Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-10-18 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Jednostka organizacyjna
Wydział Scenografii
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.asp.waw.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2019-10-18 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-19 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Podstaw Projektowania Scenografii w Katedrze Scenografii Teatralnej i Operowej na Wydziale Scenografii w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wymagane kwalifikacje: Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki - posiada stopień doktora w dziedzinie sztuki; - posiada doświadczenie zawodowe w charakterze scenografa, kostiumografa w teatrze; - posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższych uczelniach; - posiada znaczący i uznany dorobek artystyczny związany z projektowaniem scenografii teatralnej i kostiumu teatralnego. - posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych. Wymagane dokumenty: 1. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem; 2. wniosek kandydata; 3. życiorys z uwzględnieniem dorobku zawodowego; 4. odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuki; 5. dokumentacja dorobku twórczego tzw. portfolio 6. oświadczenie stwierdzające, że ASP będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu; 7. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych; Dokumenty przyjmuje: Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 Warszawa do dnia 19.11.2019r do godz.12:00.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików