Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2018-05-27 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Muzyczna w Gdańsku
Jednostka organizacyjna
Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
sztuki muzyczne
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdańsk
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.amuz.gda.pl/ogloszenia/zatrudnienie/
słowa kluczowe
data publikacji
2018-05-27 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-06-06 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Kompozycji, Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki. Wymagane kwalifikacje: 1. tytuł magistra sztuki w zakresie kompozycji; 2. udokumentowany dorobek twórczy w zakresie kompozycji, zróżnicowany gatunkowo i obejmujący także muzykę filmową i teatralną; 3. znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej C1 (według ESOKJ). Wymagane dokumenty: 1. zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Dziekana Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki; 2. kopia dyplomu ukończenia studiów w zakresie kompozycji; 3. kwestionariusz osobowy; 4. wykaz dotychczasowego dorobku artystycznego (lista prawykonań i wykonań utworów, wykaz wydanych partytur i nagrań utworów); 5. wykaz nagród i wyróżnień; 6. pisemna opinia co najmniej jednej osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego; 7. oświadczenie, iż w wypadku wygrania konkursu Akademia Muzyczna w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików