Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-12-17 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Transportu Linowego
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
budowa i eksploatacja maszyn
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
diagnostyka techniczna, transport linowy
data publikacji
2018-12-17 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-02-17 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 1. Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.). 2. Wymagania:  ukończenie studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn  stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn  dorobek naukowy z zakresu urządzeń transportu linowego i diagnostyki technicznej  znajomość języka obcego (kongresowego) na poziomie co najmniej B2, potwierdzona przez Studium Języków Obcych AGH  aktywny udział w konferencjach i sympozjach  doświadczenie (co najmniej 5 lat) i zamiłowanie do pracy dydaktycznej i badawczej  certyfikat kompetencji w co najmniej dwóch z wymienionych metod badań nieniszczących z zakresu NDT w stopniu 2-gim: VT, UT, MT, PT,MTR  ukończone Studium Doskonalenia Dydaktycznego  ukończone studia przygotowujące do roli wykładowców przedmiotów związanych z ochroną własności intelektualnej  znajomość systemu zarządzania jakością w laboratoriach badawczych i posiadanie kompetencji auditora wewnętrznego  prawo jazdy kat. B Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 2. odpis dyplomu doktorskiego, 3. wykaz opublikowanych prac, 4. opinia naukowa stwierdzająca predyspozycje do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Transportu Linowego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (30-059 Kraków, Al. A Mickiewicza 30, paw. B-2, I p, pok. 117)
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików