Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-12-06 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
inżynieria materiałowa
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
inżynieria materiałowa, metaloznawstwo, przemiany fazowe, stale i stopy specjalne
data publikacji
2018-12-06 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-02-25 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii materiałowej;  stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa;  przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie inżynierii materiałowej, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów metalicznych; komputerowego projektowania stali i stopów; projektowania materiałów i procesów; stali i stopów specjalnych; materiałów narzędziowych; projektowania struktury i własności materiałów oraz metod badań materiałów; również w języku angielskim;  udokumentowane publikacjami doświadczenie badawcze z zakresu inżynierii materiałowej, w tym szczególnie w zakresie badań dylatometrycznych stali i stopów specjalnych;  dobra znajomość obsługi komputera, analizy i interpretacji obrazów mikrostruktur, znajomość oprogramowania związanego z mikroskopią świetlną i badaniami przemian fazowych;  aktywny udział w konferencjach i sympozjach obejmujących swoją tematyką inżynierię materiałową;  udokumentowana, biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie B2;  wzorowa postawa etyczna (www.agh.edu.pl – DOKUMENTY – inne – Kodeks Etyczny AGH). Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 2. odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 3. autoreferat z uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego, 4. arkusz oceny okresowej lub opinia z poprzedniego miejsca pracy. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH (al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. B-5, IX piętro, p. 909 lub 910)
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików