Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-05-06 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Jednostka organizacyjna
Wydział Pedagogiki i Psychologii
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
psychologia
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Bydgoszcz
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy
słowa kluczowe
psychologia pracy i organizacji, psychologia pozytywna, psychologia sportu
data publikacji
2019-05-06 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-06-06 00:00:00
opis
Wymagania stawiane kandydatom: 1. Ukończone studia magisterskie z psychologii. 2. Otwarty przewód doktorski w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologii. 3. Kompetencje niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu psychologii pracy i organizacji, psychologii edukacji, aktywności ruchowej i fizycznej dzieci i młodzieży. 4. Dorobek naukowy dotyczący psychologii pozytywnej w pracy i organizacji, psychologii sportu dzieci i młodzieży (publikacje, organizacja i udział w konferencjach naukowych). 5. Udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkole wyższej. 6. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, w tym udział w realizowaniu zewnętrznych grantów naukowych. 7. Udokumentowane kompetencje oraz praktyka zawodowa w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży aktywnych sportowo. 8. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 bądź wyższym potwierdzona certyfikatem.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików