Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-07-10 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk Ekonomicznych
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki społeczne
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/
słowa kluczowe
informatyka gospodarcza, data mining, Python i/lub R
data publikacji
2019-07-10 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-16 00:00:00
opis
Kandydaci powinni posiadać stopień doktora nauk ekonomicznych oraz co najmniej kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu na kierunkach ekonomicznych umożliwiające prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim. Wskazane jest, żeby kandydat posiadał wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki gospodarczej. Oczekujemy również znajomości zaawansowanych metod analizy danych w obszarze nauk społecznych oraz doświadczenia w pracy z dużymi zbiorami danych indywidualnych. Ponadto, od kandydata oczekuje się prowadzenia zajęć z zastosowania metod ilościowych (np. data mining) oraz narzędzi informatycznych, w szczególności wykorzystania języka programowania Python i/lub R. Kandydaci powinni również mieć doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, udokumentowane publikacjami naukowymi o zasięgu międzynarodowym. Kandydaci będą również zobowiązani do gotowości do pozyskiwania i realizacji naukowych projektów badawczych. Udokumentowane osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz doświadczenie międzynarodowe (staże zagraniczne, udział w projektach i konferencjach) będą istotnymi argumentami na korzyść kandydata.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików