy zawodowej. - oświadczenie, że Uniwersytet Morski w Gdyni będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.) Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 30.08.2018r., poz. 1668). Termin składania dokumentów: do 03.09. 2019r. Termin zamknięcia konkursu: 04.09. 2019r. Informacja Kandydata wyłonionego w postepowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. Zatrudnienie przewidywane jest od 1 pażdziernika 2019r. W ramach zatrudnienia UMG oferuje Pakiet medyczny, Kartę Multisport, świadczenia z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Po ewentualnym zatrudnieniu będzie wymagane złożenie oświadczenia o prowadzeniu badań naukowych. Dokumenty konkursowe należy składać w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów UMG w Gdyni, ul. Morska 81-87, tel. (58) 5586432 p. A-236
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików