Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

profesor nadzwyczajny 2018-12-06 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
stanowisko
profesor nadzwyczajny
dziedzina nauki
Inżynieria materiałowa
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
inżynieria materiałowa, przeróbka plastyczna metali
data publikacji
2018-12-06 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-02-25 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Wymagania:  Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie: inżynieria materiałowa;  Znaczny udokumentowany dorobek naukowy na dotychczas zajmowanym stanowisku w zakresie cieplno-mechanicznej przeróbki stopów metali, zastosowań metod komputerowych do projektowania i analizy procesów przeróbki plastycznej metali, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego po otrzymaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego;  Promotorstwo otwartego co najmniej jednego przewodu doktorskiego;  Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (również w języku angielskim) w zakresie inżynierii materiałowej, w tym wykładów, seminariów i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznych podstaw przeróbki plastycznej metali oraz projektowania i analizy procesów przeróbki plastycznej z wykorzystaniem systemów CAD oraz systemów modelowania numerycznego;  Długoterminowe staże naukowe w zagranicznych ośrodkach naukowych;  Osiągnięcia w realizacji projektów badawczych;  Doświadczenie w międzynarodowej współpracy naukowej, w tym udział w realizacji projektów badawczych w zespołach międzynarodowych;  Udokumentowana znajomość programów do projektowania w systemach CAD oraz programów do numerycznego modelowania procesów przeróbki plastycznej;  Umiejętność kierowania zespołem badawczym;  Promotorstwo prac inżynierskich i magisterskich;  Wzorowa postawa etyczna (www.agh.edu.pl – Dokumenty – Inne – „kodeks etyczny AGH”). Oceny dorobku naukowo-dydaktycznego kandydata musi dokonać jeden recenzent posiadający tytuł naukowy, niezatrudniony w Uczelni, pozytywnie zaopiniowany przez właściwą radę. Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 2. odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 3. autoreferat z uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego, 4. arkusz oceny okresowej lub opinia z poprzedniego miejsca pracy. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH (al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. B-5, IX piętro, p. 909 lub 910)
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików