Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-11-19 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Jednostka organizacyjna
Wydział Humanistyczny
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
językoznawstwo
liczba etatów
1
województwo
lubelskie
miasto
Lublin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.umcs.pl/pl/oferty-pracy-na-umcs,927,asystent,83888.chtm
słowa kluczowe
językoznawstwo germańskie
data publikacji
2019-11-19 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-12-19 00:00:00
opis
Kandydat powinien posiadać predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej; tytuł zawodowy magistra w zakresie filologii germańskiej; poświadczoną certyfikatem znajomość języka szwedzkiego, norweskiego lub duńskiego; doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia w szkole wyższej oraz prowadzenia zajęć z języków specjalistycznych; doświadczenie zawodowe w realizacji tłumaczeń; udokumentowany dorobek naukowy; legitymować się przynajmniej jednym artykułem naukowym z zakresu językoznawstwa germańskiego, opublikowanym po dniu 1 stycznia 2017 r. w czasopiśmie z wykazu MNiSW z dnia 25 stycznia 2017 r. lub przyjętym do druku do czasopisma z wykazu MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików