Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-07-17 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych - automatyka, elektronika i elektrotechnika
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Toruń
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.umk.pl/oferty-pracy/?lang=pl&searchform[Instytucja]=5
słowa kluczowe
automatyka i robotyka, algorytmy sterowania, roboty mobilne, systemy mikroprocesorowe, elektronika, projektowanie i modelowanie 3D
data publikacji
2019-07-17 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-19 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: 1. Posiadają tytuł zawodowy inżyniera w zakresie automatyki i robotyki oraz magistra inżyniera w zakresie fizyki technicznej. 2. Posiadają doświadczenie w projektowaniu robotów mobilnych oraz ukończone studia doktoranckie. 3. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie automatyki i robotyki dotyczących planowania trajektorii ruchu robotów mobilnych, syntezy, implementacji i analizy algorytmów decyzyjnych i prac badawczych wykorzystujących komputerowo wspomagane projektowanie, modelowanie 3D. 4. Legitymują się co najmniej 2 publikacjami w ostatnich 6 latach z zakresu automatyki i robotyki lub sterowania w systemach mikroprocesorowych. 5. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni. 6. Deklarują (w oparciu o posiadaną i udokumentowaną wiedzę) prowadzenie badań w zakresie automatyki i robotyki, autonomicznych robotów mobilnych oraz zaawansowanych algorytmów sterowania. 7. Deklarują gotowość do prowadzenia zajęć na kierunkach: automatyka i robotyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana w zakresie: automatyki, robotyki, teorii obwodów oraz modelowania 8. Deklarują zaangażowanie w rozwój robotyki mobilnej oraz gotowość do budowania pracowni robotyki mobilnej. 9. Posiadają biegłą znajomość języka angielskiego oraz możliwość nauczania w języku polskim.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików