Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-06-20 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
AGH w Krakowie
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
Inżynieria Mechaniczna
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.agh.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-dla-nauczycieli-akademickich/ogloszenia-o-konkursach/info/article/31-wydzial-inzynierii-mechanicznej-i-robotyki-agh-adiunkt-badawczy/
słowa kluczowe
metamateriały sprężyste, propagacja fal, mechanika nieliniowa
data publikacji
2020-06-20 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-21 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (lub równoważnej wg poprzedniej nomenklatury), uzyskany do trzech lat przed terminem naboru (dopuszcza się składanie aplikacji przez osoby, dla których termin uzyskania stopnia naukowego doktora przewidywany jest po tej dacie, jednak nie później niż 30 czerwca 2020 r.). Do składania aplikacji zachęcamy ambitnych kandydatów z pasją prowadzenia badan naukowych, o wysokim udokumentowanym dorobku naukowym – w szczególności publikacjach w renomowanych czasopismach międzynarodowych, doniesieniach pokonferencyjnych wiodących konferencji oraz poprzednio zaangażowanych w realizację krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych. Do składania aplikacji zachęcamy osoby cechujące się dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi, zdolne i chętne do pracy w zespole badawczym i entuzjastyczne. Od kandydatów oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego (w mowie i piśmie), chęci do nauki i podwyższania swoich kwalifikacji oraz doświadczenia w obszarze badań naukowych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (teoria sprężystości, wytrzymałość materiałów). Preferowani będą kandydaci z doświadczeniem na polu problemów mechaniki nieliniowej oraz metod rozwiązań dla tej klasy zagadnień (np. metody
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików