Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-07-31 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Gdański
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk Społecznych
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
psychologia
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdańsk
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://wns.ug.edu.pl/wydzial_otoczenia/oferty_pracy
słowa kluczowe
data publikacji
2019-07-31 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-19 00:00:00
opis
Instytut Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Społecznej. Kandydat powinien spełniać następujące udokumentowane wymagania: posiadać stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii lub doktora nauk społecznych w zakresie psychologii lub doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki lub doktora nauk matematycznych w zakresie statystyki, posiadać certyfikat CAE lub CPE lub zdany egzamin z języka angielskiego w przewodzie doktorskim, bycie autorem lub współautorem przynajmniej 3 artykułów opublikowanych w czasopismach z Impact Factor z zakresu nauk społecznych, w których kandydat/kandydatka był/a odpowiedzialny/a za statystyczną analizę danych, posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej, posiadać bardzo dobrą znajomość pakietów statystycznych (np. SPSS, R, SAS) potwierdzoną uczestnictwem w roli analityka/statystyka w projektach badawczych lub wdrożeniowych z zakresu psychologii, posiadać umiejętności językowe pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym. ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ: podanie o zatrudnienie do JM Rektora UG kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami ) życiorys – CV odpisy dyplomów (doktorskiego, magisterskiego) informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy Wzór oświadczeń dostępny na stronie ttps://wns.ug.edu.pl/wydzial_otoczenia/oferty_pracy ZGŁOSZENIE NA KONKURS należy składać do dnia 19.08.2019 w Sekretariacie Instytutu Psychologii UG pok. C325 od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00 – 13:00 bądź przesłać na adres: Uniwersytet Gdański Sekretariat Instytutu Psychologii UG ul. Bażyńskiego 4 80-309 Gdańsk tel. 58 523 43 24
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików