Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-05-26 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki społeczne
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdynia
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.amw.gdynia.pl/index.php/praca-w-amw
słowa kluczowe
stosunki międzynarodowe, geopolityka, globalizacja
data publikacji
2020-05-26 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-27 00:00:00
opis
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Stosunków Międzynarodowych WYMAGANIA 1. Posiadanie tytułu magistra stosunków międzynarodowych, politologii, ekonomii lub historii. Kandydat musi posiadać zainteresowania naukowe skupione wokół procesów geopolitycznych i globalizacyjnych. 2. Posiadanie udokumentowanego uczestnictwa w konferencjach lub sympozjach oraz w formach doskonalenia dydaktycznego. 3. Posiadanie pozytywnej opinii profesora lub profesora uczelni zatrudnionego w jednostce organizacyjnej, w której kandydat ma być zatrudniony. 4. Posiadanie udokumentowanego doświadczenia dydaktycznego. 5. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na sprawne komunikowanie się w trakcie zajęć dydaktycznych. 6. Sprawne posługiwanie się komputerem (edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do prezentacji, narzędziami nauczania zdalnego, aplikacjami multimedialnymi). Pozostałe informacje-w załaczonym pliku pdf
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików