Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-10-29 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk Humanistycznych
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki o kulturze i religii
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.uksw.edu.pl; www.wnh.uksw.edu.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2019-10-29 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-29 00:00:00
opis
INSTYTUCJA: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Nauk Humanistycznych Instytut Nauk o Kulturze i Religii Zakład Zarządzania Kulturą MIASTO: Warszawa STANOWISKO: Adiunkt DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki humanistyczne – nauki o kulturze i religii DATA OGŁOSZENIA: 29.10.2019 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.10.2019-29.11.2019 LINK DO STRONY: https://www.wnh.uksw.edu.pl/kulturoznawstwo SŁOWA KLUCZOWE: kulturoznawstwo, zarządzanie w kulturze OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Warunki, które powinien spełniać kandydat: - posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych - doświadczenie w pracy na uczelni wyższej - zainteresowania naukowe dotyczące zagadnień kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki komunikacji marketingowej w kulturze, funkcjonowania instytucji kultury, możliwości pozyskiwania środków czy zarządzania instytucjami kultury - dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w wyżej wymienionych specjalizacjach - doświadczenie w opiece nad pracami dyplomowymi lub w recenzowaniu prac dyplomowych. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych i/lub zagranicznych lub kierowanie takimi. Kandydat powinien złożyć do dnia 29.11.2019 r. w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, ul. Dewajtis 5, 00-815 Warszawa, pokój 310 (osobiście lub drogą pocztową), a także drogą elektroniczną (skany) na adres: a.smykiewicz@uksw.edu.pl, następujące dokumenty: życiorys, odpis pisma o nadaniu stopnia naukowego doktora, informację o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji, informację o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym, oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy, oraz zapewnienie o złożeniu oświadczenia o zaliczeniu do liczby N, przypisaniu dorobku naukowego w 100% do nauk o kulturze i religii oraz afiliowaniu go przy WNH UKSW, a także deklaracja złożenia wniosku o projekt badawczy finansowany ze środków krajowych i/lub zagranicznych w pierwszym roku zatrudnienia na UKSW; ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików